بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه در خصوص کمدهای دانشجویان در دوره کارشناسی

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

دانشجویانی که شماره کمدشان نزد سرکار خانم دهفولی ثبت نگردیده و همچنین تمام فارغ التحصیلان کارشناسی معماری، جهت تخلیه کمدهای خود تا تاریخ 1 آبان ماه به دفتر ایشان در انتهای آتلیه 3 مراجعه نمایند. در غیر اینصورت قفل کمدها پس از این تاریخ توسط حراست دانشکده باز می گردد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال وسایل دانشجویان نخواهد داشت.