بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمون دکتری 1397 (اطلاعیه شماره یک)

آزمون دکتری 1397 (اطلاعیه شماره یک)


قابل توجه پذیرفته ‏شدگان آزمون دکتری

سال 1397

متقاضیان جهت انجام آزمون کتبی تخصصی طبق جدول زیر به دانشکده معماری مراجعه نمایند.

 

 رشته معماری

 رشته مدیریت پروژه و ساخت

 رشته فناوری معماری

 شنبه 9 تیر  1397

 شنبه 9 تیر1397 

 شنبه 9 تیر 1397

 ساعت

 8  تا  12 صبح

 

 مکان: آتلیه 3 و 4 دانشکده معماری

 ساعت 

  13 تا  16 عصر

 

 مکان: سالن امتحانات  دانشکده معماری

  ساعت 

 13  تا  16 عصر 

 

 مکان: سالن امتحانات  دانشکده معماری