بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

احمدعلی فرزین

احمدعلی فرزین

احمدعلی فرزین    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 66409696
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دانش منفرد ابراهیم باغ هنر کارشناسی ارشد
حمیده ابرقویی فرد باز زنده‌سازی آرامستان‌ های متروکه داخل شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
حمیده ابرقویی فرد باز زنده‌سازی آرامستان‌ های متروکه داخل شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
فیاضی احسان سرای دیدار (مرکز آموزشی- فرهنگی _ تفریحی برای جوانان 18-25سال) کارشناسی
سمانه یاراحمدی بازآفرینی منظر روستایی ده جماران تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
سحر اردانه طراحی منظر تاریخی ساحل بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
غفاری میاب آرش معماری منظر فرودگاه دوشان‏تپه تهران کارشناسی ارشد
شیبانی ارغوان آوای طبیعت ( مجموعه تفریحی ، گردشی ، فرهنگی نابینایان ) کارشناسی ارشد
نوروزی آرمیتیس ساماندهی آرامگاه حیقوق نبی(ع) در شهر تویسرکان کارشناسی ارشد
حسنا اسماعیل بیگی مجموعه فرهنگی در شهر تویسرکان با محوریت طراحی برای نوجوانان کارشناسی دانلود 1388/07/07
علی اصغر اسماعیل لو دانشکده فنی مهندسی خوی کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی اصغر اسماعیل لو دانشکده فنی مهندسی خوی کارشناسی ارشد دانلود 1378
نرگس آقابزرگ طرّاحی منظر میدان بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
طناز آقاخانی باغ گیاه شناسی با رویکرد آموزشی و پژوهشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
نوید الیاسی Residential complex in the hot and humid climate based on using local materials کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/03
علی اصغر الهیاری فرد Design of International Music Research Center کارشناسی ارشد دانلود 95/04/03
نوری سقرلو الهه مجموعه فرهنگی- ورزشی معلولین با رویکرد طراحی فراگیر کارشناسی ارشد
حسام امیدی پارک و تفرجگاه جنگلی آمل کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسام امیدی پارک و تفرجگاه جنگلی آمل کارشناسی ارشد دانلود 1383
طهماسبی امیر بازشناسی منظر خیابان(مطالعه موردی خیابان قیطریه) کارشناسی ارشد
فرخ انساندوست قزوینی مجموعه تجاری،اداری،تفریحی ونک کارشناسی دانلود 1387/06/31
آسیه یاوری طراحی مجتمع اقامتی – توریستی دو برار با رویکرد تفریحی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
نیک رهی بردیا مرکز فرهنگی فیض آباد کرمانشاه کارشناسی ارشد
سارا بهره مند منظر مجازی حاشیه تالاب انزلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
غفاری بهروز خانه کاریکاتور کارشناسی ارشد
قربانی بهمن طراحی فرهنگسرا در منطقه 22 تهران با رویکرد معماری پایدار کارشناسی ارشد
گودرزی پریچهر احیای منظر پنهان رود دره های تهران نمونه موردی: رود دره مقصود بیگ کارشناسی ارشد
تیموری پریسا طراحی مجموعه پارک موزه هگمتانه و سالنهای همایش مواریث فرهنگی کارشناسی ارشد
حقانی پویان ساماندهی اراضی پارک جنگلی گیشا به عنوان منطقه ویژه گردشگری کارشناسی ارشد
نیکوپوردیلمی پوریا اتاق ذهن و پیاده راهی در جهان کارشناسی ارشد
مجید پوردشتی آذر مجموعه فرهنگی تفریحی تالش کارشناسی ارشد دانلود 1378
مجید پوردشتی آذر مجموعه فرهنگی تفریحی تالش کارشناسی ارشد دانلود 1378
کیا تدین طراحی منظر پیاده با رویکرد مگافرم رودخانه بابلسر( بابلرود) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
کیا تدین طراحی منظر پیاده با رویکرد مگافرم رودخانه بابلسر( بابلرود) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
حسن تقی نژاد مجمع فرهنگی هنری آبیدر کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسن تقی نژاد مجمع فرهنگی هنری آبیدر کارشناسی ارشد دانلود 1385
پریسا تیموری طراحی مجموعه پارک موزه هگمتانه و سالنهای همایش مواریث فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1380
پریسا تیموری طراحی مجموعه پارک موزه هگمتانه و سالنهای همایش مواریث فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1380
