بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه آموزشی مربوط به دانشجویان کارشناسی ورودی 93 به بعد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 93 به بعد

لطفا موارد مندرج در اطلاعیه زیر را مطالعه نموده و در سیستم جامع گلستان انجام دهید.