بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

پیروز حناچی

پیروز حناچی

پیروز حناچی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 66972076
اتاق: 303
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مونا ابراهیمی حفاظت و باز زنده سازی فضاهای شهری ارزشمند معاصر - میدان امام خمینی - تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
حمیدرضا آجرکار تجدید حیات محله فهادان و طراحی مجموعه فرهنگی در مرکز بافت کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی آج وند پل موزه آکادمیا (ونیز-ایتالیا) کارشناسی دانلود 1385
نژاد ابراهیمی سرد رود احد طرح ساماندهی و بهسازی مجموعه صاحب الامر تبریز کارشناسی ارشد
انصاری احمد بازشناسی و تدوین الگوهای طراحی مسکن به منظور بازآفرینی بافت تاریخی بندر بوشهر کارشناسی ارشد
علومی احمد تدوین معیارهای طراحی خلاقانه در ساختارهای تاریخی به منظوراستفاده مجدد و انطباق‌پذیر کارشناسی ارشد
روزبه احمدی نژاد مرمت و ساماندهی جلوخان مسجد جامع قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1386
روزبه احمدی نژاد مرمت و احیاء جلوخان مسجد جامع قزوین کارشناسی ارشد 1386
ارشین آذرمی Nazareth the Palace Renewal and Design Residential Collection - Recreational کارشناسی دانلود 1393/04/25
رحیم ایرانشاهی طرح ساماندهی و بهسازی مجموعه خانقاه فیروزآباد - میبد کارشناسی ارشد دانلود 1384
گلناز ایرانمنش طراحی هتل و کاروانسرای گردشگری درکرمان کارشناسی ارشد دانلود 1393
گلناز ایرانمنش طراحی هتل و کاروانسرای گردشگری درکرمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
الهام ارجمندی Hotel 4 Stars کارشناسی دانلود 1392/11/30
برومند راد آرزو طراحی مجتمع مسکونی با توجه به احترام طبیعت کارشناسی
اسلامپور آرش موزه تپه هگمتانه همدان کارشناسی
تقی‌پور اختری آرش طراحی ترمینال 2 فرودگاه بین‌المللی امام با رویکرد حداقل سازی مصرف انرژی کارشناسی ارشد
آذرمی ارشین Nazareth the Palace Renewal and Design Residential Collection - Recreational کارشناسی
آرش اسلامپور موزه تپه هگمتانه همدان کارشناسی دانلود 1388/05/04
دیانتی اشکان پایانه مسافربری پروازهای خارجی فرودگاه شیراز کارشناسی ارشد
جعفری افشین بیمارستان روانی درمانی کارشناسی ارشد
شکیبی تکانتپه افشین جانمایی، تعیین ضوابط و طراحی موزه مجموعه تخت سلیمان کارشناسی ارشد
حسین اکبری فراگرد طرح باززنده سازی بافت تاریخی پیرامون سرای وزیر قزوین(با رویکرد مداخلات مدرن معماری در سه حوزه کالبدی بافت تاریخی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
عید خانی الیکا طراحی مجتمع اقامتی - رفاهی بین راهی – با رویکرد اقلیم کارشناسی
کمال الدین آل محمد ساماندهی و طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی در پارک جزیره شاده و بلوار ساحلی در اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1375
باباخانی آیلین نوسازی مرکز محله دروازه شمیران (در محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد
ارجمندی الهام Hotel 4 Stars کارشناسی
دهقانی الهام بازآفرینی مجموعه وکیل شیراز(احیاءمیدان توپخانه)با تأکید بر مفهوم حیات جمعی در عرصه عمومی کارشناسی ارشد
عباس امراللهی ساماندهی سبز میدان زنجان و طراحی میراث فرهنگی شهر کارشناسی دانلود 1383
عباس امراللهی ساماندهی محله میدان کهنه قم کارشناسی ارشد دانلود 1386
همتی امیرحسین پردیس سهراب ( موزه ی یادبود سهراب سپهری) کارشناسی
علاقه بندان امیرمحمد طرح ساماندهی محله مسجد جامع قم کارشناسی ارشد
علیرضا امینی مجموعه مسکونی و تجاری چالوس مازندران- چالوس کارشناسی ارشد دانلود 1384
