بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

قاسم مطلبی

قاسم مطلبی

قاسم مطلبی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
توسلی احسان معماری هنر،طراحی هنرگاه شهری تهران کارشناسی ارشد
اسدافروز آیدا طراحی نظرگاه هنر معاصر کارشناسی ارشد
بابازاده خراسانی آیدا باغ تأمل (طراحی باغ تأمل در جزیره ی کیش) کارشناسی ارشد
بابازاده خراسانی آیدا باغ تامل (طراحی باغ تامل در جزیره کیش) کارشناسی
سمیه آذرخشی خانه ای برای دوست داشتن : طراحی مرکزی برای کودکان تنها با رویکرد سرزندگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سمیه آذرخشی خانه ای برای دوست داشتن : طراحی مرکزی برای کودکان تنها با رویکرد سرزندگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سپیده یاری با هم بودن:طراحی مرکز اجتماع محله امانیه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
زندیان آرتان طراحی مدرسه شهروندی با رویکرد پایدار در رامسر کارشناسی
شیدفر آرین طراحی جای گاه حکمت و اندیشه ی ایرانیان با رویکرد فلسفی به معماری:پیوند دیروز به فردا کارشناسی ارشد
مهاجرمیلانی آزاده ویراستاری یک محله ( طراحی پاتوق محله چیذر با رویکرد زمینه گرایی) کارشناسی ارشد
آیدا اسدافروز طراحی نظرگاه هنر معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
آیدا اسدافروز طراحی نظرگاه هنر معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
رضا اسدزاده مزرعه ی طلایی (مجتمع تفریحی، توریستی، اقامتی- فرهنگی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
رضا اسدزاده مزرعه ی طلایی (مجتمع تفریحی، توریستی، اقامتی- فرهنگی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
نگار اشرفی آسایشگاه روان و اعصاب-تخصصی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
نگار اشرفی آسایشگاه روان و اعصاب-تخصصی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
مریم اصغرنژاد طراحی خانه کودک با رویکرد پرورش خلاقیت (کودکان 12-5) نمونه موردی: پارک پردیسان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
مریم اصغرنژاد طراحی خانه کودک با رویکرد پرورش خلاقیت (کودکان 12-5) نمونه موردی: پارک پردیسان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
رفیعی افشین مرکز فرهنگی اندیشه تهران کارشناسی
آنیتا آقایی نسب طراحی شهرک مسکونی پایدار : الگویی در جهت ایجاد احساس تعلق به مکان برای بومیان جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
روحی آلاله مرکز هنرهای معاصر در تهران کارشناسی ارشد
شریفی الناز دیدارگاه (طراحی مرکز دیدار و گفتمان شهری با رویکرد پایداری اجتماعی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
هومن امامی اصفهانی طراحی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساری کارشناسی دانلود 1389/04/14
هومن امامی اصفهانی طراحی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساری کارشناسی دانلود 1389/04/14
درینی ایمان طراحی و بهسازی محیط و منظر جنگل قائم کرمان بر پایۀ ادراک محیط با رویکرد بوم شناختی گیبسون کارشناسی ارشد
آقایی نسب آنیتا طراحی شهرک مسکونی پایدار : الگویی در جهت ایجاد احساس تعلق به مکان برای بومیان جزیره کیش کارشناسی ارشد
نیکتا انتظاری مقدم واحه ای پایدار در کویر کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
نیکتا انتظاری مقدم واحه ای پایدار در کویر کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
مرضیه اهرابی جا مانده دل، در دل دنیای مدرسه طراحی باغ مدرسه شبانه روزی دخترانه در یزد (دوره اول دبیرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
مرضیه اهرابی جا مانده دل، در دل دنیای مدرسه طراحی باغ مدرسه شبانه روزی دخترانه در یزد (دوره اول دبیرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
