بخش های دانشکده بخش های دانشکده

هیأت رئیسه دانشکده هیأت رئیسه دانشکده

 

ریاست دانشکده معماری

کتایون تقی زاده

معاون آموزشی و

مدیر گروه دوره کارشناسی

حمید رضا انصاری

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

(اعلام خواهد شد)