بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

« بازگشت

مهدی چمران

مهدی چمران

مهدی چمران    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنون
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شریعت آذرمدخت ایستگاه متروی پایانه مهرشهر کارشناسی ارشد
سیانکی سعید طراحی باغ موزه و کانون نخبگان ایران کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 5 9101608 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی در بحران 9101090 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
طراحی معماری 4 9101607 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری 5 9101109 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی در بحران 9101090 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
طرح معماری 4 9101108 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری 5 9101109 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
طراحی در بحران 9101090 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
طرح معماری 4 9101108 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
طرح معماری 5 9101109 5 04 درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00 ترم دوم 1393
نمایش 10 نتیجه
از 1