بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اعطای رتبه برتر به کتاب "نظریه مدرنیته در معماری"

کتاب "نظریه مدرنیته در معماری" تالیف آقایان دکتر سعید حقیر عضو هیئت علمی این دانشکده و دکتر حامد کامل نیا عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، موفق به دریافت رتبه کتاب برتر از چهارمین دوره "جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی" گردید. این جایزه از سال 1388 به همت موسسه مطالعاتی فرزان با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران بنیان نهاده شده است و هر دو سال یکبار توسط هیئت داوران این جایزه، به کتاب هایی که در راستای ارتقای معماری و شهرسازی پیشرو باشند اعطا می گردد.

دانشکده معماری ضمن تبریک به این عزیزان برایشان موفقیت و سربلندی آرزومند است.