آیدا بابازاده خراسانی باغ تأمل (طراحی باغ تأمل در جزیره ی کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
آیدا بابازاده خراسانی باغ تأمل (طراحی باغ تأمل در جزیره ی کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
آیدا بابازاده خراسانی باغ تامل (طراحی باغ تامل در جزیره کیش) کارشناسی دانلود 1389/11/25
آیدا بابازاده خراسانی باغ تامل (طراحی باغ تامل در جزیره کیش) کارشناسی دانلود 1389/11/25
بهناز برجیان بروجنی مکتب خانه دیروز مدرس خانه امروز؛ (طراحی یک مدرسه ابتدایی دختران در اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/28
بهناز برجیان بروجنی مکتب خانه دیروز مدرس خانه امروز؛ (طراحی یک مدرسه ابتدایی دختران در اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/28
بهنام برزگر نصرآباد طراحی تکنوپارک پردیسان در پی خط میانه سازمان یافتگی و آشفتگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/29
بهنام برزگر نصرآباد طراحی تکنوپارک پردیسان در پی خط میانه سازمان یافتگی و آشفتگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/29
محمد برزوئیان طراحی دبستان دخترانه در شیراز: رویکردی روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
محمد برزوئیان طراحی دبستان دخترانه در شیراز: رویکردی روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
منصوری بهار پاویون ایران در اکسپوی 2015 میلان کارشناسی ارشد
برجیان بروجنی بهناز مکتب خانه دیروز مدرس خانه امروز؛ (طراحی یک مدرسه ابتدایی دختران در اصفهان) کارشناسی ارشد
برزگر نصرآباد بهنام طراحی تکنوپارک پردیسان در پی خط میانه سازمان یافتگی و آشفتگی کارشناسی ارشد
تک سخن بهنود فرهنگستان در عصر پسامدرن کارشناسی ارشد
پیرو پیام باش - گاه موزه باغ اسطوره مدرن کارشناسی ارشد
حسنی پرگل طراحی سفارت جدید ایران در ابوظبی کارشناسی
رشیدی دهستانی پریهان طراحی کوی بازتوانی خانواده (مجموعه ای برای خانواده های زن سرپرست در تهران) کارشناسی
پیام پیرو باش - گاه موزه باغ اسطوره مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/28
پیام پیرو باش - گاه موزه باغ اسطوره مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/28
نگار پزشپور طراحی سفارت ایران در قاهره-مصر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
نگار پزشپور طراحی سفارت ایران در قاهره-مصر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
کولاییان پگاه طراحی کوی مسکونی پایدار ده ونک کارشناسی ارشد
سولماز تاتاری انسان در مامن هنر؛ طراحی داخلی فرهنگستان هنر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/23
سولماز تاتاری انسان در مامن هنر؛ طراحی داخلی فرهنگستان هنر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/23
مینا تحسیری تبیین نگرشی بازآفرین در طراحی مدرسه در بستر محله کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/08
سید حسین تقوایی طراحی مجموعه آموزشی با رویکرد هویت ایرانی-اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
سید حسین تقوایی طراحی مجموعه آموزشی با رویکرد هویت ایرانی-اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
بهنود تک سخن فرهنگستان در عصر پسامدرن کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
بهنود تک سخن فرهنگستان در عصر پسامدرن کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
رسول تهامی نیا کوی مسکونی شهرک رزمندگان در زرند کرمان کارشناسی دانلود 1386/08/17
احسان توسلی معماری هنر،طراحی هنرگاه شهری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
احسان توسلی معماری هنر،طراحی هنرگاه شهری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
علی توکلی فر Residential design with ecological approach people in Zahedan کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
ماهان جاویدفرشچی خانه اسکیزوفرنی (مرکز تشخیص و نگهداری افراد اسکیزوفرنی و تحقیق بر روی بیماران) کارشناسی دانلود 1387/09/28
