بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

سیدغلامرضا اسلامی

سیدغلامرضا اسلامی

سیدغلامرضا اسلامی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتبرخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات ملیداوری های انجام شدهعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فتوحی احسان نظام سلسله‌مراتبی پنهان در سنت سکونت ایرانی پژوهش موردی: نحوه ظهور مفهوم سلسله‌مراتب در معماری بومی گیلان و یزد
محمدمعین اکبرنژاد طراحی مرکز بحران در مناطق آسیب پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
محمدمعین اکبرنژاد طراحی مرکز بحران در مناطق آسیب پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
شریفی الناز دیدارگاه (طراحی مرکز دیدار و گفتمان شهری با رویکرد پایداری اجتماعی) کارشناسی ارشد
محمدی بیدسردره ایمان عرضه گاه دستاوردهای فرهنگی و علمی ملل کارشناسی ارشد
محمد امین موزه مترو قائم کارشناسی دانلود 1391/11/26
محمد امین موزه مترو قائم کارشناسی دانلود 1391/11/26
رحمت امینی بررسی نظری کاربرد تئاتر تعلیمی - تربیتی در کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/17
رحمت امینی بررسی نظری کاربرد تئاتر تعلیمی - تربیتی در کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/17
سهراب براتی بررسی تخثیر متغیرهای کمی و کیفی بر قضاوتهای حسابرسان در مورد اهمیت اقلام و افشاء آنها در گزارشگری مالی کارشناسی ارشد 0
سهراب براتی بررسی تخثیر متغیرهای کمی و کیفی بر قضاوتهای حسابرسان در مورد اهمیت اقلام و افشاء آنها در گزارشگری مالی کارشناسی ارشد 0
علی برادران سید مرکز اداری و اقامتی داده و محاسبات علمی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
سلیمانی بهزاد زیبایی شناسی کاربردی رنگ در طراحی و توسعه محصول
پویه پیمان فرخ هنر رسانه نو در قرن بیست و یک کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/18
پیمان فرخ پویه هنر رسانه نو در قرن بیست و یک کارشناسی ارشد
زهرا حاجی میری معماری داخلی دبستان دخترانه منظومه خرد با رویکرد ایجاد زمینه برای رشد کودکان با روش یادگیری و هوش های متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
زهرا حاجی میری معماری داخلی دبستان دخترانه منظومه خرد با رویکرد ایجاد زمینه برای رشد کودکان با روش یادگیری و هوش های متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
محمد علی نصار حیدر Design of Imam Ali (pbuh) Complex in Holy Najaf for Orphaned and Homeless Children کارشناسی ارشد
کلانتری حسین مجتمع تجاری با تکیه بر نشانه شناسی اصول نظام دهنده ی طراحی کارشناسی ارشد
محمد حسین حسنی فخرآبادی طراحی یک واحد مسکونی با رویکرد هوشمند سازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
محمد حکیم رحیمی طراحی پردیس سینمایی با رویکرد معماری تعاملی (نمونه موردی طراحی مجموعه هنرهای نمایشی زرنگار درکابل) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/29
محمد حکیم رحیمی طراحی پردیس سینمایی با رویکرد معماری تعاملی (نمونه موردی طراحی مجموعه هنرهای نمایشی زرنگار درکابل) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/29
مجید خراسانی طراحی مجموعه اقامتی تجاری برای قشر متوسط زائرین کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
مجید خراسانی طراحی مجموعه اقامتی تجاری برای قشر متوسط زائرین کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
مجید خراسانی طراحی مجموعه اقامتی تجاری برای قشر متوسط زائرین کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
مجید خراسانی مجموعه اقامتی وتجاری برای زائرین قشر متوسط کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
صلواتی داوود مجموعه اقامتی تفریحی در حومه شهر تهران کارشناسی ارشد
رامین دهبندی طراحی خانه با استفاده از معیارهای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/08
رامین دهبندی طراحی خانه با استفاده از معیارهای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/08