طبائیان آناهیتا استفاده از الگوی دیردز در خانه های امروز کارشناسی ارشد
احمد انصاری بازشناسی و تدوین الگوهای طراحی مسکن به منظور بازآفرینی بافت تاریخی بندر بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
نیازی ایوب طرح ساماندهی حاشیه ساحلی بافت تاریخی بوشهر کارشناسی ارشد
آیلین باباخانی نوسازی مرکز محله دروازه شمیران (در محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1385
صحراکاران بتول بازشناسی تعامل عرصه طبیعی و مصنوع شهر تاریخی قزوین با رویکرد منظر فرهنگی کارشناسی ارشد
سارا بروجردی ساماندهی محله صوفیان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1386
آرزو برومند راد طراحی مجتمع مسکونی با توجه به احترام طبیعت کارشناسی دانلود 1391/11/25
سلطانی نوه بیژن طرح توسعه اسکله تفریحی جزیره کیش کارشناسی ارشد
سیدوکیلی بهار Design of Hotel and Cinema in Laalezaar Street by the Approach of Millennium Projects کارشناسی ارشد
عشرتی پرستو توسعه ی چارچوب نظری مفهوم منظر فرهنگی با تاکید بر حفاظت منظر شهری تاریخی اصفهان
پورکریمی پرویز مدیریت میراث فرهنگی و نقش آ« در حفاظت از بافت تاریخی شهر تهران کارشناسی ارشد
طاهـره پلوئـی دهکده آرامش کارشناسی ارشد دانلود 1383
پوربهادر پوپک Recognition of Conservation Framework for Historic Urban Landscape; Case Study: Langaroud کارشناسی ارشد
شهنازی پوریا حیات بخشی کارخانه ریسباف (همپایی دو رویکرد باز زنده سازی و پایداری) کارشناسی ارشد
پوپک پوربهادر Recognition of Conservation Framework for Historic Urban Landscape; Case Study: Langaroud کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
پرویز پورکریمی مدیریت میراث فرهنگی و نقش آ« در حفاظت از بافت تاریخی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
اوکویاما تاکانوری بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی نمونه موردی گنبد سلطانیه کارشناسی ارشد
زینب تقی پور اناری ارزیابی منظر شهری تاریخی با استفاده از فن آوری نوین (GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
حسینی تهمینه باز زنده سازی مرکز تاریخی نجف آباد اصفهان _شهر منسوب به شیخ بهایی کارشناسی ارشد
افشین جعفری بیمارستان روانی درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرشاد جعفری باسمنج رویکردهای حفاظت از میراث معماری مدرن.نمونه موردی طرح توسعه ایستگاه راه آهن تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
سیما جلائی مبانی نظری توسعه و حفاظت در بافت های با ارزش روستایی طرح راهبردی روستای فهرج کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین جمشیدی طرح مرمت در محله یسمون ابیانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
نازنین جهانشاهی طراحی بنای میان افزا در زمینه تاریخی با استفاده از تکنولوژی نوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
محرابیان جواد بازآفرینی میدان امین السلطان کارشناسی ارشد
نازنین حاج زوار باز زنده سازی خیابان تاریخی لاله زار با تکیه بر خاطره جمعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
دارائی بافی حامد مرمت شهری و بهسازی بافت مسکونی در شهر تاریخی نوش آباد کارشناسی ارشد
کامل نیا حامد معماری و الگوواره های طراحی جمعی ( تحلیل و بررسی تطبیقی رویکرد معماری جمعی از منظر روانشناسی محیط)
یگانه فرزند حامد باززنده سازی بافت های ارزشمند روستایی با رویکرد مشارکت مردمی، نمونه موردی روستای کلایه، منظر فرهنگی الموت کارشناسی ارشد
فاطمه حداد عادل بررسی مبانی نظری مداخله در بافتهای باارزش روستایی ایران ، نمونه موردی روستای ابیانه محله هِردَه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
