Departments Departments

News News

فرم های مربوط به دوره دکتری بر روی سایت قرار گرفت.

فرم های دوره دکتری بر روی سایت دانشکده قرار گرفت. این فرم‌ها را می‌توانید در بخش خدمات، فرم‌های پر استفاده مشاهده نمایید؛ همچنین از لینک‌های زیر دانلود نمایید.

فرم درخواست جدید امتحان جامع در دوره دکتری

فرم پیشنهاد پایان نامه (طرح نوع ششم) دوره دکتری

فرم ارائه پروپوزال دوره دکتری

برگ درخواست اضافه سنوات در دوره دکتری

فرم طرح حمایت از رساله‌های دوره دکتری