بخش های دانشکده بخش های دانشکده

معرفی انجمن علمی معماری (کارشناسی) معرفی انجمن علمی معماری (کارشناسی)

به پشتوانه‌ی قدمت دانشگاه تهران، بسیاری از معماران امروز ایران، دانشجویان دیروز پردیس هنرهای زیبا بوده و در آن به پژوهش و آموزش پرداخته‌اند. دانشگاهی که پویایی خود را از رفت و آمد‌ها می‌گیرد. عده‌ای وارد می‌شوند و عده‌ای هم برای ساخت دنیای بهتر، به اصطلاح «فارغ التحصیل» می‌شوند. به همین رسم، انجمن علمی معماری دوره کارشناسی در  تلاش است که از حضور خود در دانشگاه استفاده کرده و پویایی و بهره‌وری علمی و پژوهشی دانشجویان را اعتلا دهد. آن چه که این انجمن  را از دیگر نهاد‌ها جدا می‌سازد، دانشجویی بودن آن است.