اکبری فراگرد حسین طرح باززنده سازی بافت تاریخی پیرامون سرای وزیر قزوین(با رویکرد مداخلات مدرن معماری در سه حوزه کالبدی بافت تاریخی) کارشناسی ارشد
جمشیدی حسین طرح مرمت در محله یسمون ابیانه کارشناسی ارشد
عیدانی حسین نقش و تاثیر ثبت جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر بر بافت کهن کارشناسی ارشد
ناصری ذاکر حسین فرهنگ اصطلاحات هنر و معماری عربی_فارسی_انگلیسی کارشناسی ارشد
تهمینه حسینی باز زنده سازی مرکز تاریخی نجف آباد اصفهان _شهر منسوب به شیخ بهایی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
علی حسینی مجتمع آموزشی شهید سلیم بیات کارشناسی ارشد دانلود 1375
منیژه حسن بیگی منفرد ساماندهی گذر میرزا محمود وزیر ( محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1385
هاله حسینی خشت مسجدی طراحی سالن نمایش هنرهای آیینی و چند منظوره با رویکرد استفاده حداکثر از شرایط و امکانات بومی با هدف کاهش مصرف انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
فاطمه حق گو گذری بر محور تاریخی - مذهبی ری کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/09
آجرکار حمیدرضا تجدید حیات محله فهادان و طراحی مجموعه فرهنگی در مرکز بافت کارشناسی ارشد
ندا خاتمی‌فر طراحی فضای شهری و بهسازی محدوده اطراف میدان بهارستان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/12
میرشاهرخ خباز طراحی ترمینال فرودگاه بم کارشناسی دانلود 1385
علیپور کلشتری خدیجه طراحی شهرداری و شورای شهر شهریار کارشناسی ارشد
نسرین خسروی طراحی مجموعه اقامتی و فرهنگی در مرکز تاریخی شهر زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرهاد خندان دهکده ورزشهای زمستانی سهند آذربایجان شرقی - تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1384
حامد دارائی بافی مرمت شهری و بهسازی بافت مسکونی در شهر تاریخی نوش آباد کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
سولماز یداللهی باز توانبخشی مجموعه صادقیه بازار تبریز با رویکرد ویژه به مدیریت مجموعه تاریخی بازار تبریز به عنوان یک اثر نامزد برای ثبت در فهرست میراث جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
فهیمه دهقان ساماندهی بافت جدید روستای خرانق با بهره گیری از الگوبرداری از ویژگیهای معماری قلعه تاریخی (بازآفرینی اصالت پنهان در معماری) کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/14
الهام دهقانی بازآفرینی مجموعه وکیل شیراز(احیاءمیدان توپخانه)با تأکید بر مفهوم حیات جمعی در عرصه عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/24
ایرانشاهی رحیم طرح ساماندهی و بهسازی مجموعه خانقاه فیروزآباد - میبد کارشناسی ارشد
فیضی رضا حفاظت از میراث صنعتی ابزاری برای تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری "نمونه موردی؛ باززنده‌سازی کارخانه ریسباف اصفهان به منظور بازآفرینی محور چهارباغ بالا کارشناسی ارشد
کسروی رضا خانه موسیقی ایران کارشناسی ارشد
سپیده رضوی طرح ساماندهی محله سنگلج تهران با تاکید بر گذر درخونگاه کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/14
زهرا رنجبرآزاد ساماندهی مرکز تاریخی شهر ساوه ( میدان انقلاب) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
عبادی همت روح الله ساماندهی فرودگاه قلعه مرغی، مرمت و بهسازی اولین فرودگاه کشور با توجه به یادآوری و بازآفرینی خاطرالت جمعی و توسعه عرصه عمومی کارشناسی ارشد
احمدی نژاد روزبه مرمت و ساماندهی جلوخان مسجد جامع قزوین کارشناسی ارشد
احمدی نژاد روزبه مرمت و احیاء جلوخان مسجد جامع قزوین کارشناسی ارشد
مهدی زعیم باشی زرندی پیشنهادی بر مسکن در کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1374