داوود دهقان کالبد قدیم، کارکرد جدید (طراحی رستوران ایرانی در خانۀ ناصرالدین میرزا) دانلود 1395/09/20
داوود دهقان کالبد قدیم، کارکرد جدید (طراحی رستوران ایرانی در خانۀ ناصرالدین میرزا) دانلود 1395/09/20
کیان دهقان کالبد قدیم، کارکرد جدید (طراحی رستوران ایرانی در خانۀ ناصرالدین میرزا) کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/20
نصیری رادمان گذر نظر شیراز کارشناسی ارشد
دهبندی رامین طراحی خانه با استفاده از معیارهای اسلامی کارشناسی ارشد
امینی رحمت بررسی نظری کاربرد تئاتر تعلیمی - تربیتی در کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی در ایران کارشناسی ارشد
کاوه رستم پور تبیین نقش تعامل مسکن و ویژگی های منطقه ای در هویت بخشی معماری مسکونی. نمونه موردی: مسکن مناطق نفت خیز دکتری دانلود 1395/03/08
کاوه رستم پور تبیین نقش تعامل مسکن و ویژگی های منطقه ای در هویت بخشی معماری مسکونی. نمونه موردی: مسکن مناطق نفت خیز دانلود 1395/03/08
میرزا زاهد رسول بیگ طراحی مجتمع مسکونی در منطقه 22 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
میرزا زاهد رسول بیگ طراحی مجتمع مسکونی در منطقه 22 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
حاجی میری زهرا معماری داخلی دبستان دخترانه منظومه خرد با رویکرد ایجاد زمینه برای رشد کودکان با روش یادگیری و هوش های متفاوت کارشناسی ارشد
عباسیان افارانی زهرا طراحی کارخانه سنگ بری (با رویکرد افزایش بهره وری نیروی انسانی کارشناسی ارشد
موسوی خامنه زهرا پارادایمهای نقاشی ایرانی در قرن 13 و 14 هجری قمری با تکیه برنقاشی قهوه‌خانه‌ای
محمد علی سیاحیان دهکردی درک زمینه و معنا در شکل گیری شهر کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
مرادی سحر "اتاق زندگی" طراحی کوچکترین واحد سکنی مبتنی بر تعریف معماری زنده از نگاه کریستوفر الکساندر کارشناسی ارشد
میرمالک سیده پردیس موزه نگارگری کارشناسی
بهزاد سلیمانی زیبایی شناسی کاربردی رنگ در طراحی و توسعه محصول دانلود 1389/11/12
بهزاد سلیمانی زیبایی شناسی کاربردی رنگ در طراحی و توسعه محصول دکتری دانلود 1389/11/12
فصیحی سمیه طراحی مرکز فرهنگی بامیان با به کارگیری الگو‌های بومی (افغانستان) کارشناسی ارشد
براتی سهراب بررسی تخثیر متغیرهای کمی و کیفی بر قضاوتهای حسابرسان در مورد اهمیت اقلام و افشاء آنها در گزارشگری مالی کارشناسی ارشد
محمدرضا سوداگر وساطت هنر درآموزش تفکرفلسفی به کودکان دکتری دانلود 1391/06/29
محمدرضا سوداگر وساطت هنر درآموزش تفکرفلسفی به کودکان دکتری دانلود 1391/06/29
فریبا شاپوریان تأثیر آموزش‌های خلاق بر عملکرد دانشجویان رشته‌ هنر دکتری دانلود 1391/12/15
ضیائی شادی بوم-گاه-اندیشه کارشناسی ارشد
فاطمه شاهرودی بررسی گرایش های سنتی در نقاشی نوگرای ایران(1357- 1320) دکتری دانلود 1386/12/22
الناز شریفی دیدارگاه (طراحی مرکز دیدار و گفتمان شهری با رویکرد پایداری اجتماعی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
الناز شریفی دیدارگاه (طراحی مرکز دیدار و گفتمان شهری با رویکرد پایداری اجتماعی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
داوود صلواتی مجموعه اقامتی تفریحی در حومه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/15
داوود صلواتی مجموعه اقامتی تفریحی در حومه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/15
شادی ضیائی بوم-گاه-اندیشه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
شادی ضیائی بوم-گاه-اندیشه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
زهرا عباسیان افارانی طراحی کارخانه سنگ بری (با رویکرد افزایش بهره وری نیروی انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/02
زهرا عباسیان افارانی طراحی کارخانه سنگ بری (با رویکرد افزایش بهره وری نیروی انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/02
محمد عبدالرضازاده بازآفرینی خانه کودک صباشهر (طراحی کودک‌محور) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
