بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

عیسی حجت

عیسی حجت

عیسی حجت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهنام آیباقی اصفهانی طرح توسعه و ساماندهی امامزاده سهل بن علی آستانه اراک کارشناسی ارشد دانلود 1382
بهنام آیباقی اصفهانی طرح توسعه و ساماندهی امامزاده سهل بن علی آستانه اراک کارشناسی ارشد دانلود 1382
بنی مهد ابراهیم طراحی مجموعه فرهنگی مذهبی آستان امامزاده ابراهیم ابوجواب(ع) کارشناسی ارشد
علی ابراهیمی ساختمان شورای شهر ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی ابراهیمی ساختمان شورای شهر ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1382
سبحانی ابوذر طراحـی مسکن برای قشـر متوسط جامعـه ایـرانی کارشناسی ارشد
سارا ایپکچی طراحی داخلی فضاهای عمومی مرکز طبی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
فرزاد اثنی عشری توسعه باغ آرمگاه خیام ( نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1380
فرزاد اثنی عشری توسعه باغ آرمگاه خیام ( نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1380
احمدی احسان باغ کودک یک پیوند زیست محیطی میان خانه، مدرسه و محله کارشناسی ارشد
طایفه احسان مجتمع مسکونی نیاوران( روند طراحی مسکن ) کارشناسی ارشد
طایفه احسان واکاوی رابطه هویت و فرم در معماری معاصر تهران (تفسیر رابطه فرم و محتوا در بناهای شاخص تهران دردهه چهل وپنجاه) دکتری
خلیفاوی احمد طراحـی مجتمـع مسکـونـی در مشــهد کارشناسی ارشد
وفائی احمد مجموعه فرهنگی صاحب الزمان کارشناسی ارشد
احسان احمدی باغ کودک یک پیوند زیست محیطی میان خانه، مدرسه و محله کارشناسی ارشد دانلود 1381
احسان احمدی باغ کودک یک پیوند زیست محیطی میان خانه، مدرسه و محله کارشناسی ارشد دانلود 1381
آذر احمدی مجموعه ورزشی شوشتر کارشناسی ارشد دانلود 1372
آذر احمدی مجموعه ورزشی شوشتر کارشناسی ارشد دانلود 1372
بهار احمدی باهمستان دانلود 1396/06/28
بهار احمدی باهمستان دانلود 1396/06/28
بهار احمدی باهمستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
فرشته احمدی پارک و موزه کیو در خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1377
فرشته احمدی پارک و موزه کیو در خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1377
ولی الله احمد خان بیگی محله ای در آبادان کارشناسی ارشد دانلود 1369
ولی الله احمد خان بیگی محله ای در آبادان کارشناسی ارشد دانلود 1369
مهگل احمری پنج خانه در ساری (تجربه ای در جهت طراحی خانه ایرانی) کارشناسی دانلود 1388/11/18
علیرضا آخوندی خانه موسیقی (بخش دو) کارشناسی ارشد دانلود 1383
علیرضا آخوندی خانه موسیقی (بخش دو) کارشناسی ارشد دانلود 1383
بابازاده خراسانی آیدا باغ تامل (طراحی باغ تامل در جزیره کیش) کارشناسی
بابازاده خراسانی آیدا باغ تأمل (طراحی باغ تأمل در جزیره ی کیش) کارشناسی ارشد
مهسا ادیب طراحی سفارت جمهوری اسلامـی ایران در بنگلادش - داکا کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهسا ادیب طراحی سفارت جمهوری اسلامـی ایران در بنگلادش - داکا کارشناسی ارشد دانلود 1384
احمدی آذر مجموعه ورزشی شوشتر کارشناسی ارشد
معالج آذین طراحی مرکز آفرینش ها ی فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان در رشت کارشناسی ارشد
مهدیه ایران نژاد پیشنهادی بر الگوی مسکن کرمان کارشناسی دانلود 1383
مهدیه ایران نژاد پیشنهادی بر الگوی مسکن کرمان کارشناسی دانلود 1383
بیدگلی اردوان ارزیابی روند های الگوریتمیک در طراحی مجتمع های مسکونی (طراحی مجتمع مسکونی در غرب تهران) کارشناسی ارشد
دیده روشن آرش طراحی کانون شهروندی در بافت قدیم شیراز با تأکید بر فرهنگ و روابط اجتماعی (طراحی کانون شهروندی در بافت قدیم شیراز) کارشناسی ارشد
مقدم کامرانی آرش بنیاد معماری معاصر ایران (در جستجوی هویت ایرانی در عصر جهانی) کارشناسی ارشد
آقالطیفی آزاده یک روز با کودک (مناسب سازی محیط برای خلاقیت کودکان) کارشناسی ارشد
آقالطیفی آزاده انسان و خانه- تبیین الگوی تعامل انسان و خانۀ معاصر در ایران
ربانی آزاده بررسی الگوپذیری مسکن در تهران پیشنهاد الگوی بهینه برای ساماندهی ساخت مسکن در محله یوسف آباد کارشناسی ارشد
سلطانی آزاده مرکز گفتگـوی ادیـان (اصفـهان شهر جدیـد بهارستـان) کارشناسی ارشد
شاهرودنژاد آزاده Designing Desirable Living Environment for Low-wage Stratum and Newlywed Couples in Mashhad (via Criticising and Pathology of Mehr Housing Project) کارشناسی ارشد
پوران اسماعیلی طراحی مسکن در بافت قدیم گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1374
پوران اسماعیلی طراحی مسکن در بافت قدیم گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1374
رضا اسماعیلی ساماندهی و طراحی یک محله مسکونی در چالوس کارشناسی ارشد دانلود 1382
رضا اسماعیلی ساماندهی و طراحی یک محله مسکونی در چالوس کارشناسی ارشد 1382
لیلی اسمعیلی چگونه زیستن درمحله(طراحی مجموعه همسایگی در محله کلپا همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/13
مرضیه اسمعیل پوربزاز احیاء سه مرکز محله در بخش قدیم شهر بابل کارشناسی ارشد دانلود 1371
مرضیه اسمعیل پوربزاز احیاء سه مرکز محله در بخش قدیم شهر بابل کارشناسی ارشد دانلود 1371
نیوشا اسمعیل پور عربی طراحی کوشک ملت در بهارستان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
روستائیان یاسمن In the Shades of Beloved (Design in Pilgrims’ Resedential Zone in Mashhad) کارشناسی ارشد
مهناز اشرافی طراحی مسکن مقاوم در مقابل زلزله در فردوس کارشناسی ارشد دانلود 1372
مهناز اشرافی طراحی مسکن مقاوم در مقابل زلزله در فردوس کارشناسی ارشد دانلود 1372
فرشته اصلانی مجتمع مسکونی برای قشر متوسط در تهران کارشناسی دانلود 1387/07/07
علی اعطا خانه ادبیات معاصر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی اعطا خانه ادبیات معاصر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
نعیمه افجه پیشگیری از تغییر هویت روستای افجه از طریق ساماندهی تفرج و طراحی مرکز گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1385
نعیمه افجه پیشگیری از تغییر هویت روستای افجه از طریق ساماندهی تفرج و طراحی مرکز گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1385
غریب پور افرا مدرسه معماری تهران کارشناسی ارشد
امرالهی زرندی افسانه دانشکده هنر ومعماری کرمان کارشناسی ارشد
کسایی کوپانی افسانه طرح مرکز منطقه بیمارستان کارون اهواز کارشناسی ارشد
یلدا افشار طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد انعطاف پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
یلدا افشار طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد انعطاف پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
مرضیه اقایاری طراحی برج مسکونی با رویکرد روح سنت در کالبد مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
مرضیه اقایاری طراحی برج مسکونی با رویکرد روح سنت در کالبد مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
محسن آقازاده ابری خانه در باد- طراحی هشت واحد مسکونی در محله قلعه در شهر منجیل (گامی به سوی معماری همساز با محیط) کارشناسی دانلود 1385
محسن آقازاده ابری خانه در باد- طراحی هشت واحد مسکونی در محله قلعه در شهر منجیل (گامی به سوی معماری همساز با محیط) کارشناسی دانلود 1385
آزاده آقالطیفی یک روز با کودک (مناسب سازی محیط برای خلاقیت کودکان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
آزاده آقالطیفی یک روز با کودک (مناسب سازی محیط برای خلاقیت کودکان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
صدر الله آقا میری مطالعات و طراحی مجموعه فرهنگی بهبهان کارشناسی ارشد دانلود 1377
صدر الله آقا میری مطالعات و طراحی مجموعه فرهنگی بهبهان کارشناسی ارشد دانلود 1377
حسین اکبری خانه ی ساده ساز کارشناسی دانلود 1386/06/28
رضا اکرمی طراحی الگوی خانه معاصر در روستای اوان با رویکرد توسعه بازآفرین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
امیری البرز طرح توسعه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
شیما ایل بیگی خانه فرهنگ در شمال شرق تهران کارشناسی دانلود 1384
شیما ایل بیگی خانه فرهنگ در شمال شرق تهران کارشناسی دانلود 1384
بهاره الله دادی از کلان شهری تا خرد مسکونی - تجربه طراحی در بافت تاریخی محله امامزاده یحیی کارشناسی ارشد دانلود 1385
بهاره الله دادی از کلان شهری تا خرد مسکونی - تجربه طراحی در بافت تاریخی محله امامزاده یحیی کارشناسی ارشد دانلود 1385
پرویزی الهام مرکز فناوی اطلاعات معماری و ساخت و ساز ایران کارشناسی ارشد
