بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

عباسعلی ایزدی

عباسعلی ایزدی

عباسعلی ایزدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 66409696
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هاجر ابراهیم دربندی مجموعه تفریحی - اقامتی استعدادهای درخشان (جزیره کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1384
هاجر ابراهیم دربندی مجموعه تفریحی - اقامتی استعدادهای درخشان (جزیره کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1384
فاتحی فر احسان ایده وارونگی، کاربرد چند رخی های منعطف برای ساخت فرم های متحرک (پژوهشگاه دانش های بنیادی) کارشناسی ارشد
صیفوری احمد باغ وحش تهران(پارک ارم) کارشناسی ارشد
نسرین احمدی زیدآبادی شخصیت و تاثیر پدر و مادر و پرورش و توسعه شخصیت کودک کارشناسی ارشد 1352
نسرین احمدی زیدآبادی شخصیت و تاثیر پدر و مادر و پرورش و توسعه شخصیت کودک کارشناسی ارشد 1352
غلامرضا آذری پژوهش بر مبنای آزمون تصویر آدمک کودنیاف (در جهت استاندارد کردن) دکتری 1373
غلامرضا آذری پژوهش بر مبنای آزمون تصویر آدمک کودنیاف (در جهت استاندارد کردن) 1373
مکری آذرخش بحثی اجمالی پیرامون اثرات پسیکوفارماکولوژیک فلوئوکستین FLUOXTINE بعنوان یک داروی نوین ضد افسردگی
بیدگلی اردوان ارزیابی روند های الگوریتمیک در طراحی مجتمع های مسکونی (طراحی مجتمع مسکونی در غرب تهران) کارشناسی ارشد
مریم آزموده طراحی مرکز هنری تهران با رویکرد رابطه معماری و مدیا)رسانه) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محسن آقازاده ابری حسینیه در کربلا کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
بهاره الله دادی از کلان شهری تا خرد مسکونی - تجربه طراحی در بافت تاریخی محله امامزاده یحیی کارشناسی ارشد دانلود 1385
بهاره الله دادی از کلان شهری تا خرد مسکونی - تجربه طراحی در بافت تاریخی محله امامزاده یحیی کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضائیان امیر Designing Indoors Sports complex with the Approach of Interaction with Environment, The case Study is the Design of a Multi-functional Sports Complex in hot and dry ecosystem (City of Yazd) کارشناسی ارشد
شیوا امیرخانی پژوهشی بر ساختارهای مدولار در طراحی بناهای صنعتی، طراحی مدول پایه یک کارخانه تولید سلول های خورشیدی در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
مطلق امیر صابر مجموعه فرهنگی هلال احمر کارشناسی ارشد
نجمه یاوری طراحی شهرک مسکونی کارمندان شرکت پتروشیمی عسلویه- بوشهر (مطالعات) کارشناسی ارشد دانلود 1385
نجمه یاوری طراحی شهرک مسکونی کارمندان شرکت پتروشیمی عسلویه- بوشهر (مطالعات) کارشناسی ارشد دانلود 1385
جلیلی نیا بابک احیا و ساماندهی شالوده تجاری‌ـ‌تاریخی شهر تبریز؛بازار تبریز- (پیوند میان بافت جدید و قدیم) کارشناسی ارشد
سعید باقری مرکز محله کارشناسی ارشد دانلود 1368
سعید باقری مرکز محله کارشناسی ارشد دانلود 1368
واثقی پناه بیتا گسترش اتصال و پیدایش ساختار فرم: طراحی موزه‌ی مارلیک: (ارزیابی ساخت‌شناسانه‌ی نقش اتصال در فرم‌های سیال) کارشناسی ارشد
شهناز بخشی کار در کوره پزخانه های خاتون آباد ورامین کارشناسی ارشد 1358
شهناز بخشی کار در کوره پزخانه های خاتون آباد ورامین کارشناسی ارشد 1358
خدایار بنداریان شیوه‌های ایجاد فرم‌های ترکیبی در سازه‌های فضاکارشبکه‌ای (فرم‌دوزی)، طراحی نمایشگاه خودرو در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/09
الله دادی بهاره از کلان شهری تا خرد مسکونی - تجربه طراحی در بافت تاریخی محله امامزاده یحیی کارشناسی ارشد