محمد عبدالرضازاده بازآفرینی خانه کودک صباشهر (طراحی کودک‌محور) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
برادران سید علی مرکز اداری و اقامتی داده و محاسبات علمی ایران کارشناسی ارشد
لاله عنبری مجموعه مدارس اشتراکی محله: طراحی مکان آموزشی با توجه به روان شناسی تعلیم و تربیت با رویکرد انسان گرا کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
لاله عنبری مجموعه مدارس اشتراکی محله: طراحی مکان آموزشی با توجه به روان شناسی تعلیم و تربیت با رویکرد انسان گرا کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
مائده غدیری نیا طراحی بنیاد احیای ارزش های طبیعی ایران در جوار دریاچۀ سد لار: کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
شاهرودی فاطمه بررسی گرایش های سنتی در نقاشی نوگرای ایران(1357- 1320)
احسان فتوحی Invisible Hierarchical System in Iranian Dwelling Tradition Case study: The Advent of the Concept of Hierarchy in Vernacular Architecture in Yazd & Guilan دانلود 1395/04/28
احسان فتوحی Invisible Hierarchical System in Iranian Dwelling Tradition Case study: The Advent of the Concept of Hierarchy in Vernacular Architecture in Yazd & Guilan دکتری دانلود 1395/04/28
احسان فتوحی Invisible Hierarchical System in Iranian Dwelling Tradition Case study: The Advent of the Concept of Hierarchy in Vernacular Architecture in Yazd & Guilan دکتری دانلود 1395/04/28
احسان فتوحی Invisible Hierarchical System in Iranian Dwelling Tradition Case study: The Advent of the Concept of Hierarchy in Vernacular Architecture in Yazd & Guilan دکتری دانلود 1395/04/28
شاپوریان فریبا تأثیر آموزش‌های خلاق بر عملکرد دانشجویان رشته‌ هنر دکتری
سمیه فصیحی طراحی مرکز فرهنگی بامیان با به کارگیری الگو‌های بومی (افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
سمیه فصیحی طراحی مرکز فرهنگی بامیان با به کارگیری الگو‌های بومی (افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
مینو قاسمی ساماندهی و باززنده سازی جلوخان و حریم مسجد جامع قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
رستم پور کاوه تبیین نقش تعامل مسکن و ویژگی های منطقه ای در هویت بخشی معماری مسکونی. نمونه موردی: مسکن مناطق نفت خیز
حسین کلانتری مجتمع تجاری با تکیه بر نشانه شناسی اصول نظام دهنده ی طراحی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/13
حسین کلانتری مجتمع تجاری با تکیه بر نشانه شناسی اصول نظام دهنده ی طراحی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/13
موسوی شوشتری کمال برندسازی و تبیین خطوط مشی در طراحی داخلی فضاهای تجاری(طراحی داخلی فروشگاه مرکزی برند درست) کارشناسی ارشد
عنبری لاله مجموعه مدارس اشتراکی محله: طراحی مکان آموزشی با توجه به روان شناسی تعلیم و تربیت با رویکرد انسان گرا کارشناسی ارشد
ناصری لیلا طراحی مجموعه مسکونی در شهر لاهیجان کارشناسی ارشد
غدیری نیا مائده طراحی بنیاد احیای ارزش های طبیعی ایران در جوار دریاچۀ سد لار: کارشناسی ارشد
خراسانی مجید مجموعه اقامتی وتجاری برای زائرین قشر متوسط کارشناسی ارشد
خراسانی مجید طراحی مجموعه اقامتی تجاری برای قشر متوسط زائرین کارشناسی ارشد
امین محمد موزه مترو قائم کارشناسی
حکیم رحیمی محمد طراحی پردیس سینمایی با رویکرد معماری تعاملی (نمونه موردی طراحی مجموعه هنرهای نمایشی زرنگار درکابل) کارشناسی ارشد
عبدالرضازاده محمد بازآفرینی خانه کودک صباشهر (طراحی کودک‌محور) کارشناسی ارشد
ایمان محمدی بیدسردره عرضه گاه دستاوردهای فرهنگی و علمی ملل کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
ایمان محمدی بیدسردره عرضه گاه دستاوردهای فرهنگی و علمی ملل کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
حسنی فخرآبادی محمد حسین طراحی یک واحد مسکونی با رویکرد هوشمند سازی کارشناسی ارشد