فلاح الهام طراحی مسکن عقدا(دستیابی به الگویی بومی برای ساختار مسکن آبادیهای حاشیه کویر کارشناسی ارشد
منیر الهقلی پور مجتمع توریستی - تفریحی بابلسر کارشناسی ارشد دانلود 1377
منیر الهقلی پور مجتمع توریستی - تفریحی بابلسر کارشناسی ارشد دانلود 1377
الهام امامی الگوی طراحی مسکن در بافت حاشیه نشین همدان (محله خضر) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
الهام امامی الگوی طراحی مسکن در بافت حاشیه نشین همدان (محله خضر کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
میترا امامی طراحی مجموعه مسکونی شیلات بندر لنگه کارشناسی ارشد دانلود 1368
میترا امامی طراحی مجموعه مسکونی شیلات بندر لنگه کارشناسی ارشد دانلود 1368
لوافان امید بازتعریف الگوی سکونت در محله ی خواجوی اصفهان با رویکرد هویت مدار (چالشی میان سنت و مدرنیسم) کارشناسی ارشد
البرز امیری طرح توسعه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
البرز امیری طرح توسعه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
پیروزفر امیرابراهیم طراحی بخشی از قطب فرهنگی- اجتماعی تهران طرح ساماندهی محدوده اطراف میدان بهارستان کارشناسی ارشد
افسانه امرالهی زرندی دانشکده هنر ومعماری کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1378
افسانه امرالهی زرندی دانشکده هنر ومعماری کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1378
رستمی زاده کندلجی امیرحسین طراحی بافت مسکونی و تجاری محلی در جلفای اصفهان (بافت انتخابی : گذر خواجه عابد) کارشناسی ارشد
محمدرضا امینی بهیافت در معماری داخلی (طراحی فضای ورودی ساختمان ایتالیا پردیس هنرهای زیبا) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
مریم انجم شعاع خانه فرش تهران کارشناسی دانلود 1388/7/4
علیرضا انیسی طراحی کالبدی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن کارشناسی ارشد دانلود 1372
علیرضا انیسی طراحی کالبدی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن کارشناسی ارشد دانلود 1372
حمیدرضا انصاری طراحی روستای آبیز الگویی جهت باز سازی روستاهای زلزله زده کارشناسی ارشد دانلود 1378
حمیدرضا انصاری طراحی روستای آبیز الگویی جهت باز سازی روستاهای زلزله زده کارشناسی ارشد دانلود 1378
حمیدرضا انصاری نسبت نظر و عمل در طراحی معماری بهره گیری از روش تحلیل پروتکل جهت بررسی و تفسیر نقش مولدهای اولیه در برقراری نسبت میان نظرو عمل در طراحی معماری دکتری دانلود 24/10/1386
لیلا انصاری خرابات ، طراحی مجموعه فرهنگی با تاکید بر تکوین فضای ذکر (تخت فولاد - اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
لیلا انصاری خرابات ، طراحی مجموعه فرهنگی با تاکید بر تکوین فضای ذکر (تخت فولاد - اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمود انصاری طراحی وساماندهی سایت وطراحی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینای همدان کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمود انصاری طراحی وساماندهی سایت وطراحی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینای همدان کارشناسی ارشد دانلود 1374
ثاقب طالبی آوید طراحی خانه‌هایی برای اسکان موقت حادثه‌دیدگان زلزله کارشناسی ارشد
نجمه یاوری طراحی شهرک مسکونی کارمندان و مدیران شرکت پتروشیمی عسلویه-بوشهر (طراحی) کارشناسی ارشد دانلود 1385
نجمه یاوری طراحی شهرک مسکونی کارمندان و مدیران شرکت پتروشیمی عسلویه-بوشهر (طراحی) کارشناسی ارشد دانلود 1385
آیدا بابازاده خراسانی باغ تامل (طراحی باغ تامل در جزیره کیش) کارشناسی دانلود 1389/11/25
آیدا بابازاده خراسانی باغ تأمل (طراحی باغ تأمل در جزیره ی کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
آیدا بابازاده خراسانی باغ تامل (طراحی باغ تامل در جزیره کیش) کارشناسی دانلود 1389/11/25
آیدا بابازاده خراسانی باغ تأمل (طراحی باغ تأمل در جزیره ی کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
محمد باقری طراحی مسکن در شهرک ناز کرج تجربه طراحی مسکن در بافت جدید شهری کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد باقری طراحی مسکن در شهرک ناز کرج تجربه طراحی مسکن در بافت جدید شهری کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدعلی باقری خانه تصویرگران مستند ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدعلی باقری خانه تصویرگران مستند ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
مرضیه بانژاد دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1380
مرضیه بانژاد دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1380
اردوان بیدگلی ارزیابی روند های الگوریتمیک در طراحی مجتمع های مسکونی (طراحی مجتمع مسکونی در غرب تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
منصور براتی فر کانون پرورشی فکری کودکان ونوجوانان شهرستان خرمشهر کارشناسی ارشد دانلود 1361
منصور براتی فر کانون پرورشی فکری کودکان ونوجوانان شهرستان خرمشهر کارشناسی ارشد دانلود 1361
المیرا بگتاشی بگتاش A study of house patterns and design in Tabriz today کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
حسین بیگلری ساماندهی امام زاده بی بی عصمت( کوهبنان ـ کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1377
حسین بیگلری ساماندهی امام زاده بی بی عصمت( کوهبنان ـ کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1377
شاهو بلوری نمایشگاه بین المللی سنندج با رویکردی به معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
شاهو بلوری نمایشگاه بین المللی سنندج با رویکردی به معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
هاشم بلوک "طراحی کالبدی محیط گردشگری رامسر" کارشناسی ارشد دانلود 1379
هاشم بلوک "طراحی کالبدی محیط گردشگری رامسر" کارشناسی ارشد دانلود 1379
غزل بنان مجموعه فرهنگی نهضت جنگل - ماسوله کارشناسی دانلود 1383
غزل بنان مجموعه فرهنگی نهضت جنگل - ماسوله کارشناسی دانلود 1383
صفر بنسلو مجموعه تجاری خاوران کارشناسی ارشد دانلود 1373
صفر بنسلو مجموعه تجاری خاوران کارشناسی ارشد دانلود 1373
ابراهیم بنی مهد طراحی مجموعه فرهنگی مذهبی آستان امامزاده ابراهیم ابوجواب(ع) کارشناسی ارشد دانلود 1374
ابراهیم بنی مهد طراحی مجموعه فرهنگی مذهبی آستان امامزاده ابراهیم ابوجواب(ع) کارشناسی ارشد 1374
علی اصغر بهادری بن یاد معماری ایران (خاستگاه جنبش بازیابی معماری ایرانی) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
الله دادی بهاره از کلان شهری تا خرد مسکونی - تجربه طراحی در بافت تاریخی محله امامزاده یحیی کارشناسی ارشد
غفارزاده نمازی بهرام مرکز فرهنگی، اداری سلطا نیه کارشناسی ارشد
آیباقی اصفهانی بهنام طرح توسعه و ساماندهی امامزاده سهل بن علی آستانه اراک کارشناسی ارشد
محدودی بهنام اقامتگاه موقت توریستی پیش ساخته با رویکرد به حداقل رساندن تاثیرات نامطلوب بر طبیعت در جزیره هندورابی کارشناسی ارشد
پوریا پارسا‌نژاد راسته‌ی فرهنگی - تجاری مرکز محله دوی ناحیه‌ی یک شهرجدید پرند کانون فرهنگ و هنر شهر جدید پرند کارشناسی ارشد دانلود 1383
پوریا پارسا‌نژاد راسته‌ی فرهنگی - تجاری مرکز محله دوی ناحیه‌ی یک شهرجدید پرند کانون فرهنگ و هنر شهر جدید پرند کارشناسی ارشد دانلود 1383
سینا پاکند بازشناخت هویت بی زمان معماری ایران (طراحی میدان گاه بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سینا پاکند بازشناخت هویت بی زمان معماری ایران (طراحی میدان گاه بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
علم بیگی پانته‌آ فرهنگسرای فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی
پیشداد پردیس طرح توسعه آرامگاه سعدی کارشناسی ارشد
حیدری پریسا راهوند چهار باغ مجموعه گذرگاهی نمایشی کارشناسی ارشد
پروین پرستو کاوشکده راز تخت سلیمان(طراحی ساختارهای جدید در بسترهای تاریخی) کارشناسی ارشد
راستگو پرنا مرکز پرورش خلاقیت کودکان دبستانی ( با رویکرد ارتقاء سطح خلاقیت کودکان 7- 12 سال) کارشناسی ارشد
مهران پرنیان طراحی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه. دمشق کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهران پرنیان طراحی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه. دمشق کارشناسی ارشد دانلود 1382
الهام پرویزی مرکز فناوی اطلاعات معماری و ساخت و ساز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
الهام پرویزی مرکز فناوی اطلاعات معماری و ساخت و ساز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیرابراهیم پیروزفر طراحی بخشی از قطب فرهنگی- اجتماعی تهران طرح ساماندهی محدوده اطراف میدان بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1375