ماهان جاویدفرشچی خانه اسکیزوفرنی (مرکز تشخیص و نگهداری افراد اسکیزوفرنی و تحقیق بر روی بیماران) کارشناسی دانلود 1387/09/28
ساسان جهادیان دهکده شهری الگوی توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
ساسان جهادیان دهکده شهری الگوی توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
شیوا حاجی قاسمی آسمان همیشه ابری نیست ... ( طراحی نقاهتگاه کودکان مبتلا به سرطان ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
سمن حیدری طراحی مجتمع مسکونی: خانه حیاط دار دانلود 1396/09/26
سمن حیدری طراحی مجتمع مسکونی: خانه حیاط دار دانلود 1396/09/26
سمن حیدری طراحی مجتمع مسکونی: خانه حیاط دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/26
مریم حیدری طرح توسعه بخش فرهنگی مذهبی امامزاده صالح فرحزاد کارشناسی 1388/06/25
مریم حیدری طرح توسعه بخش فرهنگی مذهبی امامزاده صالح فرحزاد کارشناسی 1388/06/25
مجید حیدری دلگرم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همدان کارشناسی دانلود 1387/06/20
پرگل حسنی طراحی سفارت جدید ایران در ابوظبی کارشناسی دانلود 1389/04/15
پرگل حسنی طراحی سفارت جدید ایران در ابوظبی کارشناسی دانلود 1389/04/15
میرزاجانی شهرستانی حسین طراحی کوی مسکونی با اولویت بهسازی برای سالمندان کارشناسی ارشد
میرزاجانی شهرستانی حسین Design of residential complex with the priority of seniors improvement کارشناسی ارشد
سحر درخشانی مرند پیران سرای کارشناسی دانلود 1391/06/31
ایمان درینی طراحی و بهسازی محیط و منظر جنگل قائم کرمان بر پایۀ ادراک محیط با رویکرد بوم شناختی گیبسون کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/02
ایمان درینی طراحی و بهسازی محیط و منظر جنگل قائم کرمان بر پایۀ ادراک محیط با رویکرد بوم شناختی گیبسون کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/02
مهدی دهقانی استرکی طراحی مهدکودک در محله قلهک تهران کارشناسی دانلود 1384
مهدی دهقانی استرکی طراحی مهدکودک در محله قلهک تهران کارشناسی دانلود 1384
مهدی دهقانی استرکی طراحی موزه علوم کودکان ( کانون گشت ) در شهرک غرب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/28
صنم رحیمی Opportunity for Children کارشناسی دانلود 1392/04/30
صنم رحیمی Opportunity for Children کارشناسی دانلود 1392/04/30
هیوا رحمانی طراحی مرکز شعر و ادبیات پارسی (در شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
هیوا رحمانی طراحی مرکز شعر و ادبیات پارسی (در شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
مجید رستمی قلعه لانی طراحی بازار با نگرشی نو کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
تهامی نیا رسول کوی مسکونی شهرک رزمندگان در زرند کرمان کارشناسی
پریهان رشیدی دهستانی طراحی کوی بازتوانی خانواده (مجموعه ای برای خانواده های زن سرپرست در تهران) کارشناسی دانلود 1388/11/18
پریهان رشیدی دهستانی طراحی کوی بازتوانی خانواده (مجموعه ای برای خانواده های زن سرپرست در تهران) کارشناسی دانلود 1388/11/18
اسدزاده رضا مزرعه ی طلایی (مجتمع تفریحی، توریستی، اقامتی- فرهنگی) کارشناسی ارشد
مجتبی رضوی باغ فرهنگ و هنر طراحی مجموعه فرهنگی هنری با رویکرد حس مکان در شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مجتبی رضوی باغ فرهنگ و هنر طراحی مجموعه فرهنگی هنری با رویکرد حس مکان در شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
افشین رفیعی مرکز فرهنگی اندیشه تهران کارشناسی دانلود 1385
افشین رفیعی مرکز فرهنگی اندیشه تهران کارشناسی دانلود 1385
محمد رنجبر جورجاده گزینش راهکارهای کیفی جهت استفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذیر در فعالیت های مختلف معماری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