دل آسائی بهروز طراحی مدرسه ابتدایی در شهر سبزوار با تکیه بر زبان الگوی طراحی مدارس کارشناسی ارشد
حسینی بهشید طراحی در بحران مراکز درمانی صحرایی کارشناسی ارشد
زارع زاده بهناز مجموعه همزیستی نسل ها ( با محوریت سالمندان) کارشناسی ارشد
وزیری پریسا طراحی مجتمع سینمایی مهرشهر کارشناسی
سعادتی پوراندخت اقامتگاه موقت گردشگران در اصفهان کارشناسی ارشد
سهراب تکبیری طراحی معماری در بازار مرکزی شهر رشت با توجه به لزوم کاهش آسیب پذیری از خطر زلزله کارشناسی ارشد 1373
سهراب تکبیری طراحی معماری در بازار مرکزی شهر رشت با توجه به لزوم کاهش آسیب پذیری از خطر زلزله کارشناسی ارشد 1373
مهری جعفرزاده طراحی فرهنگسرای کودک براساس معیارهای شهر دوستدار کودک،در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/29
مهری جعفرزاده طراحی فرهنگسرای کودک براساس معیارهای شهر دوستدار کودک،در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/29
بابک جلیلی نیا احیا و ساماندهی شالوده تجاری‌ـ‌تاریخی شهر تبریز؛بازار تبریز- (پیوند میان بافت جدید و قدیم) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
لیلا حیدری Relief Shelter Design With The Approach Of Using Recycled Material ( using paper) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
لیلا حیدری طراحی سرپناه امداد با رویکرد استفاده از مصالح بازیافتی: (استفاده از کاغذ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
بهشید حسینی طراحی در بحران مراکز درمانی صحرایی کارشناسی ارشد 1372
بهشید حسینی طراحی در بحران مراکز درمانی صحرایی کارشناسی ارشد 1372
محمود حسین خانی طرح جامع دانشکده عقیدتی، سیاسی شهید چمران کارشناسی ارشد 1375
محمود حسین خانی طرح جامع دانشکده عقیدتی، سیاسی شهید چمران کارشناسی ارشد 1375
ناصرخاکی حمید نقش رایانه در فرآیند طراحی معماری؛مقایسه‌ی تطبیقی دو نسل از معماران معاصر ایران
محمد امین الدین حمیدی طرح معماری فرودگاه اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1368
محمد امین الدین حمیدی طرح معماری فرودگاه اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1368
بنداریان خدایار شیوه‌های ایجاد فرم‌های ترکیبی در سازه‌های فضاکارشبکه‌ای (فرم‌دوزی)، طراحی نمایشگاه خودرو در تهران کارشناسی ارشد
بهروز دل آسائی طراحی مدرسه ابتدایی در شهر سبزوار با تکیه بر زبان الگوی طراحی مدارس کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
بهروز دل آسائی طراحی مدرسه ابتدایی در شهر سبزوار با تکیه بر زبان الگوی طراحی مدارس کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
نوشین راستیان طهرانی کانون گردشگری جوانان (تغییر کاربری با رویکرد تداوم فرهنگ ایرانی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/29
نوشین راستیان طهرانی کانون گردشگری جوانان (تغییر کاربری با رویکرد تداوم فرهنگ ایرانی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/29
متدین رضا طراحی سفارت خانه و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پاریس کارشناسی ارشد
امیر رضائیان Designing Indoors Sports complex with the Approach of Interaction with Environment, The case Study is the Design of a Multi-functional Sports Complex in hot and dry ecosystem (City of Yazd) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/12
امیر رضائیان Designing Indoors Sports complex with the Approach of Interaction with Environment, The case Study is the Design of a Multi-functional Sports Complex in hot and dry ecosystem (City of Yazd) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/12