امیرابراهیم پیروزفر طراحی بخشی از قطب فرهنگی- اجتماعی تهران طرح ساماندهی محدوده اطراف میدان بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1375
پرستو پروین کاوشکده راز تخت سلیمان(طراحی ساختارهای جدید در بسترهای تاریخی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/13
پرستو پروین کاوشکده راز تخت سلیمان(طراحی ساختارهای جدید در بسترهای تاریخی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/13
حیدری پروین طراحی مسجد کوی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
پردیس پیشداد طرح توسعه آرامگاه سعدی کارشناسی ارشد دانلود 1384
پردیس پیشداد طرح توسعه آرامگاه سعدی کارشناسی ارشد دانلود 1384
نصیری نیا پیمان طراحی میدان کبود تبریز (احیای منزلت مسجد کبود در ساختار شهر و بهسازی محدوده آن) کارشناسی ارشد
پارسا‌نژاد پوریا راسته‌ی فرهنگی - تجاری مرکز محله دوی ناحیه‌ی یک شهرجدید پرند کانون فرهنگ و هنر شهر جدید پرند کارشناسی ارشد
اسماعیلی پوران طراحی مسکن در بافت قدیم گرگان کارشناسی ارشد
سعادتی پوراندخت اقامتگاه موقت گردشگران در اصفهان کارشناسی ارشد
بهنام پورسیدی تدوین الگو معماری داخلی مسکن در کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/31
صدرالدین تاجیک ریشه یابی سنت سکونت اقوام پشتون، تاجیک و هزاره (در راستای همزیستی و تحقق هویتی واحد در معماری مسکونی معاصر شهر کابل) دانلود 1395/11/27
صدرالدین تاجیک محله امید کابل (راهکارهای طراحی الگوی سکونت محله درشهر کابل) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
صدرالدین تاجیک طراحی الگوی مسکن برای شهر کابل کارشناسی دانلود 1387/11/28
صدرالدین تاجیک محله امید کابل (راهکارهای طراحی الگوی سکونت محله درشهر کابل) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
صدرالدین تاجیک ریشه یابی سنت سکونت اقوام پشتون، تاجیک و هزاره (در راستای همزیستی و تحقق هویتی واحد در معماری مسکونی معاصر شهر کابل) دکتری دانلود 1395/11/27
صدرالدین تاجیک طراحی الگوی مسکن برای شهر کابل کارشناسی دانلود 1387/11/28
محمدعلی توحیدی ایستگاه راه آهن کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمدعلی توحیدی ایستگاه راه آهن کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1378
آوید ثاقب طالبی طراحی خانه‌هایی برای اسکان موقت حادثه‌دیدگان زلزله کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
آوید ثاقب طالبی طراحی خانه‌هایی برای اسکان موقت حادثه‌دیدگان زلزله کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
سارا ثقفی مقدم طراحی گذر فرهنگ و هنر دانشگاه تهران کارشناسی دانلود 1388/04/31
معصومه جعفری اورگانی مرکز ارتباطات بین الملل ایران و جهان (جایی برای گفتن و بودن ) کارشناسی ارشد دانلود 1384
معصومه جعفری اورگانی مرکز ارتباطات بین الملل ایران و جهان (جایی برای گفتن و بودن ) کارشناسی ارشد دانلود 1384
سیما جلائی طراحی خانه کویری در طبس کارشناسی دانلود 1383
سیما جلائی طراحی خانه کویری در طبس کارشناسی دانلود 1383
مریم حاجی ولیئی باز طراحی فضای داخلی پیش دبستانی مجتمع نابینایان نرجس با رویکرد ارتباط کودک نابینا با محیط کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/30
مریم حاجی ولیئی باز طراحی فضای داخلی پیش دبستانی مجتمع نابینایان نرجس با رویکرد ارتباط کودک نابینا با محیط کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/30
طالبی حامد بهبود الگوی سکونت در کوی شهرآرای تهران (با رویکرد تداوم هویت بافت) کارشناسی ارشد
طالبی حامد مسجد شفق، طراحی مسجد در منطقه یوسف آباد تهران کارشناسی
شعرباف حبیب علی محمد مجموعه مسکونی (بندر کنگ) کارشناسی ارشد
لیلا حجت پژوهشی در بناهای مذهبی دوره‌ی اسلامی ایران و فناوری های نوین ساختمانی (طراحی مسجد ابریشم در فرودگاه امام خمینی تهران به مثابه گذرگاه جاده‌ی ابریشم) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
لیلا حجت پژوهشی در بناهای مذهبی دوره‌ی اسلامی ایران و فناوری های نوین ساختمانی (طراحی مسجد ابریشم در فرودگاه امام خمینی تهران به مثابه گذرگاه جاده‌ی ابریشم) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
مریم حجت طرح سازماندهی مجموعه کاخهای گلستان از طریق احیاء مکانی - یادمانی تکیه دولت کارشناسی ارشد دانلود 1376
مریم حجت طرح سازماندهی مجموعه کاخهای گلستان از طریق احیاء مکانی - یادمانی تکیه دولت کارشناسی ارشد دانلود 1376
پریسا حیدری راهوند چهار باغ مجموعه گذرگاهی نمایشی کارشناسی ارشد دانلود 1378
پریسا حیدری راهوند چهار باغ مجموعه گذرگاهی نمایشی کارشناسی ارشد دانلود 1378
پروین حیدری طراحی مسجد کوی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
پروین حیدری طراحی مسجد کوی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
عرفان حیدری Design of contemporary habitation as a infill building in the heritage context of the Feiz Abad region of Kermanshah کارشناسی ارشد دانلود 1394/7/10
عرفان حیدری Design of contemporary habitation as a infill building in the heritage context of the Feiz Abad region of Kermanshah کارشناسی ارشد دانلود 1394/7/10
الهه حساس طراحی فضای آسایش برای بانوان در فرودگاه مهرآباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
الهه حساس طراحی فضای آسایش برای بانوان در فرودگاه مهرآباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
اکبری حسین خانه ی ساده ساز کارشناسی
بیگلری حسین ساماندهی امام زاده بی بی عصمت( کوهبنان ـ کرمان) کارشناسی ارشد
سروش حسین مجتمع فرهنگی ، تربیتی آستانه مقدس قم کارشناسی ارشد
عنبرانی حمید طراحی و ساماندهی کالبدی مرکز محله شیخ سعدون بوشهر کارشناسی ارشد
انصاری حمیدرضا طراحی روستای آبیز الگویی جهت باز سازی روستاهای زلزله زده کارشناسی ارشد
انصاری حمیدرضا نسبت نظر و عمل در طراحی معماری بهره گیری از روش تحلیل پروتکل جهت بررسی و تفسیر نقش مولدهای اولیه در برقراری نسبت میان نظرو عمل در طراحی معماری
درویش منصوری حمید رضا سازماندهی فضایی عناصر جمعی دریافت محله بریانک کارشناسی ارشد
عذرا حمیدی طوسی جزیره قلم گوده، مجموعه سیاحتی ،تفریحی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی کارشناسی ارشد دانلود 1371
عذرا حمیدی طوسی جزیره قلم گوده، مجموعه سیاحتی ،تفریحی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی کارشناسی ارشد دانلود 1371
رضا خانی پورراد مجتمع مسکونی در قم کارشناسی ارشد دانلود 1385/04/27
رضا خانی پورراد مجتمع مسکونی در قم کارشناسی ارشد دانلود 1385/04/27
مهدی خدابنده لو درآیگاه همدان (بررسی نشانه ها در هویت فضاهای معماری) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
مهدی خدابنده لو درآیگاه همدان (بررسی نشانه ها در هویت فضاهای معماری) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
محمد رضا خدادادی طراحی مسکن در بافت قدیم اصفهان محله علیقلی آقا کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد رضا خدادادی طراحی مسکن در بافت قدیم اصفهان محله علیقلی آقا کارشناسی ارشد دانلود 1379
رستمی خسرو طراحی در پارک شهری بوجه کارشناسی ارشد
احمد خلیفاوی طراحـی مجتمـع مسکـونـی در مشــهد کارشناسی ارشد دانلود 1384
احمد خلیفاوی طراحـی مجتمـع مسکـونـی در مشــهد کارشناسی ارشد دانلود 1384
مائده خلیلی مجموعه مسکونی بهینه کارشناسی دانلود 1386/11/27
مائده خلیلی مجموعه مسکونی بهینه کارشناسی دانلود 1386/11/27
فاطمه دانش آشتیانی طراحی یک دبستان کارشناسی دانلود 1385
فاطمه دانش آشتیانی طراحی یک دبستان کارشناسی دانلود 1385
داود دانشیان مجموعه سیا حتی در خرمشهر کارشناسی ارشد دانلود 1372
داود دانشیان مجموعه سیا حتی در خرمشهر کارشناسی ارشد دانلود 1372
دانشیان داود مجموعه سیا حتی در خرمشهر کارشناسی ارشد
آرش دیده روشن طراحی کانون شهروندی در بافت قدیم شیراز با تأکید بر فرهنگ و روابط اجتماعی (طراحی کانون شهروندی در بافت قدیم شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/011
آرش دیده روشن طراحی کانون شهروندی در بافت قدیم شیراز با تأکید بر فرهنگ و روابط اجتماعی (طراحی کانون شهروندی در بافت قدیم شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/011
حمید رضا درویش منصوری سازماندهی فضایی عناصر جمعی دریافت محله بریانک کارشناسی ارشد 1371
حمید رضا درویش منصوری سازماندهی فضایی عناصر جمعی دریافت محله بریانک کارشناسی ارشد 1371
غلامرضا دینی بندر صیادی چمخاله کارشناسی ارشد دانلود 1379
غلامرضا دینی بندر صیادی چمخاله کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدحسین ذاکری ساماندهی و تدوین الگوی فضایی بین الحرمین کربلا کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