آلاله روحی مرکز هنرهای معاصر در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/21
کلالی زاوش طراحی دانشکده هنر و معماری مشهد کارشناسی ارشد
مارال یزدان خواه طراحی مجموعه اقامتی – ژئوتوریستی کارشناسی دانلود 1389/04/14
مارال یزدان خواه طراحی مجموعه اقامتی – ژئوتوریستی کارشناسی دانلود 1389/04/14
سوگل زرساو مرکز هنرهای نمایشی در تهران کارشناسی دانلود 1391/11/28
سوگل زرساو مرکز هنرهای نمایشی در تهران کارشناسی دانلود 1391/11/28
آرتان زندیان طراحی مدرسه شهروندی با رویکرد پایدار در رامسر کارشناسی دانلود 1388/11/28
هاشمی نسب سارا طراحی داخلی فضای جمعی خانه برای زوجهای جوان با رویکرد علوم رفتاری:نمونه موردی مجتمع مسکونی کوی یاس پونک کارشناسی ارشد
محسن ساربان نژاد مرکز پژوهش های نظری هنر و معماری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
محسن ساربان نژاد مرکز پژوهش های نظری هنر و معماری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
جهادیان ساسان دهکده شهری الگوی توسعه پایدار کارشناسی ارشد
محمدی سالومه طراحی کانون زنان سرپرست خانوار در تهران کارشناسی ارشد
یاری سپیده با هم بودن:طراحی مرکز اجتماع محله امانیه کارشناسی ارشد
شایان سپه نژاد طراحی مرکز فرهنگی تفریحی پینت بال در جزیره کیش کارشناسی دانلود 1391/04/31
کیومرثی ستاره طراحی فروشگاه زنجیره ای شهروند (با تاکید بر جایگاه نشانه ها) کارشناسی ارشد
درخشانی مرند سحر پیران سرای کارشناسی
شکیب سحر طراحی مکانی برای دوست داشتن در یک محله شهر تهران کارشناسی ارشد
تقوایی سید حسین طراحی مجموعه آموزشی با رویکرد هویت ایرانی-اسلامی کارشناسی ارشد
مصطفوی سید سینا نظری:بازشناسی نسبت ابزارهای طراحی و فرایند طراحی/ عملی: طراحی کانون طراحی کارشناسی ارشد
شجاع سریاس طراحی مجموعه اقامتی تفریحی آبگرم لاویج کارشناسی
صفا سلخی خسرقی مسکن پایدار اجتماعی ( با نگاهی بر روابط اجتماعی) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مهسا سلطانی موزه کردستان در سنندج با رویکرد استفاده از معماری بومی کوهستانی دانلود 1396/03/20
مهسا سلطانی موزه کردستان در سنندج با رویکرد استفاده از معماری بومی کوهستانی دانلود 1396/03/20
مهسا سلطانی موزه کردستان در سنندج با رویکرد استفاده از معماری بومی کوهستانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/20
مظفر سمانه طراحی محور فرهنگی، از تئاتر شهر تا تالار وحدت کارشناسی ارشد
آذرخشی سمیه خانه ای برای دوست داشتن : طراحی مرکزی برای کودکان تنها با رویکرد سرزندگی کارشناسی ارشد
صائبی صفا سمیه مدرسه بدون رقابت با رویکرد نگرشی نوین برخلق فضای خلاق کارشناسی ارشد
زرساو سوگل مرکز هنرهای نمایشی در تهران کارشناسی
تاتاری سولماز انسان در مامن هنر؛ طراحی داخلی فرهنگستان هنر ایران کارشناسی ارشد
سپه نژاد شایان طراحی مرکز فرهنگی تفریحی پینت بال در جزیره کیش کارشناسی
مریم شایگان طراحی محله مسکونی در محله یک شهرک سعدی در شیراز با رویکردی روان شناختی- رفتاری : ایجاد حس امنیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
مهرداد شبابی طراحی و ساماندهی محیط کوهستانی و مسیر کوهنوردی ولنجک به قله توچال با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/06
مهرداد شبابی طراحی و ساماندهی محیط کوهستانی و مسیر کوهنوردی ولنجک به قله توچال با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/06
سریاس شجاع طراحی مجموعه اقامتی تفریحی آبگرم لاویج کارشناسی دانلود 1388/12/18
سریاس شجاع طراحی مجموعه اقامتی تفریحی آبگرم لاویج کارشناسی دانلود 1388/12/18
آرین شیدفر طراحی جای گاه حکمت و اندیشه ی ایرانیان با رویکرد فلسفی به معماری:پیوند دیروز به فردا کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
الناز شریفی دیدارگاه (طراحی مرکز دیدار و گفتمان شهری با رویکرد پایداری اجتماعی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