محمدعلی رومی بررسی آلودگیهای محیط زیست درتهران کارشناسی ارشد 1357
محمدعلی رومی بررسی آلودگیهای محیط زیست درتهران کارشناسی ارشد 1357
بهناز زارع زاده مجموعه همزیستی نسل ها ( با محوریت سالمندان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
بهناز زارع زاده مجموعه همزیستی نسل ها ( با محوریت سالمندان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
طبائی زهراسادات بررسی وضع اجتماعی ، اقتصادی کارگران ساده زن کارخانه ایرانا در مقایسه با مردان کارگر با شرایط مساوی کارشناسی ارشد
هرمزی ژاله عوامل موثر درامر یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی تحصیلی کارشناسی ارشد
پوراندخت سعادتی اقامتگاه موقت گردشگران در اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1385
پوراندخت سعادتی اقامتگاه موقت گردشگران در اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1385
باقری سعید مرکز محله کارشناسی ارشد
شریف‌زاده سمیه تعامل زندگی دایم و موقت در بافت قدیمی شهر مشهد ( طراحی مسکن زواری در حاشیه حرم مطهر حضرت رضا(ع) ) کارشناسی ارشد
محمدی مظفری سینا تبدیل مدارس دیروزی به مدارس امروزی (نمونه موردی دبیرستان نمازی شیراز) کارشناسی ارشد
تکبیری سهراب طراحی معماری در بازار مرکزی شهر رشت با توجه به لزوم کاهش آسیب پذیری از خطر زلزله کارشناسی ارشد
مجید سهرابی ایستگاه راه آهن بافق کارشناسی ارشد 1372
مجید سهرابی ایستگاه راه آهن بافق کارشناسی ارشد 1372
سمیه شریف‌زاده تعامل زندگی دایم و موقت در بافت قدیمی شهر مشهد ( طراحی مسکن زواری در حاشیه حرم مطهر حضرت رضا(ع) ) کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمیه شریف‌زاده تعامل زندگی دایم و موقت در بافت قدیمی شهر مشهد ( طراحی مسکن زواری در حاشیه حرم مطهر حضرت رضا(ع) ) کارشناسی ارشد دانلود 1385
بخشی شهناز کار در کوره پزخانه های خاتون آباد ورامین کارشناسی ارشد
امیرخانی شیوا پژوهشی بر ساختارهای مدولار در طراحی بناهای صنعتی، طراحی مدول پایه یک کارخانه تولید سلول های خورشیدی در تهران کارشناسی ارشد
احمد صیفوری باغ وحش تهران(پارک ارم) کارشناسی ارشد دانلود 1372
احمد صیفوری باغ وحش تهران(پارک ارم) کارشناسی ارشد دانلود 1372
مهناز ضیایی تربتی طرح آشتی انسان با طبیعت در بستر پناهگاه حیات وحش میانکاله کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهناز ضیایی تربتی طرح آشتی انسان با طبیعت در بستر پناهگاه حیات وحش میانکاله کارشناسی ارشد دانلود 1384
زهراسادات طبائی بررسی وضع اجتماعی ، اقتصادی کارگران ساده زن کارخانه ایرانا در مقایسه با مردان کارگر با شرایط مساوی کارشناسی ارشد 1352
زهراسادات طبائی بررسی وضع اجتماعی ، اقتصادی کارگران ساده زن کارخانه ایرانا در مقایسه با مردان کارگر با شرایط مساوی کارشناسی ارشد 1352
غلامرضا طلیسچی پرورش خبرگی طراحی معماری: تسهیل رشد توانایی طراحی طراحان مبتدی دانلود 1388/10/01
فتح الهی علی ساماندهی سایت پردیز مرکزی و طرح دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد
کوشش گران علی اکبر مرکز بالندگی نسل آینده (مبنا) کارشناسی ارشد
فاضل علیرضا فرم یابی و بهینه سازی سازه‌ای سازه‌های پوسته‌ای شبکه‌ای بر اساس الگوریتم تکاملی ژنتیک نمونه موردی: طراحی موزه هوافضای ایران با رویکرد فرم های آزاد کارشناسی ارشد
آذری غلامرضا پژوهش بر مبنای آزمون تصویر آدمک کودنیاف (در جهت استاندارد کردن)
طلیسچی غلامرضا پرورش خبرگی طراحی معماری: تسهیل رشد توانایی طراحی طراحان مبتدی
احسان فاتحی فر ایده وارونگی، کاربرد چند رخی های منعطف برای ساخت فرم های متحرک (پژوهشگاه دانش های بنیادی) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