لیلا جاهدی قنات نوی طراحی منظر مجموعه سد لتیان با رویکرد ارزش گذاری منظر طبیعی و با تاکید برساماندهی اکوتوریسم گردشگری دانلود 1395/04/27
لیلا جاهدی قنات نوی طراحی منظر مجموعه سد لتیان با رویکرد ارزش گذاری منظر طبیعی و با تاکید برساماندهی اکوتوریسم گردشگری دانلود 1395/04/27
لیلا جاهدی قنات نوی طراحی منظر مجموعه سد لتیان با رویکرد ارزش گذاری منظر طبیعی و با تاکید برساماندهی اکوتوریسم گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/27
محمد جیرودی طراحی مجتمع مسکونی از شکل دهی به خرده ایده‌ها تا رسیدن به فرم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
محمد جیرودی طراحی مجتمع مسکونی از شکل دهی به خرده ایده‌ها تا رسیدن به فرم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
جهانی جعفر خانه جوانان غرب تهران کارشناسی ارشد
محمد مهدی جلال همنشینی شهر و طبیعت باز آفرینی منظر پایدار منطقه دارآباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
محمد مهدی جلال همنشینی شهر و طبیعت باز آفرینی منظر پایدار منطقه دارآباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
جعفر جهانی خانه جوانان غرب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
جعفر جهانی خانه جوانان غرب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
قلی پورملکشاه جواد احیای هویت شهری-طراحی منظر شهری گذر تاریخی(بازار بابل) کارشناسی ارشد
گنجی حبیب کانون موسیقی تهران کارشناسی ارشد
محمد حسین حبیب اللهی نجف آبادی مجموعه خدمات اتومبیل اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد حسین حبیب اللهی نجف آبادی مجموعه خدمات اتومبیل اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1379
امیدی حسام پارک و تفرجگاه جنگلی آمل کارشناسی ارشد
دادخواه حسام طراحی دهکده گردشگری انشان (با رویکرد مبانی پایداری) کارشناسی ارشد
تقی نژاد حسن مجمع فرهنگی هنری آبیدر کارشناسی ارشد
کیانوش حسنی طراحی تفرجگاه شمیرانی با محوریت امامزاده قاسم کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/20
کریمی حسین دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
اسماعیل بیگی حسنا مجموعه فرهنگی در شهر تویسرکان با محوریت طراحی برای نوجوانان کارشناسی
منیژه حسن بیگی منفرد ساماندهی گذر میرزا محمود وزیر ( محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1385
منیژه حسن بیگی منفرد ساماندهی گذر میرزا محمود وزیر ( محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا السادات حسینی نسب ساماندهی مسیل شهری یزد با رویکرد منظر شهری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
زهرا السادات حسینی نسب ساماندهی مسیل شهری یزد با رویکرد منظر شهری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
پویان حقانی ساماندهی اراضی پارک جنگلی گیشا به عنوان منطقه ویژه گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1381
پویان حقانی ساماندهی اراضی پارک جنگلی گیشا به عنوان منطقه ویژه گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمد‌نژاد کبریا حمید شناخت، طرح مرمت و احیای بافت تاریخی روستای قهی و احیای امامزاده عبدالواحد و محوطه پیرامون آن کارشناسی ارشد
شیرازیون حمیدرضا مرکز توانبخشی کارشناسی
ملک پور حمیدرضا مجموعه فرهنگی- تفریحی خلخال (برای گذران اوقات فراغت) کارشناسی ارشد
شهرزاد خادمی احیاء منظر روستایی روستای قلات با هدف گردشگری و رویکرد توسعۀ پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
مهسا خادم آل علی طراحی باغ کودکستان با رویکرد علوم رفتاری کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
زینب خالقی طرقی دهکده گردشگری طرق (با رویکرد حفظ عناصر عینی و ذهنی روستا) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
زینب خالقی طرقی دهکده گردشگری طرق (با رویکرد حفظ عناصر عینی و ذهنی روستا) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
کیوان خطیر هتل تفریحی-خانوادگی جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1382
کیوان خطیر هتل تفریحی-خانوادگی جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1382
صدیقی دانیال باغ شفابخش تهران کارشناسی ارشد