الناز شریفی دیدارگاه (طراحی مرکز دیدار و گفتمان شهری با رویکرد پایداری اجتماعی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سحر شکیب طراحی مکانی برای دوست داشتن در یک محله شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
سحر شکیب طراحی مکانی برای دوست داشتن در یک محله شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
شهرجردی شیما مدرسه ایرانی:چگونگی بازتاب نشانه های معماری ایرانی در معماری مدارس کارشناسی ارشد
شیما شهرجردی مدرسه ایرانی:چگونگی بازتاب نشانه های معماری ایرانی در معماری مدارس کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
شیما شهرجردی مدرسه ایرانی:چگونگی بازتاب نشانه های معماری ایرانی در معماری مدارس کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
حاجی قاسمی شیوا آسمان همیشه ابری نیست ... ( طراحی نقاهتگاه کودکان مبتلا به سرطان ) کارشناسی ارشد
نسیم صادقی گرگری طراحی باغ فرهنگ(در شهرستان جلفا) کارشناسی دانلود 1388/07/11
نسیم صادقی گرگری طراحی باغ فرهنگ(در شهرستان جلفا) کارشناسی دانلود 1388/07/11
سمیه صائبی صفا مدرسه بدون رقابت با رویکرد نگرشی نوین برخلق فضای خلاق کارشناسی ارشد دانلود 93/06/31
سمیه صائبی صفا مدرسه بدون رقابت با رویکرد نگرشی نوین برخلق فضای خلاق کارشناسی ارشد دانلود 93/06/31
علی صداقت تجسم کالبدی کنش متقابل اندیشه اسطوره ای و جامعه (حیات سهراب و رستم) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
سلخی خسرقی صفا مسکن پایدار اجتماعی ( با نگاهی بر روابط اجتماعی) کارشناسی ارشد
رحیمی صنم Opportunity for Children کارشناسی
مهدی عبداللهی منش International University of Architecture and Urbanism in Isfahan کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
محمد مهدی عبداله زاده مدرسه پیش ساخته در شهر دماوند کارشناسی دانلود 1386/06
فاطمه عروجی طراحی محلة مسکونی در بافت میانی و با هویت تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/28
فاطمه عروجی طراحی محلة مسکونی در بافت میانی و با هویت تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/28
صداقت علی تجسم کالبدی کنش متقابل اندیشه اسطوره ای و جامعه (حیات سهراب و رستم) کارشناسی ارشد
مرادخانی علی اندیشکده انسان کارشناسی ارشد
مولایی اردکانی علی طرح احداث مجموعه فرهنگی- تجاری قلهک کارشناسی
نصیری علی باغ اندیشه (باز طراحی آرامستان با رویکرد اندیشه اسطوره ای) کارشناسی ارشد
عروجی فاطمه طراحی محلة مسکونی در بافت میانی و با هویت تهران کارشناسی ارشد
قدرتی فاطمه طراحی شهرداری اسفراین کارشناسی
میرائی آشتیانی فائزه سادات طراحی شهرداری پایتخت کارشناسی ارشد
مهدی فتحی طراحی سبزراه بر پایه ادراک محیطی سواره مطالعه موردی: بزرگراه های شهید تندگویان و بهشت زهرا، تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مهدی فتحی طراحی سبزراه بر پایه ادراک محیطی سواره مطالعه موردی: بزرگراه های شهید تندگویان و بهشت زهرا، تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مهناز فرخی مرکز احیای جشن ها وهنرهای آیینی ایران کهن در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
مهناز فرخی مرکز احیای جشن ها وهنرهای آیینی ایران کهن در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
گلبو فروزان طراحی بستری فرهنگ ساز با نگاهی همه جانبه به مولفه های شناختی انسان « انسان کده » دانلود 1395/04/29
گلبو فروزان طراحی بستری فرهنگ ساز با نگاهی همه جانبه به مولفه های شناختی انسان « انسان کده » کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/29
گلبو فروزان طراحی بستری فرهنگ ساز با نگاهی همه جانبه به مولفه های شناختی انسان « انسان کده » دانلود 1395/04/29
‌محمدصادق فلاحت نقش طرح کالبدی در حس مکان: مقایسه حس مکان پنج مسجد معاصر با طرح سنتی و نوآورانه در تهران دانلود 1383
