بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

حمیدرضا انصاری

حمیدرضا انصاری

حمیدرضا انصاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد ابراهیمی Aashena Neighbourhood Desigining 120 Residential Units in The Old Safein Neighbourhood,Kish Island کارشناسی دانلود 1392/04/30
محمد ابراهیمی Aashena Neighbourhood Desigining 120 Residential Units in The Old Safein Neighbourhood,Kish Island کارشناسی دانلود 1392/04/30
طایفه احسان واکاوی رابطه هویت و فرم در معماری معاصر تهران (تفسیر رابطه فرم و محتوا در بناهای شاخص تهران دردهه چهل وپنجاه) دکتری
مهگل احمدی پارک- بازار ماهی در بندرعباس کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
مهگل احمدی پارک- بازار ماهی در بندرعباس کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
مجید ادب طراحی داخلی نمایشگاه صنعت خودروسازی ایران با بهره گیری از معماری تعاملی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
مجید ادب طراحی داخلی نمایشگاه صنعت خودروسازی ایران با بهره گیری از معماری تعاملی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
رشیدشمالی یاسین معماری داخلی فروشگاه با الهام از نقش‌مایه‌ها و نمادهای ایرانی ـ اسلامی (طراحی فضای داخلی فروشگاه کیف و کفش) کارشناسی ارشد
ساشلی آموخته Kish Island Art & Cultural center کارشناسی دانلود 1394/11/29
ساشلی آموخته Kish Island Art & Cultural center کارشناسی دانلود 1394/11/29
تینا بهبودی طراحی داخلی خانه ویلایی با رویکرد پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/31
مینا تفکر معماری داخلی مرکز تجارت جی با رویکرد خوانایی و مسیر یابی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
شکری حسین اقامتگاه روستایی کارشناسی ارشد
محمدرضا خسروی معماری به مثابه امری هویت ساز و تاثیر گذار بر محیط پیرامونی نمونه موردی: (طراحی محلهای در منطقه22) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
یاسین رشیدشمالی معماری داخلی فروشگاه با الهام از نقش‌مایه‌ها و نمادهای ایرانی ـ اسلامی (طراحی فضای داخلی فروشگاه کیف و کفش) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
یاسین رشیدشمالی معماری داخلی فروشگاه با الهام از نقش‌مایه‌ها و نمادهای ایرانی ـ اسلامی (طراحی فضای داخلی فروشگاه کیف و کفش) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
آموخته ساشلی Kish Island Art & Cultural center کارشناسی
آموخته ساشلی Kish Island Art & Cultural center کارشناسی
علیدوست ماسوله ساناز طراحی مهمان سرایی مبتنی بر الگوهای بومی گیلان:تغییر کاربری خانه ابریشمی به مهمانسرای جهانگردی کارشناسی ارشد
مرادی سحر "اتاق زندگی" طراحی کوچکترین واحد سکنی مبتنی بر تعریف معماری زنده از نگاه کریستوفر الکساندر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
حسین شکری اقامتگاه روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
حسین شکری اقامتگاه روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
احسان طایفه واکاوی رابطه هویت و فرم در معماری معاصر تهران (تفسیر رابطه فرم و محتوا در بناهای شاخص تهران دردهه چهل وپنجاه) دکتری دانلود 1394/06/22
احسان طایفه واکاوی رابطه هویت و فرم در معماری معاصر تهران (تفسیر رابطه فرم و محتوا در بناهای شاخص تهران دردهه چهل وپنجاه) دکتری دانلود 1394/06/22
علیرضا طاهری فرد تماشاگاه تجریش طراحی داخلی در بافت بازار تجریش کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
علیرضا طاهری فرد تماشاگاه تجریش طراحی داخلی در بافت بازار تجریش کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
ساناز علیدوست ماسوله طراحی مهمان سرایی مبتنی بر الگوهای بومی گیلان:تغییر کاربری خانه ابریشمی به مهمانسرای جهانگردی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
طاهری فرد علیرضا تماشاگاه تجریش طراحی داخلی در بافت بازار تجریش کارشناسی ارشد
نیوشا قاسم طراحی منظر باغ مزار امامزاده ابوطالب فرحزاد کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
نوید گلچین بازطراحی خانه تاریخی مجدالعلما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
ادب مجید طراحی داخلی نمایشگاه صنعت خودروسازی ایران با بهره گیری از معماری تعاملی کارشناسی ارشد
ابراهیمی محمد Aashena Neighbourhood Desigining 120 Residential Units in The Old Safein Neighbourhood,Kish Island کارشناسی
موسوی محمد Wildlife Research Center of Minoo Island کارشناسی
امینی محمدرضا بهیافت در معماری داخلی (طراحی فضای ورودی ساختمان ایتالیا پردیس هنرهای زیبا) کارشناسی ارشد
موذن بافقی محمدعلی Vanak cinema complex کارشناسی
تفکر مینا معماری داخلی مرکز تجارت جی با رویکرد خوانایی و مسیر یابی کارشناسی ارشد
احمدی مهگل پارک- بازار ماهی در بندرعباس کارشناسی ارشد
محمدعلی موذن بافقی Vanak cinema complex کارشناسی دانلود 1394/11/29
محمدعلی موذن بافقی Vanak cinema complex کارشناسی دانلود 1394/11/29
محمد موسوی Wildlife Research Center of Minoo Island کارشناسی دانلود 1393/06/27
محمد موسوی Wildlife Research Center of Minoo Island کارشناسی دانلود 1393/06/27
گلچین نوید بازطراحی خانه تاریخی مجدالعلما کارشناسی ارشد
قاسم نیوشا طراحی منظر باغ مزار امامزاده ابوطالب فرحزاد کارشناسی ارشد
زهراسادات ارسطو شهر کودک کارشناسی پـیوسته
مهیار حسینی مرکز خودروهای صحرایی (آفرود) ایران کارشناسی پـیوسته

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیان معماری 2 9101545 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی معماری 1 9101604 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
بیان معماری 3 9101529 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری داخلی 1 9101463 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
بیان معماری 2 9101545 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 1 9101604 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
بیان معماری 1 9101113 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
بیان معماری 3 9101529 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
بیان معماری 2 9101545 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
طراحی معماری 1 9101604 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 03 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 03 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
بیان معماری 1 9101113 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
بیان معماری 3 9101529 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2