احسان فاتحی فر ایده وارونگی، کاربرد چند رخی های منعطف برای ساخت فرم های متحرک (پژوهشگاه دانش های بنیادی) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
علیرضا فاضل فرم یابی و بهینه سازی سازه‌ای سازه‌های پوسته‌ای شبکه‌ای بر اساس الگوریتم تکاملی ژنتیک نمونه موردی: طراحی موزه هوافضای ایران با رویکرد فرم های آزاد کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
کارگر حجت آبادی فاطمه طراحی موزه‌ی مردم و محیط زیست با بهره‌گیری از مصالح پاسخگو و فن‌آوری‌های مرتبط به آن کارشناسی ارشد
علی فتح الهی ساماندهی سایت پردیز مرکزی و طرح دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد دانلود 1373
علی فتح الهی ساماندهی سایت پردیز مرکزی و طرح دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد دانلود 1373
مینو قره بگلو ارتقا تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی دانلود 1391/11/7
محمدحسین قینی سندرم ژیل دولاتورت دکتری 1371
محمدحسین قینی سندرم ژیل دولاتورت 1371
فاطمه کارگر حجت آبادی طراحی موزه‌ی مردم و محیط زیست با بهره‌گیری از مصالح پاسخگو و فن‌آوری‌های مرتبط به آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/25
فاطمه کارگر حجت آبادی طراحی موزه‌ی مردم و محیط زیست با بهره‌گیری از مصالح پاسخگو و فن‌آوری‌های مرتبط به آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/25
مند گاری کاظم رساله تحقیقی دانشکده معماری و شهر سازی یزد کارشناسی ارشد
مهدیس کامکار اختلالات تصویر بدن دکتری 1370
مهدیس کامکار اختلالات تصویر بدن 1370
صباحی موسوی,امیرمحمد کوشش گران , علی اکبر/ مرکز بالندگی نسل آینده (مبنا) کارشناسی ارشد دانلود 1371
صباحی موسوی,امیرمحمد کوشش گران , علی اکبر/ مرکز بالندگی نسل آینده (مبنا) کارشناسی ارشد دانلود 1371
محمد علی لامع علل مهاجرت به قطب های صنعتی تهران بعنوان مثال کارشناسی ارشد 1353
محمد علی لامع علل مهاجرت به قطب های صنعتی تهران بعنوان مثال کارشناسی ارشد 1353
حیدری لیلا طراحی سرپناه امداد با رویکرد استفاده از مصالح بازیافتی: (استفاده از کاغذ) کارشناسی ارشد
شیما مبارکی The Interior Design of Future Housing دانلود 1395/12/18
شیما مبارکی The Interior Design of Future Housing کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/18
رضا متدین طراحی سفارت خانه و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پاریس کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/27
رضا متدین طراحی سفارت خانه و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پاریس کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/27
سهرابی مجید ایستگاه راه آهن بافق کارشناسی ارشد
ملیحه مجیدی بازطراحی خوابگاه دانشجویی فاطمیه دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
ملیحه مجیدی بازطراحی خوابگاه دانشجویی فاطمیه دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
آقازاده ابری محسن حسینیه در کربلا کارشناسی ارشد
نیک کار محمد نقش انگیزشی همراهی و همدلی مربی با نوآموز معماری , مبتنی بر نظریه های روان شناسی تربیتی دکتری
مرضیه محمدی سیستم ساختمان سازی برای کارگر غیرماهر (طراحی اسکان موقت پس از سانحه با استفاده از پیش سازی و با رویکرد مشارکت مردم در ساخت) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
حمیدی محمد امین الدین طرح معماری فرودگاه اهواز کارشناسی ارشد
قینی محمدحسین سندرم ژیل دولاتورت
نادیان محمدرضا قدمی به سوی مسکن شهری مطلوب (طراحـی مجمـوعه مسکونـی آرام اصفهان) کارشناسی ارشد
