بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

حامد مظاهریان

حامد مظاهریان

حامد مظاهریان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 66409696
اتاق: 307
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
گنجی خیبری ابوالفضل توسعه الگوریتمی ‏نقوش گره ایرانی برای دستیابی به الگوی کارای سازه فضاکار در پوسته ساختمان طراحی سفارتخانه و مرکز فرهنگی ایران در کاراکاس کارشناسی ارشد
جامعی احمد سقف های باز و بسته شونده پاشامی در فضاهای عمومی و طراحی استادیوم فوتبال ملوان انزلی کارشناسی ارشد
غلامرضا آرام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم( عج) کارشناسی ارشد دانلود 1377
یزدی زاد آرش مجتمع اقامتی فرهنگی زنجان کارشناسی
مرضیه آزادارمکی طرحی برای هویت بخشی به چیذر-طراحی مرکز محله کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
ریحانه آزادیان The feasibility of use of two windows in residential buildings existing and Examining Its Impacts on performance کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
عرب ورنوسفادرانی اصغر مرمت و احیای بافت تاریخی خمینی شهر کارشناسی ارشد
شقایق افراسیابیان طراحی فرهنگسرا در معماری معاصر ایران منطبق بر مفهوم زمینه‌گرایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
نادری الناز طراحی پاویون ایران در اکسپو میلان کارشناسی ارشد
کریمی الهام بازگویی معماری پردیس هنرهای زیبا با رویکرد نورپردازی کارشناسی ارشد
کاوسی اله بخش The effect of people behavior in architecture with focus on Energy saving Specific study of residential architecture of hot and dry climate of Iran
ملکی امیر بازآفرینی بازار تاریخی پانخل کاشان با رویکرد مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم‌سازی: «طراحی عرصه میدان کمال الملک در پیوند با بازار تاریخی» کارشناسی ارشد
کی نوش امیرمهدی رویکردهای نوین به معماری گذشته کارشناسی ارشد
همایونی بابک مجموعه سینمایی آزادی کارشناسی ارشد
سجاد بیات شناخت میدان و گونه های مختلف پیشین و تبیین الگویی با مفاهیم بومی در فضای شهری معاصر در ساماندهی محدوده شرقی میدان عتیق اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/14
نوروزی بهاره Special Rehabilitation Center for Children with Diseases with a Focus on Dolphin Therapy کارشناسی ارشد
خلیلی نصر بهروز بررسی سایبان‌های ساختمانی و تعیین تأثیر آن‌ها بر بارهای حرارتی کارشناسی ارشد
گنج آبادی کازرون پریسا نقش خیابان در مجاورت مجموعه های تاریخی نمونه موردی مجموعه کریمخان زند و خیابان کریمخان شیراز کارشناسی ارشد
تاکی تابان تلفیق میراث طبیعی و میراث مصنوع کارشناسی ارشد
صابری ناصری ترانه حفاظت با رویکرد توانمندسازی (محله امامزاده یحیی تهران) کارشناسی ارشد
علی توکلی تهرانی روشی کل نگر برای احیاء بافت تاریخی کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1385/7/11
موسوی حامد لختی حضر در واحه ای [طراحی مجموعه ای چند عملکردی در کویر] کارشناسی ارشد
دادخواه حسام طراحی مجتمع تجاری اداری در شهرک غرب کارشناسی
محسن حسینی طراحی موزه عکاسی صلح در پارک گفتگو تهران کارشناسی دانلود 1388/12/17
عزیزی بندرآبادی حمید ساختار و عملکرد فضاهای شهر یزد در دوران قاجار با اتکاء به شواهد باستان شناسانه
کرمی حمیدرضا منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی کارشناسی ارشد
هستی خدابخش طراحی مجموعه ورزشی-فرهنگی-تفریحی برای پرستاران کارشناسی دانلود 1385
بهروز خلیلی نصر بررسی سایبان‌های ساختمانی و تعیین تأثیر آن‌ها بر بارهای حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
