نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیأت رئیسه دانشکده

 

ریاست دانشکده معماری

کتایون تقی زاده

معاون آموزشی و

مدیر گروه دوره کارشناسی

حمید رضا انصاری

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

(اعلام خواهد شد)