تقی پور اناری زینب ارزیابی منظر شهری تاریخی با استفاده از فن آوری نوین (GIS) کارشناسی ارشد
نسیم زند دیزاری حفاظت یکپارچه بافتهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی خیابان لالهزار جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
رنجبرآزاد زهرا ساماندهی مرکز تاریخی شهر ساوه ( میدان انقلاب) کارشناسی ارشد
بروجردی سارا ساماندهی محله صوفیان بروجرد کارشناسی ارشد
تیمورتاش سارا Adaptive Reuse of Industrial Architectural Heritage Case Study: Tehran Tobacco Company کارشناسی ارشد
صابری کاخکی سیاوش تاملی برباز زنده سازی شهر تاریخی توس کارشناسی ارشد
لطیفی سیاوش نهاد فرهنگی جنوب شرق تهران کارشناسی ارشد
رضوی سپیده طرح ساماندهی محله سنگلج تهران با تاکید بر گذر درخونگاه کارشناسی ارشد
بیات سجاد شناخت میدان و گونه های مختلف پیشین و تبیین الگویی با مفاهیم بومی در فضای شهری معاصر در ساماندهی محدوده شرقی میدان عتیق اصفهان کارشناسی ارشد
بهار سیدوکیلی Design of Hotel and Cinema in Laalezaar Street by the Approach of Millennium Projects کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/14
سعید سرائی مبانی نظری توسعه و حفاظت در بافت های با ارززش روستایی طرح راهبردی روستای ورکانه کارشناسی ارشد دانلود 1386
میثم سعادتمندی باغ مینیاتور (مجموعه فرهنگی، پژوهشی، اقامتی ایستگاه یک توچال) کارشناسی ارشد دانلود 1383
سرائی سعید مبانی نظری توسعه و حفاظت در بافت های با ارززش روستایی طرح راهبردی روستای ورکانه کارشناسی ارشد
جلائی سیما مبانی نظری توسعه و حفاظت در بافت های با ارزش روستایی طرح راهبردی روستای فهرج کارشناسی ارشد
فدائی نژادبهرامجردی سمیه توسعه و حفاظت یکپارچه در مجموعه های معماری تاریخی
یداللهی سولماز باز توانبخشی مجموعه صادقیه بازار تبریز با رویکرد ویژه به مدیریت مجموعه تاریخی بازار تبریز به عنوان یک اثر نامزد برای ثبت در فهرست میراث جهانی کارشناسی ارشد
محمد شخمکار اصول و مبانی طراحی میان افزاهای شهری در عرصه استخوانبندی شهر های تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
شکوه شیرزاده بهسازی و نوسازی محله سفین جدید (و طراحی مجتمع مسکونی برای بومیان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/05
حسنوند شیرین احیا و ساماندهی سایت جهانی بیستون کارشناسی ارشد
شیرزاده شکوه بهسازی و نوسازی محله سفین جدید (و طراحی مجتمع مسکونی برای بومیان) کارشناسی ارشد
لیلا شهبازی یررسی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در بهسازی بافت تاریخی مطالعه موردی: گذر امامزاده یحیی و بازارچه نواب کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
میرحسینی شهرزاد Urban Design for the Sonbolestan Neighborhood Regeneration with the Community Participation Approach کارشناسی ارشد
پوریا شهنازی حیات بخشی کارخانه ریسباف (همپایی دو رویکرد باز زنده سازی و پایداری) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/13
سیاوش صابری کاخکی تاملی برباز زنده سازی شهر تاریخی توس کارشناسی ارشد دانلود 1385
فاطمه صارم بافنده بررسی روند شکل یابی ،توسعه و عملکرد بافت تاریخی شهر انارک با اتکا به شواهد باستان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مینا صدیق احیاء محور فرهنگی-تاریخی اسحاق بیگ (شاهچراغ) شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
مهدی صفی زاده باززنده سازی عرصه های فعالیت جمعی در مرکز شهر زنجان (سبزه میدان) کارشناسی ارشد دانلود 1383
نادر ضیایی مجموعه فرهنگی- تجاری مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمد طالقانی مدرسه معماری بومی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
