بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضاء هیئت علمی بازنشسته اعضاء هیئت علمی بازنشسته

 
   

مرحوم دکتر لطیف ابوالقاسمی

دکتر سید غلامرضا اسلامی
   

دکتر ایرج اعتصام

دکتر سیمون آیوازیان
   

دکتر عباسعلی ایزدی

مرحوم استاد محمدکریم پیرنیا
   

مهندس عزت‌الله تقی‌زاده

دکتر محمد جواد ثقفی
   

مهندس مهدی چمران

دکتر جواد حاتمی
   

دکتر مهدی حجت

دکتر قاسم درودگر
   

دکتر داراب دیبا

دکتر محمدتقی رضایی حریری
   

دکتر اصغر ساعدسمیعی

دکتر احمدعلی فرزین
   

دکتر محمد فرضیان

مرحوم مهندس محمدکاظم سیفیان
   

مرحوم دکتر نسرین گلیجانی مقدم

دکتر محمدمنصور فلامکی
   

دکتر محمدمهدی محمودی

دکتر حسین مظفری ترشیذی
   

مهندس سید جلال میرلطیفی