محمدحسین ذاکری ساماندهی و تدوین الگوی فضایی بین الحرمین کربلا کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
پرنا راستگو مرکز پرورش خلاقیت کودکان دبستانی ( با رویکرد ارتقاء سطح خلاقیت کودکان 7- 12 سال) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/07
پرنا راستگو مرکز پرورش خلاقیت کودکان دبستانی ( با رویکرد ارتقاء سطح خلاقیت کودکان 7- 12 سال) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/07
نادران راضیه طراحی کانون پرورش فکری کودکان کارشناسی
آزاده ربانی بررسی الگوپذیری مسکن در تهران پیشنهاد الگوی بهینه برای ساماندهی ساخت مسکن در محله یوسف آباد کارشناسی ارشد دانلود 1382
آزاده ربانی بررسی الگوپذیری مسکن در تهران پیشنهاد الگوی بهینه برای ساماندهی ساخت مسکن در محله یوسف آباد کارشناسی ارشد دانلود 1382
زینب ربیعی طراحی مجموعه فرهنگی غرب تهران کارشناسی دانلود 1383
زینب ربیعی طراحی مجموعه فرهنگی غرب تهران کارشناسی دانلود 1383
روزیطلب ریحانه Future Museum کارشناسی ارشد
روشنک رحیمی طراحی سه شنبه بازار املش کارشناسی ارشد دانلود 1383
روشنک رحیمی طراحی سه شنبه بازار املش کارشناسی ارشد دانلود 1383
هیوا رحمانی طراحی مرکز شعر و ادبیات پارسی (در شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
هیوا رحمانی طراحی مرکز شعر و ادبیات پارسی (در شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
خسرو رستمی طراحی در پارک شهری بوجه کارشناسی ارشد دانلود 1385
خسرو رستمی طراحی در پارک شهری بوجه کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیرحسین رستمی زاده کندلجی طراحی بافت مسکونی و تجاری محلی در جلفای اصفهان (بافت انتخابی : گذر خواجه عابد) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
امیرحسین رستمی زاده کندلجی طراحی بافت مسکونی و تجاری محلی در جلفای اصفهان (بافت انتخابی : گذر خواجه عابد) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
اسدزاده رضا مزرعه ی طلایی (مجتمع تفریحی، توریستی، اقامتی- فرهنگی) کارشناسی ارشد
اسماعیلی رضا ساماندهی و طراحی یک محله مسکونی در چالوس کارشناسی ارشد
اکرمی رضا طراحی الگوی خانه معاصر در روستای اوان با رویکرد توسعه بازآفرین کارشناسی ارشد
خانی پورراد رضا مجتمع مسکونی در قم کارشناسی ارشد
مسعودی نژاد رضا شالوده های فرهنگی دزفول ساماندهی و طراحی بافت اطراف امامزاده رود بنددر ارتباط بابل سوم کارشناسی ارشد
محمودیان اصفهانی رضوان ساماندهی حریم مقدس شهدا طراحی یادمانی عناصر و فضاهای کالبدی در گلزار شهدا در شهر اصفهان کارشناسی ارشد
فروغ رضوانی زاده سنت سرای هرمزگان؛ بازآرایی حمام گپ بندرعباس کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/16
فروغ رضوانی زاده سنت سرای هرمزگان؛ بازآرایی حمام گپ بندرعباس کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/16
مینا رفیعی مرکز محله سعادت آباد (محدوده بلوار شهرداری و بزرگراه نیایش) کارشناسی دانلود 1388/03/30
مینا رفیعی مرکز محله سعادت آباد (محدوده بلوار شهرداری و بزرگراه نیایش) کارشناسی دانلود 1388/03/30
محسن رمضانی طراحی جلوخان مسجد جامع اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1372
محسن رمضانی طراحی جلوخان مسجد جامع اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1372
سیدصدری رویا طراحی یک مجموعه اقامتی موقت در سرعین ( اقامتگاه جمعی خانواری) کارشناسی
سیدصدری رویا الگوی سکونت در محله معمار اردبیل کارشناسی ارشد
ریحانه روزیطلب Future Museum کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
ریحانه روزیطلب Future Museum کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
ملاعلی روژین خانه‌ی شعر و طریقت مولانا (با نگاهی به چگونگی تربیت سالک) کارشناسی ارشد
یاسمن روستائیان In the Shades of Beloved (Design in Pilgrims’ Resedential Zone in Mashhad) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/13
رحیمی روشنک طراحی سه شنبه بازار املش کارشناسی ارشد
شفیعیان زکیه طراحی الگو ونظام استقرار مسکن تفرجگاهی در خوزستان کارشناسی ارشد
طباطبایی لطفی زکیه السادات خوابگاه دانشجویی دختران در قم کارشناسی
زهرا زمانی رباط نطنز (با رویکرد معماری بومی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/09
زهرا زمانی رباط نطنز (با رویکرد معماری بومی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/09
ربیعی زینب طراحی مجموعه فرهنگی غرب تهران کارشناسی
موحدی محصل طوسی زینب یادگاه نوروز ( طراحی مکانی برای زنده نگهداری سنت های نوروزی ) کارشناسی
نعیم آبادی زینب مسجدی از لیف خرما کارشناسی
مریم زندیه وکیلی طراحی موزه دفاع مقدس در اراک کارشناسی دانلود 1385
مریم زندیه وکیلی طراحی موزه دفاع مقدس در اراک کارشناسی دانلود 1385
زمانی زهرا رباط نطنز (با رویکرد معماری بومی) کارشناسی ارشد
صادقی زهرا میدان کودکان چیذر کارشناسی
صالحی زهرا دهکده گل محلات با رویکرد احیای هویت کارشناسی ارشد
ثقفی مقدم سارا طراحی گذر فرهنگ و هنر دانشگاه تهران کارشناسی
سلیمانیان سارا خانه موسیقی (بخش یک) کارشناسی ارشد
گیلانی سارا طراحی یک مهمانسرا در شهر یزد کارشناسی
معتمدی سارا خانه ای به ضخامت یک اتاق ( طراحی اقلیمی مسکن در بهشهر ) کارشناسی
نیک کار سارا طراحی الگوی سکونت در تهران (منطقه 3 - ده ونک) کارشناسی ارشد
مرتضی سامع “ پارک فرهنگی شهرضا” ؛ باززنده سازی کارخانه نساجی اتحاد شهرضا کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرتضی سامع “ پارک فرهنگی شهرضا” ؛ باززنده سازی کارخانه نساجی اتحاد شهرضا کارشناسی ارشد دانلود 1384
سعیدی ساناز مرکــز کتــاب دانشجـو کارشناسی
ابوذر سبحانی طراحـی مسکن برای قشـر متوسط جامعـه ایـرانی کارشناسی ارشد دانلود 1384
ابوذر سبحانی طراحـی مسکن برای قشـر متوسط جامعـه ایـرانی کارشناسی ارشد دانلود 1384
کوهی حبیبی سحر بازسـازی و احیـا میدان قدیـم سلجوقیـان اصفهـان کارشناسی ارشد
گلنوش سحرخیز The design of art center in interaction with people in Mandegar e Alborz school کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/06
رویا سیدصدری طراحی یک مجموعه اقامتی موقت در سرعین ( اقامتگاه جمعی خانواری) کارشناسی دانلود 1384
رویا سیدصدری طراحی یک مجموعه اقامتی موقت در سرعین ( اقامتگاه جمعی خانواری) کارشناسی دانلود 1384
سمیرا سرابندی کچیان هفت خانه در زابل کارشناسی دانلود 1385
سمیرا سرابندی کچیان هفت خانه در زابل کارشناسی دانلود 1385
سمیرا سرابندی کچیانی هفتادخانه در زابل(ارائه الگوی سکونت محله در زابل) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
سمیرا سرابندی کچیانی هفتادخانه در زابل(ارائه الگوی سکونت محله در زابل) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
حسین سروش مجتمع فرهنگی ، تربیتی آستانه مقدس قم کارشناسی ارشد دانلود 1374
حسین سروش مجتمع فرهنگی ، تربیتی آستانه مقدس قم کارشناسی ارشد دانلود 1374
مهرنوش سروش باززنده‌سازی عرصه های تاریخی شهر طراحی و احیای محله مسجد جامع دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهرنوش سروش باززنده‌سازی عرصه های تاریخی شهر طراحی و احیای محله مسجد جامع دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1383
پوراندخت سعادتی اقامتگاه موقت گردشگران در اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1385
پوراندخت سعادتی اقامتگاه موقت گردشگران در اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1385
گلستانی سعید باز زنده سازی خیابان صفوی قدمگاه د رارتباط با حیات شهر جدید کارشناسی ارشد
نجفی زیارائی سعید طرح مسجد جمعه و مصلای بزرگ تهران کارشناسی ارشد
ساناز سعیدی مرکــز کتــاب دانشجـو کارشناسی دانلود 1384
ساناز سعیدی مرکــز کتــاب دانشجـو کارشناسی دانلود 1384
آزاده سلطانی مرکز گفتگـوی ادیـان (اصفـهان شهر جدیـد بهارستـان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
آزاده سلطانی مرکز گفتگـوی ادیـان (اصفـهان شهر جدیـد بهارستـان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
ایمان سلطانی فر بکارگیری هرمنوتیک به مثابه ابزار-روش طراحی-خلق معماری / نمونه عینی: طراحی ورودی اصلی یوتوپیا (Utopia) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
سارا سلیمانیان خانه موسیقی (بخش یک) کارشناسی ارشد دانلود 1383
سارا سلیمانیان خانه موسیقی (بخش یک) کارشناسی ارشد دانلود 1383
جلائی سیما طراحی خانه کویری در طبس کارشناسی
شاهوردی سیما اقامتگاه موقت کویری با رویکرد استفاده از انرژی های طبیعی در شهداد کرمان کارشناسی ارشد
مظفر سمانه طراحی محور فرهنگی، از تئاتر شهر تا تالار وحدت کارشناسی ارشد