ابراهیم دانش منفرد باغ هنر کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابراهیم دانش منفرد باغ هنر کارشناسی ارشد دانلود 1385
ظریف آسیابان دینا احیای منظر پنهان کریدور های سبز درون شهری (طراحی منظر پیاده راه و سامان دهی مسیل-کال- درون شهری بلوار خیام مشهد) کارشناسی ارشد
ضیا شاکری رامین طراحی منظر شهری خیابان انقلاب تهران کارشناسی ارشد
هاشمی رجب مجموعه تفریحی - توریستی پل تجن ساری کارشناسی ارشد
ژیلا رجبی طراحی منظر شهری دوستدار کودک کارشناسی ارشد دانلود 91/11/28
ژیلا رجبی طراحی منظر شهری دوستدار کودک کارشناسی ارشد دانلود 91/11/28
مطلبی اسفیدواجانی ریحانه طراحی منظر بازار گل محلاتی تهران کارشناسی ارشد
سارا ردائی مناسب‌سازی پارک شهرتهران (مناسب سازی پارک شهر تهران با رویکرد تعاملی میان افرادسالم و معلول کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
سارا ردائی مناسب‌سازی پارک شهرتهران (مناسب سازی پارک شهر تهران با رویکرد تعاملی میان افرادسالم و معلول کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
محمد رضا رزاقی مدبر کانون فرهنگی، تربیتی میثم کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد رضا رزاقی مدبر کانون فرهنگی، تربیتی میثم کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهریار رستم‌آبادی طراحی مجتمع مسکونی قلعه فرامرزیه در شهرک فردیس کرج کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهریار رستم‌آبادی طراحی مجتمع مسکونی قلعه فرامرزیه در شهرک فردیس کرج کارشناسی ارشد دانلود 1384
قدوسی دهنوی رسول معماری منظر باغ زره سازان و محله پشت مسجد جامع عباسی اصفهان کارشناسی ارشد
لاله رشاد مرکز توانبخشی" باور سبز" کارشناسی دانلود 1387/04/25
لاله رشاد مرکز توانبخشی" باور سبز" کارشناسی دانلود 1387/04/25
کولیوند رضا هم آوایی عینیت و ذهنیت در شهر:طراحی فضای باز شهری در مرکز تاریخی ملایر کارشناسی ارشد
موسوی رضا طرح توسعه آستان امامزاده عبدالله( ع) شوشتر کارشناسی ارشد
مریم یزدان پناه طرح توجیهی برای باغ مدرسه محله چیدز کارشناسی ارشد دانلود 1385
مریم یزدان پناه طرح توجیهی برای باغ مدرسه محله چیدز کارشناسی ارشد دانلود 1385
ولی زینال زاده اقامتگاه دانشجویی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان (آذرشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1384
ولی زینال زاده اقامتگاه دانشجویی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان (آذرشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1384
خالقی طرقی زینب دهکده گردشگری طرق (با رویکرد حفظ عناصر عینی و ذهنی روستا) کارشناسی ارشد
زمانی زهرا طراحی معماری منظر حیاط مدرسه ابتدایی دخترانه شهدا در تهران کارشناسی ارشد
رجبی ژیلا طراحی منظر شهری دوستدار کودک کارشناسی ارشد
بهره مند سارا منظر مجازی حاشیه تالاب انزلی کارشناسی ارشد
ردائی سارا مناسب‌سازی پارک شهرتهران (مناسب سازی پارک شهر تهران با رویکرد تعاملی میان افرادسالم و معلول کارشناسی ارشد
مرعشی سیاوش موزه حمل و نقل دریایی بندر شهید رجائی (بندر عباس) کارشناسی ارشد
محمد هادی ستاوند مجموعه خدماتی تفریحی مرکز شهر جهرم کارشناسی ارشد 1382
محمد هادی ستاوند مجموعه خدماتی تفریحی مرکز شهر جهرم کارشناسی ارشد دانلود 1382
اردانه سحر طراحی منظر تاریخی ساحل بوشهر کارشناسی ارشد
مطهری سحر موزه و مرکز تحقیقات حیات وحش پارک پردیسان کارشناسی
نیک سرشت سید محسن مجموعه ی فرهنگی عباس آباد کارشناسی
قدسی سید وحید مرکز موسیقی نیاوران کارشناسی
عاطفه سریری طراحی منظر فضای واسط در مجموعه ورودی حرم حضرت رضا(ع) در مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/26
عاطفه سریری طراحی منظر فضای واسط در مجموعه ورودی حرم حضرت رضا(ع) در مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/26
مسعود سی سخت مرکز تفریحی - فرهنگی منطقه 22 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
مسعود سی سخت مرکز تفریحی - فرهنگی منطقه 22 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی سعادتی خمسه مجموعه سینمایی جشنواره فیلم فجر کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی سعادتی خمسه مجموعه سینمایی جشنواره فیلم فجر کارشناسی ارشد دانلود 1384