نوید طاهری بهسازی و نوسازی بافت با ارزش روستایی زیارت با الگوی توریسم روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
پلوئـی طاهـره دهکده آرامش کارشناسی ارشد
کاظمی رحیم آبادی طاهره بازآفرینی مجموعه های شهری ارزشمند با رویکرد معاصر سازی- نمونه موردی: میدان توپخانه تهران کارشناسی ارشد
روح الله عبادی همت ساماندهی فرودگاه قلعه مرغی، مرمت و بهسازی اولین فرودگاه کشور با توجه به یادآوری و بازآفرینی خاطرالت جمعی و توسعه عرصه عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
امراللهی عباس ساماندهی محله میدان کهنه قم کارشناسی ارشد
امراللهی عباس ساماندهی سبز میدان زنجان و طراحی میراث فرهنگی شهر کارشناسی
احمدی عباسعلی فضا وجامعه در شهرکهای اقماری اصفهان عصر صفوی : مطالعه موردی مورچه خورت وقورتان
حسین عیدانی نقش و تاثیر ثبت جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر بر بافت کهن کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
الیکا عید خانی طراحی مجتمع اقامتی - رفاهی بین راهی – با رویکرد اقلیم کارشناسی دانلود 1391/06/31
محمدسعید عسگری کیا احیای محور اکباتان در همدان: طراحی دانشکده باستان شناسی و مرمت ابنیه کارشناسی ارشد دانلود 1386
توکلی تهرانی علی روشی کل نگر برای احیاء بافت تاریخی کرمان کارشناسی ارشد
حسینی علی مجتمع آموزشی شهید سلیم بیات کارشناسی ارشد
عمرانی پور علی طراحی کالبدی فضایی مرکز ناحیه در شهر جدید گلبهار مشهد کارشناسی ارشد
امیرمحمد علاقه بندان طرح ساماندهی محله مسجد جامع قم کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
خدیجه علیپور کلشتری طراحی شهرداری و شورای شهر شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1382
امینی علیرضا مجموعه مسکونی و تجاری چالوس مازندران- چالوس کارشناسی ارشد
قاضی مقدم علیرضا طراحی وبهسازی بازار تاریخی محله میدان گرگان کارشناسی ارشد
احمد علومی تدوین معیارهای طراحی خلاقانه در ساختارهای تاریخی به منظوراستفاده مجدد و انطباق‌پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
علی عمرانی پور طراحی کالبدی فضایی مرکز ناحیه در شهر جدید گلبهار مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1380
حداد عادل فاطمه بررسی مبانی نظری مداخله در بافتهای باارزش روستایی ایران ، نمونه موردی روستای ابیانه محله هِردَه کارشناسی ارشد
حق گو فاطمه گذری بر محور تاریخی - مذهبی ری کارشناسی ارشد
صارم بافنده فاطمه بررسی روند شکل یابی ،توسعه و عملکرد بافت تاریخی شهر انارک با اتکا به شواهد باستان شناسی کارشناسی ارشد
قدرتی فاطمه احیای شبکه ی قلمرو عمومی در بافتهای تاریخی.نمونه موردی محله عودلاجان میانی کارشناسی ارشد
همتیان فاطمه مبانی نظری برنامه ریزی و مداخله در بافت های با ارزش روستایی با رویکرد مشارکت مردمی(نمونه راهبردی روستای رویین) کارشناسی ارشد
رجبی فاطمه رجبی طراحی الگوی معماری در بافت تاریخی سیروس(نمونه موردی بازارچه نایب السلطنه) کارشناسی ارشد
جعفری باسمنج فرشاد رویکردهای حفاظت از میراث معماری مدرن.نمونه موردی طرح توسعه ایستگاه راه آهن تبریز کارشناسی ارشد
خندان فرهاد دهکده ورزشهای زمستانی سهند آذربایجان شرقی - تبریز کارشناسی ارشد
دهقان فهیمه ساماندهی بافت جدید روستای خرانق با بهره گیری از الگوبرداری از ویژگیهای معماری قلعه تاریخی (بازآفرینی اصالت پنهان در معماری) کارشناسی ارشد
علیرضا قاضی مقدم طراحی وبهسازی بازار تاریخی محله میدان گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
فاطمه قدرتی احیای شبکه ی قلمرو عمومی در بافتهای تاریخی.نمونه موردی محله عودلاجان میانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
