بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

سیدامیرسعید محمودی

سیدامیرسعید محمودی

سیدامیرسعید محمودی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نادر اکبرزاده نیک گفتار طراحی مرکز تجاری با رویکرد تاثیر برنامه طرح در پیدایش فرم کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/19
نادر اکبرزاده نیک گفتار طراحی مرکز تجاری با رویکرد تاثیر برنامه طرح در پیدایش فرم کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/19
نصیری نیا پیمان طراحی میدان کبود تبریز (احیای منزلت مسجد کبود در ساختار شهر و بهسازی محدوده آن) کارشناسی ارشد
مختار حسینی طراحی مجموعه مسکونی بر پایه معماری زاگرس( با رویکرد انرژی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
مختار حسینی طراحی مجموعه مسکونی بر پایه معماری زاگرس( با رویکرد انرژی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
محمد حسین ذاکری بهره گیری خلاقانه از پیشینه ها در طراحی معماری دانلود 1391/04/06
محمد حسین ذاکری بهره گیری خلاقانه از پیشینه ها در طراحی معماری دکتری دانلود 1391/04/06
مهدی رجبی Architectural Programming In the Process of Residential Complex's Design کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
محمد امیر رنجبر مجتمع فرهنگی ورزشی معلولین شیراز با رویکرد معماری سبز کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/27
مجلسین شیرین بهسازی محله چیذر با تمرکز بر امامزاده علی اکبر (ع) کارشناسی ارشد
علی عسگری مدرسه معماری در منطقه کویری با رویکرد طراحی ایرانی پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1391/4/10
عسگری علی مدرسه معماری در منطقه کویری با رویکرد طراحی ایرانی پایدار کارشناسی ارشد
فرزانه فدایی طراحی خانه سلامت و سرای محله (هویت‌بخشی به بافت تاریخی مُفَخّم بجنورد) کارشناسی ارشد دانلود 95/02/25
فرزانه فدایی طراحی خانه سلامت و سرای محله (هویت‌بخشی به بافت تاریخی مُفَخّم بجنورد) کارشناسی ارشد دانلود 95/02/25
فدایی فرزانه طراحی خانه سلامت و سرای محله (هویت‌بخشی به بافت تاریخی مُفَخّم بجنورد) کارشناسی ارشد
منصورپور مجید طراحی محله مسکونی با رویکرد تعاملات اجتماعی پایدار کارشناسی ارشد
شیرین مجلسین بهسازی محله چیذر با تمرکز بر امامزاده علی اکبر (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
شیرین مجلسین بهسازی محله چیذر با تمرکز بر امامزاده علی اکبر (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
رنجبر محمد امیر مجتمع فرهنگی ورزشی معلولین شیراز با رویکرد معماری سبز کارشناسی ارشد
ذاکری محمد حسین بهره گیری خلاقانه از پیشینه ها در طراحی معماری
حسینی مختار طراحی مجموعه مسکونی بر پایه معماری زاگرس( با رویکرد انرژی) کارشناسی ارشد
ناری قمی مسعود آموزش تکنسین های معماری برای ارتقاء کیفیت معماری آشنایی با کاربر واقعی در آموزش دروس طرّاحی دوره های فنّی وحرفه ای
نگار ملکی صادقی طراحی فضای زندگی بر پایه‌ی خواست‌های انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
مجید منصورپور طراحی محله مسکونی با رویکرد تعاملات اجتماعی پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
مجید منصورپور طراحی محله مسکونی با رویکرد تعاملات اجتماعی پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
هانی منصورنژاد طرح توسعه حرم حضرت شاهچراغ (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
هانی منصورنژاد طرح توسعه حرم حضرت شاهچراغ (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
اکبرزاده نیک گفتار نادر طراحی مرکز تجاری با رویکرد تاثیر برنامه طرح در پیدایش فرم کارشناسی ارشد
مسعود ناری قمی آموزش تکنسین های معماری برای ارتقاء کیفیت معماری آشنایی با کاربر واقعی در آموزش دروس طرّاحی دوره های فنّی وحرفه ای دکتری دانلود 1393/06/23
مسعود ناری قمی آموزش تکنسین های معماری برای ارتقاء کیفیت معماری آشنایی با کاربر واقعی در آموزش دروس طرّاحی دوره های فنّی وحرفه ای دانلود 1393/06/23
پیمان نصیری نیا طراحی میدان کبود تبریز (احیای منزلت مسجد کبود در ساختار شهر و بهسازی محدوده آن) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
پیمان نصیری نیا طراحی میدان کبود تبریز (احیای منزلت مسجد کبود در ساختار شهر و بهسازی محدوده آن) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
ملکی صادقی نگار طراحی فضای زندگی بر پایه‌ی خواست‌های انسانی کارشناسی ارشد
منصورنژاد هانی طرح توسعه حرم حضرت شاهچراغ (ع) کارشناسی ارشد
نیلوفر مظلومی گلخطمی مجتمع اقامتی - تفریحی لواسانات تهران کارشناسی پـیوسته
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 1 9101604 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
فرایند طراحی در معماری 9101556 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی معماری 9101620 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
شیوه های آموزش و طراحی در معماری 9101402 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
برنامه دهی و روش های طراحی 9101532 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
طرح معماری ارشد 1 9101533 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 1 9101604 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
فرایند طراحی در معماری 9101556 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 9101079 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مباحث نظری در آموزش معماری 9101249 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) 1396/03/20(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
برنامه دهی و روش های طراحی 9101532 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
طرح معماری ارشد 1 9101533 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
طراحی معماری 1 9101604 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
فرایند طراحی در معماری 9101556 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/18 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
فرآیند و روش های معماری 9101199 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/18 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی 9101079 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/22 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
مباحث نظری در آموزش معماری 9101249 3 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) 1395/03/26 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2