سوداگر محمدرضا وساطت هنر درآموزش تفکرفلسفی به کودکان دکتری
سیاحیان دهکردی محمد علی درک زمینه و معنا در شکل گیری شهر کارشناسی ارشد
حیدر محمد علی نصار Design of Imam Ali (pbuh) Complex in Holy Najaf for Orphaned and Homeless Children کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
حیدر محمد علی نصار Design of Imam Ali (pbuh) Complex in Holy Najaf for Orphaned and Homeless Children کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
سحر مرادی "اتاق زندگی" طراحی کوچکترین واحد سکنی مبتنی بر تعریف معماری زنده از نگاه کریستوفر الکساندر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
رسول بیگ میرزا زاهد طراحی مجتمع مسکونی در منطقه 22 تهران کارشناسی ارشد
ندا میرزائی موزه سایبر تاریخ خراسان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/26
ندا میرزائی موزه سایبر تاریخ خراسان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/26
حسینی مریم مرکز پژوهش های دینی (خانه گاه نواندیشی دینی) کارشناسی ارشد
سیده پردیس میرمالک موزه نگارگری کارشناسی دانلود 1388/06/30
سیده پردیس میرمالک موزه نگارگری کارشناسی دانلود 1388/06/30
مهدیه مصطفایی طراحی پایانه فرودگاهی با الهام از ساختارهای طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
مهدیه مصطفایی طراحی پایانه فرودگاهی با الهام از ساختارهای طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
قاسمی مینو ساماندهی و باززنده سازی جلوخان و حریم مسجد جامع قزوین کارشناسی ارشد
مصطفایی مهدیه طراحی پایانه فرودگاهی با الهام از ساختارهای طبیعی کارشناسی ارشد
زهرا موسوی خامنه پارادایمهای نقاشی ایرانی در قرن 13 و 14 هجری قمری با تکیه برنقاشی قهوه‌خانه‌ای دکتری دانلود 1389/10/26
زهرا موسوی خامنه پارادایمهای نقاشی ایرانی در قرن 13 و 14 هجری قمری با تکیه برنقاشی قهوه‌خانه‌ای دانلود 1389/10/26
کمال موسوی شوشتری برندسازی و تبیین خطوط مشی در طراحی داخلی فضاهای تجاری(طراحی داخلی فروشگاه مرکزی برند درست) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
کمال موسوی شوشتری برندسازی و تبیین خطوط مشی در طراحی داخلی فضاهای تجاری(طراحی داخلی فروشگاه مرکزی برند درست) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
لیلا ناصری طراحی مجموعه مسکونی در شهر لاهیجان کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
میرزائی ندا موزه سایبر تاریخ خراسان کارشناسی ارشد
رادمان نصیری گذر نظر شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
رادمان نصیری گذر نظر شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
احسان فتوحی تبلور مفهوم سلسله مراتب در سنت ایرانی،بررسی موردی معماری بومی گیلان و یزد دکتری تخصصی Ph.D
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح معماری ارشد 2 9101536 4 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
ارزیابی محیط مصنوع 9101179 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری ارشد 2 9101536 4 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
ارزیابی محیط مصنوع 9101179 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1395
سمینار هنر معماری در بینش اسلامی 9101469 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
طرح معماری ارشد 2 9101536 4 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) 1395/03/17 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
سمینار هنر معماری در بینش اسلامی 9101469 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/15 | 08:30 - 10:00 ترم اول 1394
تحلیل وپژوهش معماری 9101189 3 01 درس(ت): شنبه 14:00-17:00 ترم دوم 1393
فرآیند و روشهای معماری 9101199 2 02 درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 ترم دوم 1393
طرح معماری ارشد 2 9101536 4 01 درس(ع): یک شنبه 09:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 10 نتیجه
از 1