محمدرضا قدکیان ازسرزندگی؛ معیارها و الگوها ( طراحی برای بازگشت اهالی به بافت‌های باارزش شهری) نمونه موردی: محله امامزاده جعفر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/01
مجید قره‏زاده شربیانی بازآفرینی شهری با رویکرد ارتقای کیفیت قلمرو عمومی به عنوان محرک توسعه نمونه موردی: محله رودبارتان رشت مجاور نهرزرجوب کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
طاهره کاظمی رحیم آبادی بازآفرینی مجموعه های شهری ارزشمند با رویکرد معاصر سازی- نمونه موردی: میدان توپخانه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
رضا کسروی خانه موسیقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
آل محمد کمال الدین ساماندهی و طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی در پارک جزیره شاده و بلوار ساحلی در اهواز کارشناسی ارشد
حامد یگانه فرزند باززنده سازی بافت های ارزشمند روستایی با رویکرد مشارکت مردمی، نمونه موردی روستای کلایه، منظر فرهنگی الموت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
ایرانمنش گلناز طراحی هتل و کاروانسرای گردشگری درکرمان کارشناسی ارشد
فتح اللهی دهکردی لبلا امکان سنجی ثبت و بازآفرینی بافت¬های با¬ ارزش روستایی کارشناسی ارشد
سیاوش لطیفی نهاد فرهنگی جنوب شرق تهران کارشناسی ارشد دانلود 1373
شهبازی لیلا یررسی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در بهسازی بافت تاریخی مطالعه موردی: گذر امامزاده یحیی و بازارچه نواب کارشناسی ارشد
مقیمی لیلا احیا خیابان های اصلی تاریخی مراکز شهری با قابلیت تبدیل به پیاده راه تاریخی کارشناسی ارشد
سعادتمندی میثم باغ مینیاتور (مجموعه فرهنگی، پژوهشی، اقامتی ایستگاه یک توچال) کارشناسی ارشد
حق‌ شناس محیا Recreation of Inhabitation Pattern in the Historical Center of Lar City (Residential Complex Design in Abforoushan Neighborhood with Infill Development Approach) کارشناسی ارشد
جواد محرابیان بازآفرینی میدان امین السلطان کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
اغماضی محسن طرح مرمت و ساماندهی بافت تاریخی بازار رفسنجان(راسته غربی) کارشناسی ارشد
صالحی محسن مجتمع اقامتی ماسوله کارشناسی
شخمکار محمد اصول و مبانی طراحی میان افزاهای شهری در عرصه استخوانبندی شهر های تاریخی کارشناسی ارشد
طالقانی محمد مدرسه معماری بومی کارشناسی ارشد
غلام نژاد محمد احیاء و باز آفرینی محدوده تاریخی چشمه علی شهرری کارشناسی ارشد
وحید محمدی پژوهشی بر تداوم معماری ایران در روزگار پیش رو « کانون هنر و معماری نوین ایران » کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد امیر محمد آقایی دهکده توریستی- اقامتی باغو کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
محمد آقایی محمد امیر دهکده توریستی- اقامتی باغو کارشناسی ارشد
مهدوی نژاد محمد جواد طراحی میدان انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
مهدوینژاد محمدجواد معماری نو در زمینه باارزش کاربرد معماری معاصر در بافت های با ارزش شهرهای تاریخی ایران
محمدرضا محمدخانی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خراسان شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1384
قدکیان محمدرضا ازسرزندگی؛ معیارها و الگوها ( طراحی برای بازگشت اهالی به بافت‌های باارزش شهری) نمونه موردی: محله امامزاده جعفر یزد کارشناسی ارشد
محمدخانی محمدرضا دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خراسان شمالی کارشناسی ارشد
محمودی محمدرضا تدوین پلان مدیریت قنات قصبه گناباد کارشناسی ارشد