سرابندی کچیان سمیرا هفت خانه در زابل کارشناسی
سرابندی کچیانی سمیرا هفتادخانه در زابل(ارائه الگوی سکونت محله در زابل) کارشناسی ارشد
عباسعلی پور سمیرا مرکز همایش ها و تحقیقات نانوالکترونیک شیراز کارشناسی ارشد
لشگری سمیه لحظه‌های خوش زندگی در خان هایی از خانه کارشناسی ارشد
پیونیک سیمونی کلیسای ارمنی: روح مسیحیت بر بستر معماری شرقی؛ ویژگی های مشترک کلیسای ارمنی و مسجد ایرانی دکتری دانلود 1395/10/01
پاکند سینا بازشناخت هویت بی زمان معماری ایران (طراحی میدان گاه بهارستان کارشناسی ارشد
آزاده شاهرودنژاد Designing Desirable Living Environment for Low-wage Stratum and Newlywed Couples in Mashhad (via Criticising and Pathology of Mehr Housing Project) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
آزاده شاهرودنژاد Designing Desirable Living Environment for Low-wage Stratum and Newlywed Couples in Mashhad (via Criticising and Pathology of Mehr Housing Project) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
بلوری شاهو نمایشگاه بین المللی سنندج با رویکردی به معماری پایدار کارشناسی ارشد
شیوا شیرزادی مجموعه یادمانی ، فرهنگی تپه قیطریه کارشناسی ارشد دانلود 1373
شیوا شیرزادی مجموعه یادمانی ، فرهنگی تپه قیطریه کارشناسی ارشد دانلود 1373
مهناز شریفی طراحی مرکز محله برج قربان همدان ( با نگاهی بر چگونگی حضور یک عنصر تاریخی در بافت شهری) کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهناز شریفی طراحی مرکز محله برج قربان همدان ( با نگاهی بر چگونگی حضور یک عنصر تاریخی در بافت شهری) کارشناسی ارشد دانلود 1382
حبیب علی محمد شعرباف مجموعه مسکونی (بندر کنگ) کارشناسی ارشد دانلود 1370
حبیب علی محمد شعرباف مجموعه مسکونی (بندر کنگ) کارشناسی ارشد دانلود 1370
زکیه شفیعیان طراحی الگو ونظام استقرار مسکن تفرجگاهی در خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/08
زکیه شفیعیان طراحی الگو ونظام استقرار مسکن تفرجگاهی در خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/08
ایل بیگی شیما خانه فرهنگ در شمال شرق تهران کارشناسی
یگانه شمس بازطراحی مدارس معاصر متناسب با نظام های نوین آموزشی (نمونه موردی: مدرسه فرزانگان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
قندهاری شهاب الدین تماشاگه میراث شفاهی ایرانیان کارشناسی ارشد
شیرزادی شیوا مجموعه یادمانی ، فرهنگی تپه قیطریه کارشناسی ارشد
محبوبه ای شیوا مجموعه تفریحی ـ توریستی بند ارومیه کارشناسی ارشد
زهرا صادقی میدان کودکان چیذر کارشناسی دانلود 1385/07/14
زهرا صادقی میدان کودکان چیذر کارشناسی دانلود 1385/07/14
مریم صادقی موزه حادثه کارشناسی دانلود 1385
مریم صادقی موزه حادثه کارشناسی دانلود 1385
زهرا صالحی دهکده گل محلات با رویکرد احیای هویت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
زهرا صالحی دهکده گل محلات با رویکرد احیای هویت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
مجید صالحی نیا "ساماندهی آق قلعه سبزوار"به عنوان مکان تظاهرهای اجتماعی - شهر نوپا (نغ آب) کارشناسی ارشد دانلود 1379
مجید صالحی نیا "ساماندهی آق قلعه سبزوار"به عنوان مکان تظاهرهای اجتماعی - شهر نوپا (نغ آب) کارشناسی ارشد دانلود 1379
کره بند بوشهری صدرا طراحی شهرک مسکونی مدیران شرکت پتروشیمی در عسلویه - بوشهر(طراحی) کارشناسی ارشد
تاجیک صدرالدین محله امید کابل (راهکارهای طراحی الگوی سکونت محله درشهر کابل) کارشناسی ارشد
تاجیک صدرالدین طراحی الگوی مسکن برای شهر کابل کارشناسی
آقا میری صدر الله مطالعات و طراحی مجموعه فرهنگی بهبهان کارشناسی ارشد
مسائلی صدیقه نقشه پنهان, دست آورد باورهای دینی در معماری: تحلیل تاثیر تفکر اسلامی بر مسکن سنتی کویری ایران: نمونه ی کرمان
مسائلی صدیقه الگوی بازسازی مسکن خرمشهر کارشناسی ارشد
عباس صرامی خلوت چهل مقام بنیادی برای حیات فرهنگی معاصر شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
عباس صرامی خلوت چهل مقام بنیادی برای حیات فرهنگی معاصر شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
بنسلو صفر مجموعه تجاری خاوران کارشناسی ارشد
نگاه صنعتی میعادگاه ایرانیان در هندوستان (طراحی خانه فرهنگ ایران در هندوستان با نگاه به هویت در معماری معاصرایران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
احسان طایفه واکاوی رابطه هویت و فرم در معماری معاصر تهران (تفسیر رابطه فرم و محتوا در بناهای شاخص تهران دردهه چهل وپنجاه) دکتری دانلود 1394/06/22
احسان طایفه واکاوی رابطه هویت و فرم در معماری معاصر تهران (تفسیر رابطه فرم و محتوا در بناهای شاخص تهران دردهه چهل وپنجاه) دکتری دانلود 1394/06/22
احسان طایفه مجتمع مسکونی نیاوران( روند طراحی مسکن ) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
احسان طایفه مجتمع مسکونی نیاوران( روند طراحی مسکن ) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
حامد طالبی بهبود الگوی سکونت در کوی شهرآرای تهران (با رویکرد تداوم هویت بافت) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/26
حامد طالبی بهبود الگوی سکونت در کوی شهرآرای تهران (با رویکرد تداوم هویت بافت) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/26
حامد طالبی مسجد شفق، طراحی مسجد در منطقه یوسف آباد تهران کارشناسی دانلود 1388/11/21
حامد طالبی مسجد شفق، طراحی مسجد در منطقه یوسف آباد تهران کارشناسی دانلود 1388/11/21
نازلی طاهریان مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست در تلفیق با یک مرکز ناحیه شهری کارشناسی ارشد دانلود 1376
نازلی طاهریان مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست در تلفیق با یک مرکز ناحیه شهری کارشناسی ارشد 1376
زکیه السادات طباطبایی لطفی خوابگاه دانشجویی دختران در قم کارشناسی دانلود 1385/06/31
زکیه السادات طباطبایی لطفی خوابگاه دانشجویی دختران در قم کارشناسی دانلود 1385/06/31
مایسا ظفررزاق نیا Design of Turkmen Residential Complex in Gonbad-Kavas دانلود 1396/04/10
مایسا ظفررزاق نیا Design of Turkmen Residential Complex in Gonbad-Kavas دانلود 1396/04/10
مایسا ظفررزاق نیا Design of Turkmen Residential Complex in Gonbad-Kavas کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/10
نصیری عارفه السادات طراحی مهد کودک کارشناسی
صرامی عباس خلوت چهل مقام بنیادی برای حیات فرهنگی معاصر شیراز کارشناسی ارشد
محمدجواد عباس زاده طراحی نمازخانه نمونه موردی: نمازخانه ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد کارشناسی ارشد دانلود 92/11/20
محمدجواد عباس زاده طراحی نمازخانه نمونه موردی: نمازخانه ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد کارشناسی ارشد دانلود 92/11/20
سمیرا عباسعلی پور مرکز همایش ها و تحقیقات نانوالکترونیک شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
سمیرا عباسعلی پور مرکز همایش ها و تحقیقات نانوالکترونیک شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
لیلا عبدی گلگشت شمیرانات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
لیلا عبدی گلگشت شمیرانات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
حمیدی طوسی عذرا جزیره قلم گوده، مجموعه سیاحتی ،تفریحی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی کارشناسی ارشد
حیدری عرفان Design of contemporary habitation as a infill building in the heritage context of the Feiz Abad region of Kermanshah کارشناسی ارشد
محمد حسن عصاره مرکز توریستی و تفریحی دریاچه دز کارشناسی ارشد 1375
محمد حسن عصاره مرکز توریستی و تفریحی دریاچه دز کارشناسی ارشد دانلود 1375
ابراهیمی علی ساختمان شورای شهر ارومیه کارشناسی ارشد
اعطا علی خانه ادبیات معاصر ایران کارشناسی ارشد
علوی راد علی سامان دهی جلو خان مسجد جامع یزد کارشناسی ارشد
نصیری علی باغ اندیشه (باز طراحی آرامستان با رویکرد اندیشه اسطوره ای) کارشناسی ارشد
بهادری علی اصغر بن یاد معماری ایران (خاستگاه جنبش بازیابی معماری ایرانی) کارشناسی ارشد
موسوی علی اکبر مجموعه مسکونی محله میر کریم و پارک حصار استرآباد گرگان کارشناسی ارشد
لیلا علیپور بازارچه عشایر قشقایی (طراحی مرکز پشتیبانی عشایر قشقایی در فیروزآباد) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
آخوندی علیرضا خانه موسیقی (بخش دو) کارشناسی ارشد
انیسی علیرضا طراحی کالبدی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن کارشناسی ارشد
کربلایی صفی علیرضا طراحی گذر ورودی به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) کارشناسی ارشد
گل خوار علیرضا طراحی الگوی مسکن شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد
پانته‌آ علم بیگی فرهنگسرای فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی دانلود 1385
پانته‌آ علم بیگی فرهنگسرای فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی دانلود 1385
علویه الســادات علوی طراحی مســکن در سکونتـگاه غیررسمی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
علویه الســادات علوی طراحی مســکن در سکونتـگاه غیررسمی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
سیده زینب علویان Flexible housing for several seasons and generations کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مینا علوی بجندی طراحی بن‌گاه زبان فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
علی علوی راد سامان دهی جلو خان مسجد جامع یزد کارشناسی ارشد دانلود 1369
علی علوی راد سامان دهی جلو خان مسجد جامع یزد کارشناسی ارشد دانلود 1369
علوی علویه الســادات طراحی مســکن در سکونتـگاه غیررسمی کارشناسی ارشد
حمید عنبرانی طراحی و ساماندهی کالبدی مرکز محله شیخ سعدون بوشهر کارشناسی ارشد 1370
حمید عنبرانی طراحی و ساماندهی کالبدی مرکز محله شیخ سعدون بوشهر کارشناسی ارشد 1370
کاظمی , مصطفی عنقا , فرخنده / طراحی مجموعه آستانه علی ابن محمدباقر(ع) مشهد اردهال کارشناسی ارشد دانلود 1372
کاظمی , مصطفی عنقا , فرخنده / طراحی مجموعه آستانه علی ابن محمدباقر(ع) مشهد اردهال کارشناسی ارشد دانلود 1372
افرا غریب پور مدرسه معماری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
افرا غریب پور مدرسه معماری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
مریم غروی الخوانساری موضوع نظری: مدرسه محله و مدرسه اجتماعی، موضوع عملی: مدرسه محله چیذر کارشناسی ارشد دانلود 1383
مریم غروی الخوانساری موضوع نظری: مدرسه محله و مدرسه اجتماعی، موضوع عملی: مدرسه محله چیذر کارشناسی ارشد دانلود 1383
بنان غزل مجموعه فرهنگی نهضت جنگل - ماسوله کارشناسی
بهرام غفارزاده نمازی مرکز فرهنگی، اداری سلطا نیه کارشناسی ارشد دانلود 1377
بهرام غفارزاده نمازی مرکز فرهنگی، اداری سلطا نیه کارشناسی ارشد دانلود 1377
مهدی غفوری مجموعه فرهنگی تفریحی باغ ارم موزه جنگ همدان کارشناسی ارشد دانلود 1376
مهدی غفوری مجموعه فرهنگی تفریحی باغ ارم موزه جنگ همدان کارشناسی ارشد دانلود 1376
ساناز غلامپور بازطراحی بخشی از فضای داخلی درمانگاه خیریه حضرت ولی عصر(عج) درشیراز دانلود 1395/11/27
ساناز غلامپور بازطراحی بخشی از فضای داخلی درمانگاه خیریه حضرت ولی عصر(عج) درشیراز دانلود 1395/11/27
ساناز غلامپور بازطراحی بخشی از فضای داخلی درمانگاه خیریه حضرت ولی عصر(عج) درشیراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
دینی غلامرضا بندر صیادی چمخاله کارشناسی ارشد
دانش آشتیانی فاطمه طراحی یک دبستان کارشناسی
مهدیزاده سراج فاطمه طراحی الکویی مسکن در شهر جدید اردهال کارشناسی ارشد
نظری فاطمه خانه هائی برای مردم شهر زنجان کارشناسی
موسوی فاطمه سادات مجموعه اقامتی تفریحی، تفریحی دروشنوه کارشناسی
کرمانی فریبا طراحی مهمانسرا وساماندهی پیرامون باغ فین کاشان کارشناسی ارشد
میرمحمدصادقی فریبا طراحی نگارخانه مینیاتور با هدف باز زنده سازی یک کالبد موجود کارشناسی ارشد
اثنی عشری فرزاد توسعه باغ آرمگاه خیام ( نیشابور) کارشناسی ارشد
نعیمی فروتنی نژاد فریسا موزه فرش تبریز کارشناسی ارشد
احمدی فرشته پارک و موزه کیو در خرم آباد کارشناسی ارشد
اصلانی فرشته مجتمع مسکونی برای قشر متوسط در تهران کارشناسی
نوری نیا فرنوش طراحی الگویی برای اسکان پس از سانحه با استفاده از معماری بومی نواحی شمالی کشور کارشناسی ارشد
کوروش فریور همزیستی شهرورودـ اهواز و کارون کارشناسی ارشد دانلود 1376
کوروش فریور همزیستی شهرورودـ اهواز و کارون کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمد فروزانی دانشکده معماری و مرحمت دربافت قدیم شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1366
محمد فروزانی دانشکده معماری و مرحمت دربافت قدیم شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1366
رضوانی زاده فروغ سنت سرای هرمزگان؛ بازآرایی حمام گپ بندرعباس کارشناسی ارشد
پریسا فیلی مرکز فرهنگی گردشگری با رویکرد بازآفرینی هنرهای بومی در دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
پریسا فیلی مرکز فرهنگی گردشگری با رویکرد بازآفرینی هنرهای بومی در دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
الهام فلاح طراحی مسکن عقدا(دستیابی به الگویی بومی برای ساختار مسکن آبادیهای حاشیه کویر کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
الهام فلاح طراحی مسکن عقدا(دستیابی به الگویی بومی برای ساختار مسکن آبادیهای حاشیه کویر کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
نسرین قاسمی پناه طراحی خانه و کاشانه چهار فصل در شیراز با رویکرد انعطاف پذیری دانلود 1395/11/30
نسرین قاسمی پناه طراحی خانه و کاشانه چهار فصل در شیراز با رویکرد انعطاف پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نسرین قاسمی پناه طراحی خانه و کاشانه چهار فصل در شیراز با رویکرد انعطاف پذیری دانلود 1395/11/30
مازیار قاسمی نژاد عبد الملکی توسعه ساختاری روستا ـ شهر زاغمرز ، مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1378
مازیار قاسمی نژاد عبد الملکی توسعه ساختاری روستا ـ شهر زاغمرز ، مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1378
شهاب الدین قندهاری تماشاگه میراث شفاهی ایرانیان کارشناسی ارشد دانلود 1384
شهاب الدین قندهاری تماشاگه میراث شفاهی ایرانیان کارشناسی ارشد دانلود 1384
کاظمیان کیا گذار فلسفه و هنر پژوهشکده و موزه هنرهای تجسمی کارشناسی ارشد
میثم کاظمی طراحی مجتمع مسکونی،با تاکید بر محرمیت در فضاهای مابین،در محله بیشه حبیب اصفهان: (طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر محرمیت در فضاهای مابین، در محله بیشه حبیب اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
میثم کاظمی طراحی مجتمع مسکونی،با تاکید بر محرمیت در فضاهای مابین،در محله بیشه حبیب اصفهان: (طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر محرمیت در فضاهای مابین، در محله بیشه حبیب اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
کیا کاظمیان گذار فلسفه و هنر پژوهشکده و موزه هنرهای تجسمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
کیا کاظمیان گذار فلسفه و هنر پژوهشکده و موزه هنرهای تجسمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
علیرضا کربلایی صفی طراحی گذر ورودی به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1380
علیرضا کربلایی صفی طراحی گذر ورودی به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1380
فریبا کرمانی طراحی مهمانسرا وساماندهی پیرامون باغ فین کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1372
فریبا کرمانی طراحی مهمانسرا وساماندهی پیرامون باغ فین کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1372
صدرا کره بند بوشهری طراحی شهرک مسکونی مدیران شرکت پتروشیمی در عسلویه - بوشهر(طراحی) کارشناسی ارشد دانلود 1385
صدرا کره بند بوشهری طراحی شهرک مسکونی مدیران شرکت پتروشیمی در عسلویه - بوشهر(طراحی) کارشناسی ارشد دانلود 1385
افسانه کسایی کوپانی طرح مرکز منطقه بیمارستان کارون اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1368
افسانه کسایی کوپانی طرح مرکز منطقه بیمارستان کارون اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1368
مرجان کشانی سازماندهی حرکت تفریحی ـ فرهنگی پیرامون استخر لاهیجان کارشناسی ارشد 1374
مرجان کشانی سازماندهی حرکت تفریحی ـ فرهنگی پیرامون استخر لاهیجان کارشناسی ارشد 1374
فریور کوروش همزیستی شهرورودـ اهواز و کارون کارشناسی ارشد
سحر کوهی حبیبی بازسـازی و احیـا میدان قدیـم سلجوقیـان اصفهـان کارشناسی ارشد دانلود 1383
سحر کوهی حبیبی بازسـازی و احیـا میدان قدیـم سلجوقیـان اصفهـان کارشناسی ارشد دانلود 1383
شمس یگانه بازطراحی مدارس معاصر متناسب با نظام های نوین آموزشی (نمونه موردی: مدرسه فرزانگان تهران) کارشناسی ارشد
سارا گیلانی طراحی یک مهمانسرا در شهر یزد کارشناسی دانلود 1383
سارا گیلانی طراحی یک مهمانسرا در شهر یزد کارشناسی دانلود 1383
مریم گلبو Shirazi Home Design Through Recognition of Original Ideas of Shiraz and its Application in Contemporary Home کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
مریم گلبو Shirazi Home Design Through Recognition of Original Ideas of Shiraz and its Application in Contemporary Home کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
نوید گلچین بازطراحی خانه تاریخی مجدالعلما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
نوید گلچین بازطراحی خانه تاریخی مجدالعلما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
علیرضا گل خوار طراحی الگوی مسکن شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد دانلود 1373
علیرضا گل خوار طراحی الگوی مسکن شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد دانلود 1373
سعید گلستانی باز زنده سازی خیابان صفوی قدمگاه د رارتباط با حیات شهر جدید کارشناسی ارشد دانلود 1384
سعید گلستانی باز زنده سازی خیابان صفوی قدمگاه د رارتباط با حیات شهر جدید کارشناسی ارشد دانلود 1384
افشار یلدا طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد انعطاف پذیری کارشناسی ارشد
سمیه لشگری لحظه‌های خوش زندگی در خان هایی از خانه کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
اسمعیلی لیلی چگونه زیستن درمحله(طراحی مجموعه همسایگی در محله کلپا همدان) کارشناسی ارشد
انصاری لیلا خرابات ، طراحی مجموعه فرهنگی با تاکید بر تکوین فضای ذکر (تخت فولاد - اصفهان) کارشناسی ارشد
حجت لیلا پژوهشی در بناهای مذهبی دوره‌ی اسلامی ایران و فناوری های نوین ساختمانی (طراحی مسجد ابریشم در فرودگاه امام خمینی تهران به مثابه گذرگاه جاده‌ی ابریشم) کارشناسی ارشد
عبدی لیلا گلگشت شمیرانات کارشناسی ارشد
علیپور لیلا بازارچه عشایر قشقایی (طراحی مرکز پشتیبانی عشایر قشقایی در فیروزآباد) کارشناسی ارشد
مقرب نیا لیلا طراحی شهرک مسکونی خانه های ارزان قیمت در شهر تهران کارشناسی
امید لوافان بازتعریف الگوی سکونت در محله ی خواجوی اصفهان با رویکرد هویت مدار (چالشی میان سنت و مدرنیسم) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/19
امید لوافان بازتعریف الگوی سکونت در محله ی خواجوی اصفهان با رویکرد هویت مدار (چالشی میان سنت و مدرنیسم) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/19
قاسمی نژاد عبد الملکی مازیار توسعه ساختاری روستا ـ شهر زاغمرز ، مازندران کارشناسی ارشد
خلیلی مائده مجموعه مسکونی بهینه کارشناسی
امامی میترا طراحی مجموعه مسکونی شیلات بندر لنگه کارشناسی ارشد
مهدی متقیان طرح توسعه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) در قالب طرح بهسازی وروانبخشی اطراف مطهر حضرت معصومه (س) ومرکز شهرقم کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهدی متقیان طرح توسعه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) در قالب طرح بهسازی وروانبخشی اطراف مطهر حضرت معصومه (س) ومرکز شهرقم کارشناسی ارشد دانلود 1380
کاظمی میثم طراحی مجتمع مسکونی،با تاکید بر محرمیت در فضاهای مابین،در محله بیشه حبیب اصفهان: (طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر محرمیت در فضاهای مابین، در محله بیشه حبیب اصفهان) کارشناسی ارشد
صالحی نیا مجید "ساماندهی آق قلعه سبزوار"به عنوان مکان تظاهرهای اجتماعی - شهر نوپا (نغ آب) کارشناسی ارشد
هوشمندپورمطلق مجید مسکن سازمانی آبادان کارشناسی ارشد
مهری (مهرسا) محبی رشد اقتصـادی و نقش مـوزه هـا در زنـده کردن ارزش های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهری (مهرسا) محبی رشد اقتصـادی و نقش مـوزه هـا در زنـده کردن ارزش های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1384
شیوا محبوبه ای مجموعه تفریحی ـ توریستی بند ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1375
شیوا محبوبه ای مجموعه تفریحی ـ توریستی بند ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1375
بهنام محدودی اقامتگاه موقت توریستی پیش ساخته با رویکرد به حداقل رساندن تاثیرات نامطلوب بر طبیعت در جزیره هندورابی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/07
آقازاده ابری محسن خانه در باد- طراحی هشت واحد مسکونی در محله قلعه در شهر منجیل (گامی به سوی معماری همساز با محیط) کارشناسی
رمضانی محسن طراحی جلوخان مسجد جامع اصفهان کارشناسی ارشد
باقری محمد طراحی مسکن در شهرک ناز کرج تجربه طراحی مسکن در بافت جدید شهری کارشناسی ارشد
فروزانی محمد دانشکده معماری و مرحمت دربافت قدیم شهر یزد کارشناسی ارشد
نیک کار محمد نقش انگیزشی همراهی و همدلی مربی با نوآموز معماری , مبتنی بر نظریه های روان شناسی تربیتی دکتری
نیک کار محمد باغ گردشگران شیراز کارشناسی ارشد
عباس زاده محمدجواد طراحی نمازخانه نمونه موردی: نمازخانه ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد کارشناسی ارشد
عصاره محمد حسن مرکز توریستی و تفریحی دریاچه دز کارشناسی ارشد
ذاکری محمدحسین ساماندهی و تدوین الگوی فضایی بین الحرمین کربلا کارشناسی ارشد
هروی محمد حسین سرای شاهنامه طراحی مرکز شعر و ادب و هنر فارسی با اعتنایی در خور به شاهنامه فردوسی کارشناسی ارشد
امینی محمدرضا بهیافت در معماری داخلی (طراحی فضای ورودی ساختمان ایتالیا پردیس هنرهای زیبا) کارشناسی ارشد
خدادادی محمد رضا طراحی مسکن در بافت قدیم اصفهان محله علیقلی آقا کارشناسی ارشد
مشیدی محمد رضا طراحی کانون فرش د رمحور فرهنگی تاریخی اراک کارشناسی ارشد
محمد نادر محمد زاده فضای همبستگی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمد نادر محمد زاده فضای همبستگی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1375
باقری محمدعلی خانه تصویرگران مستند ایران کارشناسی ارشد
توحیدی محمدعلی ایستگاه راه آهن کرمان کارشناسی ارشد
محمد زاده محمد نادر فضای همبستگی قزوین کارشناسی ارشد
انصاری محمود طراحی وساماندهی سایت وطراحی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینای همدان کارشناسی ارشد
رضوان محمودیان اصفهانی ساماندهی حریم مقدس شهدا طراحی یادمانی عناصر و فضاهای کالبدی در گلزار شهدا در شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1381
رضوان محمودیان اصفهانی ساماندهی حریم مقدس شهدا طراحی یادمانی عناصر و فضاهای کالبدی در گلزار شهدا در شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1381
سامع مرتضی “ پارک فرهنگی شهرضا” ؛ باززنده سازی کارخانه نساجی اتحاد شهرضا کارشناسی ارشد
مه گل مرتهب کوچه کتاب (طراحی فضایی برای کتاب و کتابخوانی در محله های مسکونی بر اساس الگوهای رفتار شناسی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
مه گل مرتهب کوچه کتاب (طراحی فضایی برای کتاب و کتابخوانی در محله های مسکونی بر اساس الگوهای رفتار شناسی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
کشانی مرجان سازماندهی حرکت تفریحی ـ فرهنگی پیرامون استخر لاهیجان کارشناسی ارشد
اسمعیل پوربزاز مرضیه احیاء سه مرکز محله در بخش قدیم شهر بابل کارشناسی ارشد
اقایاری مرضیه طراحی برج مسکونی با رویکرد روح سنت در کالبد مدرن کارشناسی ارشد
بانژاد مرضیه دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد
انجم شعاع مریم خانه فرش تهران کارشناسی
حجت مریم طرح سازماندهی مجموعه کاخهای گلستان از طریق احیاء مکانی - یادمانی تکیه دولت کارشناسی ارشد
زندیه وکیلی مریم طراحی موزه دفاع مقدس در اراک کارشناسی
صادقی مریم موزه حادثه کارشناسی
غروی الخوانساری مریم موضوع نظری: مدرسه محله و مدرسه اجتماعی، موضوع عملی: مدرسه محله چیذر کارشناسی ارشد
گلبو مریم Shirazi Home Design Through Recognition of Original Ideas of Shiraz and its Application in Contemporary Home کارشناسی ارشد
ملازاده یزدانی مریم نانو خانه کارشناسی ارشد
مهدیه میرمحمدرضایی واشدگاه خیابان ولیعصر کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
مهدیه میرمحمدرضایی واشدگاه خیابان ولیعصر کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
فریبا میرمحمدصادقی طراحی نگارخانه مینیاتور با هدف باز زنده سازی یک کالبد موجود کارشناسی ارشد دانلود 1385
فریبا میرمحمدصادقی طراحی نگارخانه مینیاتور با هدف باز زنده سازی یک کالبد موجود کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهتا میر مقتدایی طراحی شهرک مسکونی استادان و کارمندان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1375
مهتا میر مقتدایی طراحی شهرک مسکونی استادان و کارمندان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1375
صدیقه مسائلی الگوی بازسازی مسکن خرمشهر کارشناسی ارشد دانلود 1368
صدیقه مسائلی نقشه پنهان, دست آورد باورهای دینی در معماری: تحلیل تاثیر تفکر اسلامی بر مسکن سنتی کویری ایران: نمونه ی کرمان دانلود 1386
صدیقه مسائلی الگوی بازسازی مسکن خرمشهر کارشناسی ارشد دانلود 1368
صدیقه مسائلی نقشه پنهان, دست آورد باورهای دینی در معماری: تحلیل تاثیر تفکر اسلامی بر مسکن سنتی کویری ایران: نمونه ی کرمان دکتری دانلود 1386
