بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمو‌ن‌های ورودی دکتری تخصصی در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا – دانشگاه تهران آزمون تخصصی (مصاحبه) 1400

آزمو‌ن‌های ورودی دکتری تخصصی در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا – دانشگاه تهران آزمون تخصصی (مصاحبه) 1400


اطلاعیه شماره 1

دانشکده معماری دانشگاه تهران برای ورودی سال تحصیلی 1401-1400 در چهار گرایش زیر اقدام به برگزاری آزمون تخصصی ( مصاحبه) می نماید:

  1. دکترای معماری
  2. دکترای معماری منظر
  3. دکتری فناوری معماری
  4. دکترای مرمت و حفاظت ابنیه و شهرهای تاریخی

داوطلبان محترم پذیرش‌شده برای مصاحبه که از طریق سازمان سنجش و از طریق شرکت در آزمون سراسری دکتری معماری و یا به عنوان استعداد درخشان و بدون آزمون به این دانشکده معرفی شده‌اند می‌‌بایست با انتخاب تنها دو گرایش از چهار گرایش فوق و با مشخص کردن اولویت اول و دوم و ارائه پیشنهاده (پروپوزال) برای هر کدام از گرایش‌های انتخابی وضعیت خود جهت مصاحبه توسط هیئت ممتحنه تخصصی و ادامه تحصیل در صورت قبولی را مشخص نمایند.

به‌این منظور ضروری است داوطلبان محترم که از طریق آزمون معرفی شده‌اند از طریق تکمیل فرم‌ شماره 1 و داوطلبان محترم استعداد درخشان ازطریق تکمیل فرم شماره 2 (قابل دانلود در همین تارنما) و ارسال آنها به‌همراه پیشنهاده‌ها به آدرس ایمیل: saeed.haghir@ut.ac.ir  حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 20/03/1400 ساعت 12 ظهر اقدام به نهایی کردن انتخاب گرایش(های) آزمون خود نمایند.

بدیهی است مبنای مصاحبه‌ها و پذیرش احتمالی داوطلبان در گرایش‌های ذکر شده روش فوق بوده و داوطلب حق درخواست تجدید نظر در هیچ مقطعی نسبت به انتخاب‌های خود را ندارد.

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری

  فرم شماره 1

     فرم شماره 2