بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتشار کتاب "معماری ژاپن از آغاز تا شروع دوره میجی" ترجمه دکتر الهام اندرودی

معماری ژاپن به عنوان یک کشور آسیایی دارای جایگاه ویژه­ ای در دنیاست و مفاهیم مختلفی همچون خلوص و سادگی پالایش شده و استفادۀ هنرمندانه از تکنولوژی­ های پیشرفته را به همراه دارد. با وجود منابع مختلف پیرامون معماری ژاپن در مراجع جهانی، مرجع معتبر در مورد معماری تاریخی ژاپن در کشور محدود است و کتاب حاضر با نام "اشکال معماری ژاپن"، نوشتۀ پروفسور کازوئو نیشی، استاد مهندسی دانشگاه کاناگاوا و کازوئو هوزومی  معمار و نقاش مستقل انتخاب و ترجمه شده است. ترجمۀ کتاب از روی متن انگلیسی پروفسور اِچ مک هورتون استاد دپارتمان فرهنگ و زبان شرق آسیا از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی با نام" معماری ژاپن چیست" صورت گرفته است.

کتاب حاضر معماری ژاپن را از ابتدا تا شروع دوره مِیجی در 1868 بررسی می­ کند. معماری مذهبی ژاپن، معماری مسکونی، معماری دفاعی و ابنیۀ شاخصی همانند چایخانه­ های ژاپنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. جنبه های مختلف به هم پیوسته همانند اجزای معمارانه، خصوصیات فضایی، سازه و ساختار، افراد وابسته به تاریخچۀ شکل گیری و تحولات مجموعه­ ها و زندگی جاری در آنها به دقت تشریح شده است. منابع متعدد تاریخی و به­ ویژه طومارهای تصویری مورد استفاده قرار گرفته و با گزارش­ های باستانشناسی و برداشت­ های میدانی تکمیل شده است. به عنوان کتابی در حوزۀ معماری، ارائۀ بصری شرح نوشتاری با کمک صدها کروکی توصیفی و تحلیلی دستی و دقیق، خوانا شده است.

امید است رویکرد کتاب حاضر در مطالعه و تشریح همه جانبۀ معماری تاریخی ژاپن بتواند برای انجام و انتشار پژوهشی مشابه پیرامون معماری با ارزش تاریخی ایران مورد توجه قرار گیرد.