مهرنوش خوشنود بازیابی فضاهای جمعی در بافت های تاریخی در جهت هویت بخشی به فضا نمونه موردی محور لاله زار نو کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
حسام دادخواه طراحی مجتمع تجاری اداری در شهرک غرب کارشناسی دانلود 1385
آزادیان ریحانه The feasibility of use of two windows in residential buildings existing and Examining Its Impacts on performance کارشناسی ارشد
مهریار رستم‌آبادی طراحی مجتمع مسکونی قلعه فرامرزیه در شهرک فردیس کرج کارشناسی ارشد دانلود 1384
زیاری رضا طراحی کمپ های تفریحی توریستی ورزشی مورد سیلوانا کارشناسی ارشد
مهدی رضا ارتباطی معمارانه بینی کرانه های زاینده رود کارشناسی ارشد
رضا زیاری طراحی کمپ های تفریحی توریستی ورزشی مورد سیلوانا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
آرش یزدی زاد مجتمع اقامتی فرهنگی زنجان کارشناسی دانلود 1386
بیات زینب توانمندسازی بافت تاریخی با رویکرد بهبود خدمات شهری؛ نمونه موردی: نراق کارشناسی ارشد
هادی زینلی سنت توسعه شهری در ایران،بررسی زمینه های توسعه شهر قزوین در عصر صفویه(باز آفرینی محور توسعه تاریخی قزوین بر مبنای خوانش بومی مکان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
فاضل زاه تمام زهره طرح بهسازی و ساماندهی دو میدان ارگ ( پانزده خرداد) و سبزه میدان تهران کارشناسی ارشد
خالدیان ستار تبیین جایگاه اسلام در روند شهر نشینی و شهرسازی ، سیمای کالبدی و ساخت و سازمان فضاهای شهری ایران
بیات سجاد شناخت میدان و گونه های مختلف پیشین و تبیین الگویی با مفاهیم بومی در فضای شهری معاصر در ساماندهی محدوده شرقی میدان عتیق اصفهان کارشناسی ارشد
مسعود سیداحسان معماری داخلی شهری با رویکرد طراحی رویداد در بافت تاریخی شهر کاشان کارشناسی ارشد
غریبیان لواسانی سید مجید باشگاه نابینایان کارشناسی
میرمالک سیده پردیس پردیسی در برّ (مجموعه تحقیقاتی توریستی در کویر با رویکرد طراحی الگوریتمی) کارشناسی ارشد
میثم سرکوهی جبالبارزی طراحی مجموعه تفریحی اقامتی توریستی شهرستان بافت کارشناسی دانلود 1385
فرهنگی سیمین طراحی فضاهای میان‌افزا در راستای باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی: طراحی مرکز رویدادهای اجتماعی در محله‌ی ناسار سمنان کارشناسی ارشد
لشگری سمیه فرهنگسرای کودک شهرک غرب کارشناسی
ملک پور سمیه باززنده سازی سکونتگاههای روستاهای تاریخی با محوریت بافت قدیم روستای تاریخی لافت کارشناسی ارشد
متقی شهری سهیلا نقش ساختارهای تاریخی در بازآفرینی شهری حفاظت مدار کارشناسی ارشد
یلدا شاه تیموری اردستانی ساختارهای جدید در زمینه تاریخی (نمونه موردی: طراحی در مجاورت آب انبار سردار و حمام راه ری در شهر قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
نوروند حفظ آباد شبنم طرح احداث کانون محله شهرک غرب کارشناسی
افراسیابیان شقایق طراحی فرهنگسرا در معماری معاصر ایران منطبق بر مفهوم زمینه‌گرایی کارشناسی ارشد
لیلا شهبازی یررسی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در بهسازی بافت تاریخی مطالعه موردی: گذر امامزاده یحیی و بازارچه نواب کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
عظیمی شهناز طراحی مجموعه مسکونی در اراضی امامیه مشهد کارشناسی ارشد
دولت شاهی شوکا بهسازی لرزه‌ای رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا(ع)؛ طرح توسعه و مرکز کنترل تجهیزات وابسته کارشناسی ارشد
مریم صابری ساماندهی قلمرو عمومی (نمونه موردی: خیابان منوچهری) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
ترانه صابری ناصری حفاظت با رویکرد توانمندسازی (محله امامزاده یحیی تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