لیلا سلطانی ساماندهی و معماری منظرگنجنامه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1385
لیلا سلطانی ساماندهی و معماری منظرگنجنامه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1385
یاراحمدی سمانه بازآفرینی منظر روستایی ده جماران تهران کارشناسی ارشد
رحمدل سمانه بازآفرینی منظر ساحل مرکزی بندر انزلی با رویکرد پساصنعتی کارشناسی ارشد
میوه‌چیان سمیرا صدای زندگی‌: طراحی فضای باز چند‌ عملکردی با توجه ویژه به حضور نابینایان کارشناسی ارشد
ارغوان شیبانی آوای طبیعت ( مجموعه تفریحی ، گردشی ، فرهنگی نابینایان ) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
ارغوان شیبانی آوای طبیعت ( مجموعه تفریحی ، گردشی ، فرهنگی نابینایان ) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
حمیدرضا شیرازیون مرکز توانبخشی کارشناسی دانلود 1389/06/31
حمیدرضا شیرازیون مرکز توانبخشی کارشناسی دانلود 1389/06/31
قدسی شیلا باغ موزه هنرهای مفهومی کارشناسی
خادمی شهرزاد احیاء منظر روستایی روستای قلات با هدف گردشگری و رویکرد توسعۀ پایدار کارشناسی ارشد
طلایی صدف بهسازی حاشیه رود کرج کارشناسی ارشد
صدف طلایی بهسازی حاشیه رود کرج کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
صدف طلایی بهسازی حاشیه رود کرج کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
ساناز طلیعی Architectural Design of The Residential Complex as a Apartement Garden کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
امیر طهماسبی بازشناسی منظر خیابان(مطالعه موردی خیابان قیطریه) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
امیر طهماسبی بازشناسی منظر خیابان(مطالعه موردی خیابان قیطریه) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
عبدی زاده طهمورث مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار کارشناسی ارشد
دینا ظریف آسیابان احیای منظر پنهان کریدور های سبز درون شهری (طراحی منظر پیاده راه و سامان دهی مسیل-کال- درون شهری بلوار خیام مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
سریری عاطفه طراحی منظر فضای واسط در مجموعه ورودی حرم حضرت رضا(ع) در مشهد کارشناسی ارشد
محمدصالح عاقل Kish Word Trade Center with introduction of identity and culture of iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
خیری مطلق عبدالله طراحی و ساماندهی پیاده راه بام تهران کارشناسی ارشد
طهمورث عبدی زاده مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
طهمورث عبدی زاده مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
اسماعیل لو علی اصغر دانشکده فنی مهندسی خوی کارشناسی ارشد
هادی غازیانی مجموعه ورزشی شهرک قدس تهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
هادی غازیانی مجموعه ورزشی شهرک قدس تهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
بهروز غفاری خانه کاریکاتور کارشناسی ارشد دانلود 1385
بهروز غفاری خانه کاریکاتور کارشناسی ارشد دانلود 1385
آرش غفاری میاب معماری منظر فرودگاه دوشان‏تپه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
احسان فیاضی سرای دیدار (مرکز آموزشی- فرهنگی _ تفریحی برای جوانان 18-25سال) کارشناسی دانلود 1387/06/31
احسان فیاضی سرای دیدار (مرکز آموزشی- فرهنگی _ تفریحی برای جوانان 18-25سال) کارشناسی دانلود 1387/06/31
میرمحمدصادقی فریبا طراحی نگارخانه مینیاتور با هدف باز زنده سازی یک کالبد موجود کارشناسی ارشد
انساندوست قزوینی فرخ مجموعه تجاری،اداری،تفریحی ونک کارشناسی
فرشید فرزاد مجموعه اقامتی ـرفاهی کوهسنگی مشهد کارشناسی ارشد
حاجی قاسمی فرزانه باز طراحی منظر محله شهرآرای تهران با رویکرد منظر شهری دوستدار کودک کارشناسی ارشد
فرزاد فرشید مجموعه اقامتی ـرفاهی کوهسنگی مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1378
فرزاد فرشید مجموعه اقامتی ـرفاهی کوهسنگی مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1378
پورصفوی فرنوش طراحی محور گردشگری ده ونک کارشناسی ارشد
چنگیزی فرنوش آبگیر صحرای شمال(ساماندهی منظر حومه تالاب آلماگل) کارشناسی ارشد
مخلص فرنوش طراحی منظر مجموعه پیرمراد بانه با رویکرد احیای منظر فرهنگی کارشناسی ارشد
فیروزمند فرهاد مرکز فرهنگی جوانان در غرب تهران کارشناسی
فرهاد فیروزمند مرکز فرهنگی جوانان در غرب تهران کارشناسی دانلود 1389/6/31
فرهاد فیروزمند مرکز فرهنگی جوانان در غرب تهران کارشناسی دانلود 1389/6/31
مهدی قدیری صدرآبادی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مهدی قدیری صدرآبادی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سید وحید قدسی مرکز موسیقی نیاوران کارشناسی دانلود 1389/04/15
شیلا قدسی باغ موزه هنرهای مفهومی کارشناسی دانلود 1390/11/29
رسول قدوسی دهنوی معماری منظر باغ زره سازان و محله پشت مسجد جامع عباسی اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
رسول قدوسی دهنوی معماری منظر باغ زره سازان و محله پشت مسجد جامع عباسی اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
بهمن قربانی طراحی فرهنگسرا در منطقه 22 تهران با رویکرد معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
جواد قلی پورملکشاه احیای هویت شهری-طراحی منظر شهری گذر تاریخی(بازار بابل) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
تدین کیا طراحی منظر پیاده با رویکرد مگافرم رودخانه بابلسر( بابلرود) کارشناسی ارشد
محمدرضا کیان مجموعة‌ ورزشی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمدرضا کیان مجموعة‌ ورزشی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1376
حسنی کیانوش طراحی تفرجگاه شمیرانی با محوریت امامزاده قاسم کارشناسی ارشد
محمدرضا کجوئیان جعفری موزه بزرگ تاریخ شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدرضا کجوئیان جعفری موزه بزرگ تاریخ شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1379
حسین کریمی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد دانلود 1376
حسین کریمی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد دانلود 1376
خطیر کیوان هتل تفریحی-خانوادگی جزیره کیش کارشناسی ارشد
حبیب گنجی کانون موسیقی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
حبیب گنجی کانون موسیقی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
پریچهر گودرزی احیای منظر پنهان رود دره های تهران نمونه موردی: رود دره مقصود بیگ کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
رشاد لاله طراحی باغ شفا بخش در تبریز کارشناسی ارشد
رشاد لاله مرکز توانبخشی" باور سبز" کارشناسی
معصومه لطف اله زاده هجراندوست ساماندهی و احیاء میدان صاحب الامر تبریز با رویکرد بازشناخت مفهوم و کارکرد میدان کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
سلطانی لیلا ساماندهی و معماری منظرگنجنامه همدان کارشناسی ارشد
مهران نژاد ماریه تداوم منظر شهری (طراحی منظر شهری خیابان سی تیر تهران با رویکرد پایداری) کارشناسی ارشد
پوردشتی آذر مجید مجموعه فرهنگی تفریحی تالش کارشناسی ارشد
جیرودی محمد طراحی مجتمع مسکونی از شکل دهی به خرده ایده‌ها تا رسیدن به فرم کارشناسی ارشد
مومنی محمد پارک فراغت و تفریح جوانان جهانشهر کرج کارشناسی ارشد
حبیب اللهی نجف آبادی محمد حسین مجموعه خدمات اتومبیل اصفهان کارشناسی ارشد
کیان محمدرضا مجموعة‌ ورزشی قزوین کارشناسی ارشد
کجوئیان جعفری محمدرضا موزه بزرگ تاریخ شیراز کارشناسی ارشد
رزاقی مدبر محمد رضا کانون فرهنگی، تربیتی میثم کارشناسی ارشد
جلال محمد مهدی همنشینی شهر و طبیعت باز آفرینی منظر پایدار منطقه دارآباد کارشناسی ارشد
حمید محمد‌نژاد کبریا شناخت، طرح مرمت و احیای بافت تاریخی روستای قهی و احیای امامزاده عبدالواحد و محوطه پیرامون آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمید محمد‌نژاد کبریا شناخت، طرح مرمت و احیای بافت تاریخی روستای قهی و احیای امامزاده عبدالواحد و محوطه پیرامون آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
ستاوند محمد هادی مجموعه خدماتی تفریحی مرکز شهر جهرم کارشناسی ارشد
فرنوش مخلص طراحی منظر مجموعه پیرمراد بانه با رویکرد احیای منظر فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
فرنوش مخلص طراحی منظر مجموعه پیرمراد بانه با رویکرد احیای منظر فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
