بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ارتقاء رتبه علمی دکتر سید غلامرضا اسلامی

ارتقاء رتبه علمی دکتر سید غلامرضا اسلامی


با توجه به فعالیت‌های علمی و پژوهشی، مسئولیت های اجرایی و بیش از سی سال تجربه  دکتر سید غلامرضا اسلامی به عنوان معلمی ارزشمند برای دانشجویان این دانشکده، رتبه علمی ایشان از دانشیاری به استادی ارتقاء یافت. دانشکده ضمن عرض تبریک فراوان، برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.