‌محمدصادق فلاحت نقش طرح کالبدی در حس مکان: مقایسه حس مکان پنج مسجد معاصر با طرح سنتی و نوآورانه در تهران دکتری دانلود 1383
معتضدیان فهیمه طراحی سکونتگاه دخترانه‌ی پردیس هنرهای زیبا با روکرد روانشناسی محیطی کارشناسی ارشد
فاطمه قدرتی طراحی شهرداری اسفراین کارشناسی دانلود 1388/07/11
فاطمه قدرتی طراحی شهرداری اسفراین کارشناسی دانلود 1388/07/11
گلناز کرباسی عاملی مرکز یوگا کارشناسی دانلود 1392/04/30
گلناز کرباسی عاملی مرکز یوگا کارشناسی دانلود 1392/04/30
زاوش کلالی طراحی دانشکده هنر و معماری مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
میلاد کیهانی طراحی سفارت و اقامتگاه سفیر ایران در لندن کارشناسی دانلود 1391/06/31
میلاد کیهانی طراحی سفارت و اقامتگاه سفیر ایران در لندن کارشناسی دانلود 1391/06/31
پگاه کولاییان طراحی کوی مسکونی پایدار ده ونک کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/24
پگاه کولاییان طراحی کوی مسکونی پایدار ده ونک کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/24
ستاره کیومرثی طراحی فروشگاه زنجیره ای شهروند (با تاکید بر جایگاه نشانه ها) کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/05
کرباسی عاملی گلناز مرکز یوگا کارشناسی
وجدان زاده لادن طراحی کلینیک تخصصی دندان پزشکی کارشناسی ارشد
محمودی فراهانی لیلا طراحی مجتمع مسکونی هنرمندان در شیراز کارشناسی ارشد
یزدان خواه مارال طراحی مجموعه اقامتی – ژئوتوریستی کارشناسی
جاویدفرشچی ماهان خانه اسکیزوفرنی (مرکز تشخیص و نگهداری افراد اسکیزوفرنی و تحقیق بر روی بیماران) کارشناسی
نازنین مجاهد طراحی مجتمع توریستی در جزیره کیش کارشناسی دانلود 1390/11/29
نازنین مجاهد طراحی مجتمع توریستی در جزیره کیش کارشناسی دانلود 1390/11/29
رضوی مجتبی باغ فرهنگ و هنر طراحی مجموعه فرهنگی هنری با رویکرد حس مکان در شیراز کارشناسی ارشد
حیدری دلگرم مجید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همدان کارشناسی
رستمی قلعه لانی مجید طراحی بازار با نگرشی نو کارشناسی ارشد
ساربان نژاد محسن مرکز پژوهش های نظری هنر و معماری کارشناسی ارشد
برزوئیان محمد طراحی دبستان دخترانه در شیراز: رویکردی روانشناختی کارشناسی ارشد
رنجبر جورجاده محمد گزینش راهکارهای کیفی جهت استفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذیر در فعالیت های مختلف معماری کارشناسی ارشد
سالومه محمدی طراحی کانون زنان سرپرست خانوار در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
سالومه محمدی طراحی کانون زنان سرپرست خانوار در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
فلاحت ‌محمدصادق نقش طرح کالبدی در حس مکان: مقایسه حس مکان پنج مسجد معاصر با طرح سنتی و نوآورانه در تهران
عبداله زاده محمد مهدی مدرسه پیش ساخته در شهر دماوند کارشناسی
لیلا محمودی فراهانی طراحی مجتمع مسکونی هنرمندان در شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/17
لیلا محمودی فراهانی طراحی مجتمع مسکونی هنرمندان در شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/17
مهدی مختاری طراحی مرکز گسترش هنرهای ایرانی رم- ایتالیا کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/14
علی مرادخانی اندیشکده انسان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
علی مرادخانی اندیشکده انسان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
فائزه سادات میرائی آشتیانی طراحی شهرداری پایتخت کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/11
حسین میرزاجانی شهرستانی Design of residential complex with the priority of seniors improvement کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
حسین میرزاجانی شهرستانی Design of residential complex with the priority of seniors improvement کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