رضا مسعودی نژاد شالوده های فرهنگی دزفول ساماندهی و طراحی بافت اطراف امامزاده رود بنددر ارتباط بابل سوم کارشناسی ارشد 1376
رضا مسعودی نژاد شالوده های فرهنگی دزفول ساماندهی و طراحی بافت اطراف امامزاده رود بنددر ارتباط بابل سوم کارشناسی ارشد 1376
محمد رضا مشیدی طراحی کانون فرش د رمحور فرهنگی تاریخی اراک کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد رضا مشیدی طراحی کانون فرش د رمحور فرهنگی تاریخی اراک کارشناسی ارشد دانلود 1379
فریبا مشهدی Intergenerational companionship (Designing of Active Adult Community) By : Fariba Mashhadi Supervisor: Dr. کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
کاظمی مصطفی طراحی مجموعه آستانه علی ابن محمدباقر(ع) مشهد اردهال کارشناسی ارشد
آذین معالج طراحی مرکز آفرینش ها ی فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان در رشت کارشناسی ارشد دانلود 1374
آذین معالج طراحی مرکز آفرینش ها ی فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان در رشت کارشناسی ارشد دانلود 1374
سارا معتمدی خانه ای به ضخامت یک اتاق ( طراحی اقلیمی مسکن در بهشهر ) کارشناسی دانلود 1386/12/27
سارا معتمدی خانه ای به ضخامت یک اتاق ( طراحی اقلیمی مسکن در بهشهر ) کارشناسی دانلود 1386/12/27
جعفری اورگانی معصومه مرکز ارتباطات بین الملل ایران و جهان (جایی برای گفتن و بودن ) کارشناسی ارشد
منوچهر معظمی تعامل فرهنگ و معماری : تبیین مولفه های فرهنگی موثر بر معماری ایران در دوره معاصر دانلود 1391/06/26
منوچهر معظمی تعامل فرهنگ و معماری : تبیین مولفه های فرهنگی موثر بر معماری ایران در دوره معاصر دکتری دانلود 1391/06/26
مهرانوش مفیدی روشی برای طراحی مسکن در بافت قدیم گرگان کارشناسی ارشد 1369
مهرانوش مفیدی روشی برای طراحی مسکن در بافت قدیم گرگان کارشناسی ارشد 1369
آرش مقدم کامرانی بنیاد معماری معاصر ایران (در جستجوی هویت ایرانی در عصر جهانی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
آرش مقدم کامرانی بنیاد معماری معاصر ایران (در جستجوی هویت ایرانی در عصر جهانی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
لیلا مقرب نیا طراحی شهرک مسکونی خانه های ارزان قیمت در شهر تهران کارشناسی دانلود 1383
لیلا مقرب نیا طراحی شهرک مسکونی خانه های ارزان قیمت در شهر تهران کارشناسی دانلود 1383
مریم ملازاده یزدانی نانو خانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
مریم ملازاده یزدانی نانو خانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
روژین ملاعلی خانه‌ی شعر و طریقت مولانا (با نگاهی به چگونگی تربیت سالک) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
روژین ملاعلی خانه‌ی شعر و طریقت مولانا (با نگاهی به چگونگی تربیت سالک) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مهدی ملکی طراحی چند آپارتمان مسکونی با محوریت کوچه در کوچه ی گیو کارشناسی دانلود 1387/06/31
مهدی ملکی طراحی چند آپارتمان مسکونی با محوریت کوچه در کوچه ی گیو کارشناسی دانلود 1387/06/31
مهدی ممتحن کاربست پندهایی از تعلیم و تربیت اسلامی در آموزش معماران بازخوانی شیوه های تربیت شاگرد در بستر معماری اسلامی ایران و کاربرد آن در پرورش دانشجویان دروس پایه دکتری دانلود 1395/11/25
رفیعی مینا مرکز محله سعادت آباد (محدوده بلوار شهرداری و بزرگراه نیایش) کارشناسی
الهقلی پور منیر مجتمع توریستی - تفریحی بابلسر کارشناسی ارشد
براتی فر منصور کانون پرورشی فکری کودکان ونوجوانان شهرستان خرمشهر کارشناسی ارشد
معظمی منوچهر تعامل فرهنگ و معماری : تبیین مولفه های فرهنگی موثر بر معماری ایران در دوره معاصر
میر مقتدایی مهتا طراحی شهرک مسکونی استادان و کارمندان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
خدابنده لو مهدی درآیگاه همدان (بررسی نشانه ها در هویت فضاهای معماری) کارشناسی ارشد
غفوری مهدی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ ارم موزه جنگ همدان کارشناسی ارشد
متقیان مهدی طرح توسعه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) در قالب طرح بهسازی وروانبخشی اطراف مطهر حضرت معصومه (س) ومرکز شهرقم کارشناسی ارشد
ملکی مهدی طراحی چند آپارتمان مسکونی با محوریت کوچه در کوچه ی گیو کارشناسی
فاطمه مهدیزاده سراج طراحی الکویی مسکن در شهر جدید اردهال کارشناسی ارشد دانلود 1372
فاطمه مهدیزاده سراج طراحی الکویی مسکن در شهر جدید اردهال کارشناسی ارشد دانلود 1372
ایران نژاد مهدیه پیشنهادی بر الگوی مسکن کرمان کارشناسی
میرمحمدرضایی مهدیه واشدگاه خیابان ولیعصر کارشناسی ارشد
پرنیان مهران طراحی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه. دمشق کارشناسی ارشد
مفیدی مهرانوش روشی برای طراحی مسکن در بافت قدیم گرگان کارشناسی ارشد
میترا مهرزاد آموزشگاه تخصصی موسیقی در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
محبی مهری (مهرسا) رشد اقتصـادی و نقش مـوزه هـا در زنـده کردن ارزش های محلی کارشناسی ارشد
سروش مهرنوش باززنده‌سازی عرصه های تاریخی شهر طراحی و احیای محله مسجد جامع دزفول کارشناسی ارشد
ادیب مهسا طراحی سفارت جمهوری اسلامـی ایران در بنگلادش - داکا کارشناسی ارشد
محسنین مهسان پیشنهاد الگوی سکونت در بافت موجود منطقه سه تهران کارشناسی ارشد
احمری مهگل پنج خانه در ساری (تجربه ای در جهت طراحی خانه ایرانی) کارشناسی
مرتهب مه گل کوچه کتاب (طراحی فضایی برای کتاب و کتابخوانی در محله های مسکونی بر اساس الگوهای رفتار شناسی) کارشناسی ارشد
اشرافی مهناز طراحی مسکن مقاوم در مقابل زلزله در فردوس کارشناسی ارشد
شریفی مهناز طراحی مرکز محله برج قربان همدان ( با نگاهی بر چگونگی حضور یک عنصر تاریخی در بافت شهری) کارشناسی ارشد
زینب موحدی محصل طوسی یادگاه نوروز ( طراحی مکانی برای زنده نگهداری سنت های نوروزی ) کارشناسی دانلود 1387/11/30
زینب موسوی طراحی داخلی فروشگاه نوین چرم کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
زینب موسوی طراحی داخلی فروشگاه نوین چرم کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
علی اکبر موسوی مجموعه مسکونی محله میر کریم و پارک حصار استرآباد گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1370
علی اکبر موسوی مجموعه مسکونی محله میر کریم و پارک حصار استرآباد گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1370
فاطمه سادات موسوی مجموعه اقامتی تفریحی، تفریحی دروشنوه کارشناسی دانلود 1387/08/01
فاطمه سادات موسوی مجموعه اقامتی تفریحی، تفریحی دروشنوه کارشناسی دانلود 1387/08/01
راضیه نادران طراحی کانون پرورش فکری کودکان کارشناسی دانلود 1386/12/20
راضیه نادران طراحی کانون پرورش فکری کودکان کارشناسی دانلود 1386/12/20
طاهریان نازلی مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست در تلفیق با یک مرکز ناحیه شهری کارشناسی ارشد
نیلوفر نامدار قشقایی بکارگیری اصول توسعه پایدار در طراحی محیطی پایدار لکه های سبز و باز شهری: نمونه موردی اراضی عباس آباد تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/27
نیلوفر نامدار قشقایی بکارگیری اصول توسعه پایدار در طراحی محیطی پایدار لکه های سبز و باز شهری: نمونه موردی اراضی عباس آباد تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/27
نفیسه نبی بازگشت به خانه خویش (الگوی مسکن اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
نفیسه نبی بازگشت به خانه خویش (الگوی مسکن اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
همایون نجایی هویت و طراحی منظر شهری ( طراحی محور فرهنگی-تاریخی خیابان نوفلوشاتو -طهران) کارشناسی ارشد دانلود 90/4/29
همایون نجایی هویت و طراحی منظر شهری ( طراحی محور فرهنگی-تاریخی خیابان نوفلوشاتو -طهران) کارشناسی ارشد دانلود 90/4/29
سعید نجفی زیارائی طرح مسجد جمعه و مصلای بزرگ تهران کارشناسی ارشد دانلود 1367
سعید نجفی زیارائی طرح مسجد جمعه و مصلای بزرگ تهران کارشناسی ارشد دانلود 1367
یاوری نجمه طراحی شهرک مسکونی کارمندان و مدیران شرکت پتروشیمی عسلویه-بوشهر (طراحی) کارشناسی ارشد
عارفه السادات نصیری طراحی مهد کودک کارشناسی دانلود 1385
عارفه السادات نصیری طراحی مهد کودک کارشناسی دانلود 1385
فاطمه نظری خانه هائی برای مردم شهر زنجان کارشناسی دانلود 1386/06/31
فاطمه نظری خانه هائی برای مردم شهر زنجان کارشناسی دانلود 1386/06/31
زینب نعیم آبادی مسجدی از لیف خرما کارشناسی دانلود 1387/06/19
فریسا نعیمی فروتنی نژاد موزه فرش تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
فریسا نعیمی فروتنی نژاد موزه فرش تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22