سیاوش مرعشی موزه حمل و نقل دریایی بندر شهید رجائی (بندر عباس) کارشناسی ارشد دانلود 1376
سیاوش مرعشی موزه حمل و نقل دریایی بندر شهید رجائی (بندر عباس) کارشناسی ارشد 1376
رضایی قلعه مریم «منظر خیابان» طراحی منظر بخشی از ناحیه آران در محور مشترک شهر آران وبیدگل با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد
رمضانی مریم «منظر خیابان» طراحی منظر بخشی از ناحیه بیدگل در محور مشترک شهر آران¬و¬بیدگل با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد
یزدان پناه مریم طرح توجیهی برای باغ مدرسه محله چیدز کارشناسی ارشد
منصور میر محمد مجتمع مسکونی سبز کارشناسی دانلود 1389/04/14
منصور میر محمد مجتمع مسکونی سبز کارشناسی دانلود 1389/04/14
فریبا میرمحمدصادقی طراحی نگارخانه مینیاتور با هدف باز زنده سازی یک کالبد موجود کارشناسی ارشد دانلود 1385
فریبا میرمحمدصادقی طراحی نگارخانه مینیاتور با هدف باز زنده سازی یک کالبد موجود کارشناسی ارشد دانلود 1385
سی سخت مسعود مرکز تفریحی - فرهنگی منطقه 22 شهرداری تهران کارشناسی ارشد
ریحانه مطلبی اسفیدواجانی طراحی منظر بازار گل محلاتی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/10
ریحانه مطلبی اسفیدواجانی طراحی منظر بازار گل محلاتی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/10
سحر مطهری موزه و مرکز تحقیقات حیات وحش پارک پردیسان کارشناسی دانلود 1387/06/31
سحر مطهری موزه و مرکز تحقیقات حیات وحش پارک پردیسان کارشناسی دانلود 1387/06/31
سارا معیری طراحی مجتمع فرهنگی منطقه 22 تهران(با رویکرد معماری پایدار) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
لطف اله زاده هجراندوست معصومه ساماندهی و احیاء میدان صاحب الامر تبریز با رویکرد بازشناخت مفهوم و کارکرد میدان کارشناسی ارشد
حمیدرضا ملک پور مجموعه فرهنگی- تفریحی خلخال (برای گذران اوقات فراغت) کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمیدرضا ملک پور مجموعه فرهنگی- تفریحی خلخال (برای گذران اوقات فراغت) کارشناسی ارشد دانلود 1382
مسعودلواسانی منا ساماندهی منظر فضاهای باز شهر تهران با رویکرد پایداری اجتماعی (طراحی گذر فرهنگ و هنر پارک لاله) کارشناسی ارشد
حسن بیگی منفرد منیژه ساماندهی گذر میرزا محمود وزیر ( محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد
میر محمد منصور مجتمع مسکونی سبز کارشناسی
سعادتی خمسه مهدی مجموعه سینمایی جشنواره فیلم فجر کارشناسی ارشد
قدیری صدرآبادی مهدی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار کارشناسی ارشد
رستم‌آبادی مهریار طراحی مجتمع مسکونی قلعه فرامرزیه در شهرک فردیس کرج کارشناسی ارشد
ماریه مهران نژاد تداوم منظر شهری (طراحی منظر شهری خیابان سی تیر تهران با رویکرد پایداری) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
سلطانی مهرداد معنا، الگو و مطلوبیت در فضای معماری
رضا موسوی طرح توسعه آستان امامزاده عبدالله( ع) شوشتر کارشناسی ارشد دانلود 1377
رضا موسوی طرح توسعه آستان امامزاده عبدالله( ع) شوشتر کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمد مومنی پارک فراغت و تفریح جوانان جهانشهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمد مومنی پارک فراغت و تفریح جوانان جهانشهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1381
سمیرا میوه‌چیان صدای زندگی‌: طراحی فضای باز چند‌ عملکردی با توجه ویژه به حضور نابینایان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
سمیرا میوه‌چیان صدای زندگی‌: طراحی فضای باز چند‌ عملکردی با توجه ویژه به حضور نابینایان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
المیرا نادری طرح توسعه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
المیرا نادری طرح توسعه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
روح نیا ندا باغ کودک کارشناسی ارشد
آقابزرگ نرگس طرّاحی منظر میدان بهارستان کارشناسی ارشد
قیم امانی نرگس تأثیر دلبستگی مکانی و خاطره جمعی در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری بازآفرینی منظر گذر ابولفضل خویینی‌های (برق سابق) شهر قزوین کارشناسی ارشد