رومی محمدعلی بررسی آلودگیهای محیط زیست درتهران کارشناسی ارشد
لامع محمد علی علل مهاجرت به قطب های صنعتی تهران بعنوان مثال کارشناسی ارشد
سینا محمدی مظفری تبدیل مدارس دیروزی به مدارس امروزی (نمونه موردی دبیرستان نمازی شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/02
حسین خانی محمود طرح جامع دانشکده عقیدتی، سیاسی شهید چمران کارشناسی ارشد
محمدی مرضیه سیستم ساختمان سازی برای کارگر غیرماهر (طراحی اسکان موقت پس از سانحه با استفاده از پیش سازی و با رویکرد مشارکت مردم در ساخت) کارشناسی ارشد
آزموده مریم طراحی مرکز هنری تهران با رویکرد رابطه معماری و مدیا)رسانه) کارشناسی ارشد
امیر صابر مطلق مجموعه فرهنگی هلال احمر کارشناسی ارشد دانلود 1374
امیر صابر مطلق مجموعه فرهنگی هلال احمر کارشناسی ارشد دانلود 1374
آذرخش مکری بحثی اجمالی پیرامون اثرات پسیکوفارماکولوژیک فلوئوکستین FLUOXTINE بعنوان یک داروی نوین ضد افسردگی 1373
آذرخش مکری بحثی اجمالی پیرامون اثرات پسیکوفارماکولوژیک فلوئوکستین FLUOXTINE بعنوان یک داروی نوین ضد افسردگی دکتری 1373
مجیدی ملیحه بازطراحی خوابگاه دانشجویی فاطمیه دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
کاظم مند گاری رساله تحقیقی دانشکده معماری و شهر سازی یزد کارشناسی ارشد 1372
کاظم مند گاری رساله تحقیقی دانشکده معماری و شهر سازی یزد کارشناسی ارشد 1372
قره بگلو مینو ارتقا تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی
همتی مهیار Parametric Design of Building Facade using Interactive and Responsive patterns (Iranian Art Center) کارشناسی ارشد
کامکار مهدیس اختلالات تصویر بدن
جعفرزاده مهری طراحی فرهنگسرای کودک براساس معیارهای شهر دوستدار کودک،در تهران کارشناسی ارشد
ضیایی تربتی مهناز طرح آشتی انسان با طبیعت در بستر پناهگاه حیات وحش میانکاله کارشناسی ارشد
محمدرضا نادیان قدمی به سوی مسکن شهری مطلوب (طراحـی مجمـوعه مسکونـی آرام اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدرضا نادیان قدمی به سوی مسکن شهری مطلوب (طراحـی مجمـوعه مسکونـی آرام اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1383
حمید ناصرخاکی نقش رایانه در فرآیند طراحی معماری؛مقایسه‌ی تطبیقی دو نسل از معماران معاصر ایران دکتری دانلود 1388/03/09
یاوری نجمه طراحی شهرک مسکونی کارمندان شرکت پتروشیمی عسلویه- بوشهر (مطالعات) کارشناسی ارشد
احمدی زیدآبادی نسرین شخصیت و تاثیر پدر و مادر و پرورش و توسعه شخصیت کودک کارشناسی ارشد
راستیان طهرانی نوشین کانون گردشگری جوانان (تغییر کاربری با رویکرد تداوم فرهنگ ایرانی) کارشناسی ارشد
ابراهیم دربندی هاجر مجموعه تفریحی - اقامتی استعدادهای درخشان (جزیره کیش) کارشناسی ارشد
ژاله هرمزی عوامل موثر درامر یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی تحصیلی کارشناسی ارشد 1357
ژاله هرمزی عوامل موثر درامر یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی تحصیلی کارشناسی ارشد 1357
مهیار همتی Parametric Design of Building Facade using Interactive and Responsive patterns (Iranian Art Center) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
بیتا واثقی پناه گسترش اتصال و پیدایش ساختار فرم: طراحی موزه‌ی مارلیک: (ارزیابی ساخت‌شناسانه‌ی نقش اتصال در فرم‌های سیال) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
پریسا وزیری طراحی مجتمع سینمایی مهرشهر کارشناسی دانلود 1387/12/04

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح معماری 5 9101109 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
نمایش 1 نتیجه