اهرابی مرضیه جا مانده دل، در دل دنیای مدرسه طراحی باغ مدرسه شبانه روزی دخترانه در یزد (دوره اول دبیرستان) کارشناسی ارشد
اصغرنژاد مریم طراحی خانه کودک با رویکرد پرورش خلاقیت (کودکان 12-5) نمونه موردی: پارک پردیسان تهران کارشناسی ارشد
حیدری مریم طرح توسعه بخش فرهنگی مذهبی امامزاده صالح فرحزاد کارشناسی
شایگان مریم طراحی محله مسکونی در محله یک شهرک سعدی در شیراز با رویکردی روان شناختی- رفتاری : ایجاد حس امنیت کارشناسی ارشد
ناصری لاریجانی مریم طراحی مجموعه ی ویلایی در تپه های شمال میگون کارشناسی
نیکوفرد مریم طراحی مرکز اجتماعی شهر آران و بیدگل با رویکرد مکان در معماری بومی کارشناسی ارشد
سید سینا مصطفوی نظری:بازشناسی نسبت ابزارهای طراحی و فرایند طراحی/ عملی: طراحی کانون طراحی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
سمانه مظفر طراحی محور فرهنگی، از تئاتر شهر تا تالار وحدت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
سمانه مظفر طراحی محور فرهنگی، از تئاتر شهر تا تالار وحدت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
فهیمه معتضدیان طراحی سکونتگاه دخترانه‌ی پردیس هنرهای زیبا با روکرد روانشناسی محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
فهیمه معتضدیان طراحی سکونتگاه دخترانه‌ی پردیس هنرهای زیبا با روکرد روانشناسی محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
کیهانی میلاد طراحی سفارت و اقامتگاه سفیر ایران در لندن کارشناسی
تحسیری مینا تبیین نگرشی بازآفرین در طراحی مدرسه در بستر محله کارشناسی ارشد
بهار منصوری پاویون ایران در اکسپوی 2015 میلان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
بهار منصوری پاویون ایران در اکسپوی 2015 میلان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
آزاده مهاجرمیلانی ویراستاری یک محله ( طراحی پاتوق محله چیذر با رویکرد زمینه گرایی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
آزاده مهاجرمیلانی ویراستاری یک محله ( طراحی پاتوق محله چیذر با رویکرد زمینه گرایی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
دهقانی استرکی مهدی طراحی موزه علوم کودکان ( کانون گشت ) در شهرک غرب تهران کارشناسی ارشد
دهقانی استرکی مهدی طراحی مهدکودک در محله قلهک تهران کارشناسی
فتحی مهدی طراحی سبزراه بر پایه ادراک محیطی سواره مطالعه موردی: بزرگراه های شهید تندگویان و بهشت زهرا، تهران کارشناسی ارشد
مختاری مهدی طراحی مرکز گسترش هنرهای ایرانی رم- ایتالیا کارشناسی ارشد
هادی مهدیلو Designing a home ;Presence of Identity in settlement کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
هادی مهدیلو Designing a home ;Presence of Identity in settlement کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
شبابی مهرداد طراحی و ساماندهی محیط کوهستانی و مسیر کوهنوردی ولنجک به قله توچال با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد
فرخی مهناز مرکز احیای جشن ها وهنرهای آیینی ایران کهن در تهران کارشناسی ارشد
واعظ معروفی مهناز طراحی الگوی سکونت محله در بافت قدیم اصفهان(جلفا) کارشناسی ارشد
علی مولایی اردکانی طرح احداث مجموعه فرهنگی- تجاری قلهک کارشناسی دانلود 1386/11/27
علی مولایی اردکانی طرح احداث مجموعه فرهنگی- تجاری قلهک کارشناسی دانلود 1386/11/27
مجاهد نازنین طراحی مجتمع توریستی در جزیره کیش کارشناسی
مریم ناصری لاریجانی طراحی مجموعه ی ویلایی در تپه های شمال میگون کارشناسی دانلود 1385
مریم ناصری لاریجانی طراحی مجموعه ی ویلایی در تپه های شمال میگون کارشناسی دانلود 1385
ندا نجارزاده موزه مد ( لباس) کارشناسی دانلود 1391/06/31
ندا نجارزاده موزه مد ( لباس) کارشناسی دانلود 1391/06/31
نجارزاده ندا موزه مد ( لباس) کارشناسی
حمید رضا نژاد فلاح اتو موزه (نمایشگاه اتومبیل های کلاسیک) کارشناسی دانلود 1392/04/30
صادقی گرگری نسیم طراحی باغ فرهنگ(در شهرستان جلفا) کارشناسی
علی نصیری باغ اندیشه (باز طراحی آرامستان با رویکرد اندیشه اسطوره ای) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
علی نصیری باغ اندیشه (باز طراحی آرامستان با رویکرد اندیشه اسطوره ای) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
انتظاری مقدم نیکتا واحه ای پایدار در کویر کارشناسی ارشد
مریم نیکوفرد طراحی مرکز اجتماعی شهر آران و بیدگل با رویکرد مکان در معماری بومی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
اشرفی نگار آسایشگاه روان و اعصاب-تخصصی کودکان کارشناسی ارشد
پزشپور نگار طراحی سفارت ایران در قاهره-مصر کارشناسی ارشد
هیربد نوروزیان پور تالار تهران؛ مکانی برای پیدایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/08
مهدیلو هادی طراحی یک خانه ; حضور هویت در سکنی گزینی کارشناسی ارشد
سارا هاشمی نسب طراحی داخلی فضای جمعی خانه برای زوجهای جوان با رویکرد علوم رفتاری:نمونه موردی مجتمع مسکونی کوی یاس پونک کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/08
سارا هاشمی نسب طراحی داخلی فضای جمعی خانه برای زوجهای جوان با رویکرد علوم رفتاری:نمونه موردی مجتمع مسکونی کوی یاس پونک کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/08
نوروزیان پور هیربد تالار تهران؛ مکانی برای پیدایی کارشناسی ارشد
رحمانی هیوا طراحی مرکز شعر و ادبیات پارسی (در شیراز) کارشناسی ارشد
امامی اصفهانی هومن طراحی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساری کارشناسی
مهناز واعظ معروفی طراحی الگوی سکونت محله در بافت قدیم اصفهان(جلفا) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
مهناز واعظ معروفی طراحی الگوی سکونت محله در بافت قدیم اصفهان(جلفا) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
لادن وجدان زاده طراحی کلینیک تخصصی دندان پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
لادن وجدان زاده طراحی کلینیک تخصصی دندان پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
سیده فاطمه نجیبی طراحی مسکن مطلوب با رویکرد بیونیک کارشناسی پـیوسته

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی محیط و منظر (پیشرفته) 9101570 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
طراحی معماری 3 9101606 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طرح معماری ارشد 2 9101536 4 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
روش های علوم تجربی در فرایند طراحی و نقد فضا 9101407 3 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) 1397/04/06 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی معماری 2 9101605 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طراحی معماری 3 9101606 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح معماری ارشد 2 9101536 4 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل فضاهای شهری 9101030 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 2 9101605 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
طرح معماری 3 9101107 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
طرح معماری ارشد 2 9101536 4 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) 1395/03/16 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 9101011 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/19 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
تحلیل فضاهای شهری 9101030 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) | - ترم دوم 1394
طرح معماری 2 9101106 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 9101011 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/15 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2