بردیا نیک رهی مرکز فرهنگی فیض آباد کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1384
بردیا نیک رهی مرکز فرهنگی فیض آباد کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1384
سید محسن نیک سرشت مجموعه ی فرهنگی عباس آباد کارشناسی دانلود 1388/11/25
پوریا نیکوپوردیلمی اتاق ذهن و پیاده راهی در جهان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
پوریا نیکوپوردیلمی اتاق ذهن و پیاده راهی در جهان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
بهناز نوذری Organizing Landscapeof Bagh-Feyzneigborhoodwith the approach of Pilgrimage Landscape Case study: The holly shrine of “Imamzadeh Jafar and HamidehKhatoun کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
بهناز نوذری Organizing Landscapeof Bagh-Feyzneigborhoodwith the approach of Pilgrimage Landscape Case study: The holly shrine of “Imamzadeh Jafar and HamidehKhatoun دانلود 1395/11/26
بهناز نوذری Organizing Landscapeof Bagh-Feyzneigborhoodwith the approach of Pilgrimage Landscape Case study: The holly shrine of “Imamzadeh Jafar and HamidehKhatoun دانلود 1395/11/26
الهه نوری سقرلو مجموعه فرهنگی- ورزشی معلولین با رویکرد طراحی فراگیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
الهه نوری سقرلو مجموعه فرهنگی- ورزشی معلولین با رویکرد طراحی فراگیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
آرمیتیس نوروزی ساماندهی آرامگاه حیقوق نبی(ع) در شهر تویسرکان کارشناسی ارشد دانلود 1379
آرمیتیس نوروزی ساماندهی آرامگاه حیقوق نبی(ع) در شهر تویسرکان کارشناسی ارشد دانلود 1379
غازیانی هادی مجموعه ورزشی شهرک قدس تهران کارشناسی ارشد
رجب هاشمی مجموعه تفریحی - توریستی پل تجن ساری کارشناسی ارشد دانلود 1381
رجب هاشمی مجموعه تفریحی - توریستی پل تجن ساری کارشناسی ارشد دانلود 1381
زینال زاده ولی اقامتگاه دانشجویی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان (آذرشهر) کارشناسی ارشد
سارا غروی مجتمع توریستی - تفریحی ساحل گیسوم (تاش) کارشناسی پـیوسته

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناخت و بیان منظر 9101420 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی معماری 3 9101606 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طرح منظر 2 9101413 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1396
شناخت و بیان منظر 9101420 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 2 9101605 5 07 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح منظر 3 9101414 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1396
مبانی طراحی منظر 9101201 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی معماری منظر 9101615 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نقاشی و بیان تصویری 9101424 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شناخت و بیان منظر 9101420 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
طراحی معماری 3 9101606 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح منظر 2 9101413 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1395
شناخت و بیان منظر 9101420 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
طراحی معماری 2 9101605 5 07 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح منظر 3 9101414 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1395
مبانی طراحی منظر 9101201 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نقاشی و بیان تصویری 9101424 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
شناخت و بیان منظر 9101420 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/30 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
طرح معماری 3 9101107 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
سمینار تخصصی 1 (نظریه های معماری منظر) 9101561 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1394/10/12 | 20:00 - 22:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2