کمال صفری کرمانشاهی طراحی مجموعه اداری استانداری کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1372
زارعی عارفه بازآفرینی شهری در محدوده های تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری کارشناسی ارشد
اصغر عرب ورنوسفادرانی مرمت و احیای بافت تاریخی خمینی شهر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
فریدون عزت پور اصل پادگان آموزشی بسیج سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1376
غفاری نژاد عیسی طراحی مسجد اعظم ، مجموعه فرهنگی ـ مذهبی و پارک شهدای کرمان( اراضی مصلی) کارشناسی ارشد
شهناز عظیمی طراحی مجموعه مسکونی در اراضی امامیه مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1376
توکلی تهرانی علی روشی کل نگر برای احیاء بافت تاریخی کرمان کارشناسی ارشد
گودرزی علی موزه دفاع مقدس- دیدگاه جنگ کارشناسی
نظامی علی کتابخانه ملی پزشکی ایران کارشناسی ارشد
گودرزی علیرضا بررسی روند شکل یابی و توسعه بافت تاریخی بروجرد با اتکا به داده های باستان شناسی کارشناسی ارشد
سید مجید غریبیان لواسانی باشگاه نابینایان کارشناسی دانلود 1387/06/19
عیسی غفاری نژاد طراحی مسجد اعظم ، مجموعه فرهنگی ـ مذهبی و پارک شهدای کرمان( اراضی مصلی) کارشناسی ارشد 1376
آرام غلامرضا دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم( عج) کارشناسی ارشد
هنگامه فاضلی موزه دفاع مقدس- دیدگاه صلح کارشناسی دانلود 1387/03/12
زهره فاضل زاه تمام طرح بهسازی و ساماندهی دو میدان ارگ ( پانزده خرداد) و سبزه میدان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرزانه فاضلی نژاد بازنده سازی روحیه تاریخی بافت جلفای اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
گلاره فرامرزی مجتمع اقامتی - توریستی - تفریحی - ساری کارشناسی دانلود 1385
عزت پور اصل فریدون پادگان آموزشی بسیج سمنان کارشناسی ارشد
فاضلی نژاد فرزانه بازنده سازی روحیه تاریخی بافت جلفای اصفهان کارشناسی ارشد
جعفری باسمنج فرشاد رویکردهای حفاظت از میراث معماری مدرن.نمونه موردی طرح توسعه ایستگاه راه آهن تبریز کارشناسی ارشد
سیمین فرهنگی طراحی فضاهای میان‌افزا در راستای باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی: طراحی مرکز رویدادهای اجتماعی در محله‌ی ناسار سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1392
اله بخش کاوسی The effect of people behavior in architecture with focus on Energy saving Specific study of residential architecture of hot and dry climate of Iran دانلود 1395/03/11
حمیدرضا کرمی منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی کارشناسی ارشد دانلود 1378
صفری کرمانشاهی کمال طراحی مجموعه اداری استانداری کرمانشاه کارشناسی ارشد
فرامرزی گلاره مجتمع اقامتی - توریستی - تفریحی - ساری کارشناسی
علی گودرزی موزه دفاع مقدس- دیدگاه جنگ کارشناسی دانلود 1387/03/12
علیرضا گودرزی بررسی روند شکل یابی و توسعه بافت تاریخی بروجرد با اتکا به داده های باستان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/07
شاه تیموری یلدا مهد سالمند(طراحی مرکز سالمندی در محله زرگنده) کارشناسی
شاه تیموری اردستانی یلدا ساختارهای جدید در زمینه تاریخی (نمونه موردی: طراحی در مجاورت آب¬انبار سردار و حمام راه¬ری در شهر قزوین) کارشناسی ارشد
سمیه لشگری فرهنگسرای کودک شهرک غرب کارشناسی دانلود 1388/07/20
شهبازی لیلا یررسی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در بهسازی بافت تاریخی مطالعه موردی: گذر امامزاده یحیی و بازارچه نواب کارشناسی ارشد
سرکوهی جبالبارزی میثم طراحی مجموعه تفریحی اقامتی توریستی شهرستان بافت کارشناسی