عسگری کیا محمدسعید احیای محور اکباتان در همدان: طراحی دانشکده باستان شناسی و مرمت ابنیه کارشناسی ارشد
پورسراجیان محمود احیای بافت تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی (احیا در محله دارالشفاء شهر تاریخی یزد) کارشناسی ارشد
محمدرضا محمودی تدوین پلان مدیریت قنات قصبه گناباد کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
شهرزاد میرحسینی Urban Design for the Sonbolestan Neighborhood Regeneration with the Community Participation Approach کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/17
خباز میرشاهرخ طراحی ترمینال فرودگاه بم کارشناسی
آزادارمکی مرضیه طرحی برای هویت بخشی به چیذر-طراحی مرکز محله کارشناسی ارشد
نوشین مظفری باغ موسیقی (مرکز فرهنگی اشاعه موسیقی - تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
نوروزی ملیحه باززنده سازی مرکز تاریخی کرمان(نمونه موردی محله ته باغ لله) کارشناسی ارشد
صدیق مینا احیاء محور فرهنگی-تاریخی اسحاق بیگ (شاهچراغ) شیراز کارشناسی ارشد
حسن بیگی منفرد منیژه ساماندهی گذر میرزا محمود وزیر ( محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد
نگار منصوری تأثیر مجموعه ها و بناهای باارزش در بازآفرینی بافت فرسوده کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
آج وند مهدی پل موزه آکادمیا (ونیز-ایتالیا) کارشناسی
زعیم باشی زرندی مهدی پیشنهادی بر مسکن در کرمان کارشناسی ارشد
صفی زاده مهدی باززنده سازی عرصه های فعالیت جمعی در مرکز شهر زنجان (سبزه میدان) کارشناسی ارشد
محمد جواد مهدوی نژاد طراحی میدان انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمدجواد مهدوینژاد معماری نو در زمینه باارزش کاربرد معماری معاصر در بافت های با ارزش شهرهای تاریخی ایران دانلود 8/11/1386
مهرداد مهران منشور مرمت و طراحی در بافت روستای تاریخی میمند کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/22
مهران مهرداد منشور مرمت و طراحی در بافت روستای تاریخی میمند کارشناسی ارشد
ابراهیمی مونا حفاظت و باز زنده سازی فضاهای شهری ارزشمند معاصر - میدان امام خمینی - تهران کارشناسی ارشد
ضیایی نادر مجموعه فرهنگی- تجاری مشهد کارشناسی ارشد
ایوب نیازی طرح ساماندهی حاشیه ساحلی بافت تاریخی بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1381
جهانشاهی نازنین طراحی بنای میان افزا در زمینه تاریخی با استفاده از تکنولوژی نوین کارشناسی ارشد
حاج زوار نازنین باز زنده سازی خیابان تاریخی لاله زار با تکیه بر خاطره جمعی کارشناسی ارشد
حسین ناصری ذاکر فرهنگ اصطلاحات هنر و معماری عربی_فارسی_انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
خاتمی‌فر ندا طراحی فضای شهری و بهسازی محدوده اطراف میدان بهارستان تهران کارشناسی ارشد
احد نژاد ابراهیمی سرد رود طرح ساماندهی و بهسازی مجموعه صاحب الامر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1384
خسروی نسرین طراحی مجموعه اقامتی و فرهنگی در مرکز تاریخی شهر زنجان کارشناسی ارشد
زند دیزاری نسیم حفاظت یکپارچه بافتهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی خیابان لالهزار جنوبی کارشناسی ارشد
عسگری نسیم روش ها و قواعد طراحی در بافت ارزشمند تاریخی، نمونه موردی: محور موسوی کیانی محله سیروس کارشناسی ارشد
ابراهیمی نگار طراحی مجموعه اقامتی فرهنگی در محله وقت و ساعت یزد کارشناسی
منصوری نگار تأثیر مجموعه ها و بناهای باارزش در بازآفرینی بافت فرسوده کارشناسی ارشد
خلیلی مقدم نیما پایش تخلفات ساختمانی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مکانی چهار بعدی زمانمند کارشناسی ارشد
نوروزی نیما مرکز فرهنگی ، ورزشی قزوین کارشناسی ارشد
صالحی سورمقی نوید حفظ ارزش‌های نهضت مشروطه و احیای آرامگاه ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل در طرح توسعه بیمارستان لقمان کارشناسی ارشد
طاهری نوید بهسازی و نوسازی بافت با ارزش روستایی زیارت با الگوی توریسم روستایی کارشناسی ارشد
ملیحه نوروزی باززنده سازی مرکز تاریخی کرمان(نمونه موردی محله ته باغ لله) کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
نیما نوروزی مرکز فرهنگی ، ورزشی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1378
مظفری نوشین باغ موسیقی (مرکز فرهنگی اشاعه موسیقی - تهران کارشناسی ارشد
فرزانه نوعی طراحی فرودگاه بین المللی گرگان با رویکرد استفاده از انرژی پاک خورشید و تکنولوژی نوین سازه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/13
حسینی خشت مسجدی هاله طراحی سالن نمایش هنرهای آیینی و چند منظوره با رویکرد استفاده حداکثر از شرایط و امکانات بومی با هدف کاهش مصرف انرژی کارشناسی ارشد
باقری باوند پوری هانیه السادات طراحی شهری برای باززنده سازی محور شهری در بافت قدیم مطالعه محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان شیراز کارشناسی ارشد
امیرحسین همتی پردیس سهراب ( موزه ی یادبود سهراب سپهری) کارشناسی دانلود 1387/06/28
فاطمه همتیان مبانی نظری برنامه ریزی و مداخله در بافت های با ارزش روستایی با رویکرد مشارکت مردمی(نمونه راهبردی روستای رویین) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
محمدی وحید پژوهشی بر تداوم معماری ایران در روزگار پیش رو « کانون هنر و معماری نوین ایران » کارشناسی ارشد
فاطمه صارم بافنده بررسی روند شکل یابی ، توسعه و عملکرد بافت تاریخی شهر انارک با اتکاء به شواهد باستانشناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طرح باززنده سازی بافت های تاریخی-مرمت شهری (طرح 3) 9101478 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
مبانی نظری و تاریخ علم حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری 9101622 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101340 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آشنایی با مرمت ابنیه 9101308 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
طرح باززنده سازی بافت های تاریخی-مرمت شهری (طرح 3) 9101478 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1395
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/24 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
بررسی نظری و عملی چالش های حفاظت و توسعه میراث معماری و شهری 9101637 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101340 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/31 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
آشنایی با مرمت ابنیه 9101308 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1394/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1394/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
طرح باززنده سازی بافت های تاریخی-مرمت شهری (طرح 3) 9101478 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) | - ترم اول 1394
مبانی نظری و تاریخ علم حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری 9101622 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1394/10/25 | 21:00 - 22:00 ترم اول 1394
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 01 درس(ع): دو شنبه 16:00-18:00 ترم دوم 1393
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101340 2 01 درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 ترم دوم 1393
نمایش 17 نتیجه
از 1