حسینی محسن طراحی موزه عکاسی صلح در پارک گفتگو تهران کارشناسی
رمضانخانی محمدرضا بازآفرینی میراث صنعتی با تأکید بر حفظ ارزش‌های فرهنگی: نمونه موردی: کارخانه ریسندگی و بافندگی سعادت نساجان یزد کارشناسی ارشد
آزادارمکی مرضیه طرحی برای هویت بخشی به چیذر-طراحی مرکز محله کارشناسی ارشد
صابری مریم ساماندهی قلمرو عمومی (نمونه موردی: خیابان منوچهری) کارشناسی ارشد
سیده پردیس میرمالک پردیسی در برّ (مجموعه تحقیقاتی توریستی در کویر با رویکرد طراحی الگوریتمی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
نظری مروارید طراحی مسکن برای اقشار میان درآمد جامعه با رویکرد انعطاف پذیری در منطقه 18 تهران کارشناسی ارشد
سیداحسان مسعود معماری داخلی شهری با رویکرد طراحی رویداد در بافت تاریخی شهر کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
امیر ملکی بازآفرینی بازار تاریخی پانخل کاشان با رویکرد مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم‌سازی: «طراحی عرصه میدان کمال الملک در پیوند با بازار تاریخی» کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
سمیه ملک پور باززنده سازی سکونتگاههای روستاهای تاریخی با محوریت بافت قدیم روستای تاریخی لافت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
رضا مهدی ارتباطی معمارانه بینی کرانه های زاینده رود کارشناسی ارشد دانلود 1377
رستم‌آبادی مهریار طراحی مجتمع مسکونی قلعه فرامرزیه در شهرک فردیس کرج کارشناسی ارشد
مهرداد مهران منشور مرمت و طراحی در بافت روستای تاریخی میمند کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/22
مهران مهرداد منشور مرمت و طراحی در بافت روستای تاریخی میمند کارشناسی ارشد
خوشنود مهرنوش بازیابی فضاهای جمعی در بافت های تاریخی در جهت هویت بخشی به فضا نمونه موردی محور لاله زار نو کارشناسی ارشد
حامد موسوی لختی حضر در واحه ای [طراحی مجموعه ای چند عملکردی در کویر] کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/27
الناز نادری طراحی پاویون ایران در اکسپو میلان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
هادی نادری حفاظت از معماری مدرن در ایران نمونه موردی: هتل لاله لاله زار و محدوده پیرامونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
علی نظامی کتابخانه ملی پزشکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1377
مروارید نظری طراحی مسکن برای اقشار میان درآمد جامعه با رویکرد انعطاف پذیری در منطقه 18 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/25
بهاره نوروزی Special Rehabilitation Center for Children with Diseases with a Focus on Dolphin Therapy کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/26
شبنم نوروند حفظ آباد طرح احداث کانون محله شهرک غرب کارشناسی دانلود 1387/6/28
زینلی هادی سنت توسعه شهری در ایران،بررسی زمینه های توسعه شهر قزوین در عصر صفویه(باز آفرینی محور توسعه تاریخی قزوین بر مبنای خوانش بومی مکان کارشناسی ارشد
نادری هادی حفاظت از معماری مدرن در ایران نمونه موردی: هتل لاله لاله زار و محدوده پیرامونی کارشناسی ارشد
خدابخش هستی طراحی مجموعه ورزشی-فرهنگی-تفریحی برای پرستاران کارشناسی
بابک همایونی مجموعه سینمایی آزادی کارشناسی ارشد دانلود 1377
فاضلی هنگامه موزه دفاع مقدس- دیدگاه صلح کارشناسی

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مطالعات تطبیقی معماری ایران و جهان اسلام 9101649 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/03(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مطالعات تطبیقی معماری ایران و جهان اسلام 9101649 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه