بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اسامی استعداد درخشان دکتری 1400

اسامی استعداد درخشان دکتری 1400


اسامی استعداد درخشان دکتری به ترتیب حروف الفبا –ازالف تا ت- روز اول مصاحبه یکشنبه 1400/3/23 

 

شماره پرونده داوطلب

نام خانوادگی و نام

گرایش (های) انتخابی

175475

الهام  ابراهیمی

* معماری

174866

نرگس ابوالحسنی

* معماری

175371

عرفان امیری آذر

* معماری

175343

مریم بابایی زاده

* معماری

174824

ساجده بحرینی مقدم

* معماری

174632

امیربهادر برادران

* معماری

174719

شیدا  بهادری

* معماری

175494

مهسا پایه دار

* معماری

174753

محمدرضا ترابی

* معماری

174486

فائزه تفرشی

* معماری

175284

محیا  توران پور

* معماری


اسامی استعداد درخشان دکتری به ترتیب حروف الفبا –ازت تا ن- روز دوم مصاحبه دوشنبه 1400/3/24 

شماره پرونده داوطلب

نام خانوادگی و نام

گرایش (های) انتخابی

174504

سارا     جلالی

* معماری

175483

یحیی    جمالی

* معماری

175445

محمدرضا    حاجیان

* معماری

174979

مهدی حسین زاده عیش آبادی

* معماری

175571

الهام         رجبیان

* معماری

175063

دلارام    سبک رو

* معماری

175021

شیرین   شاهین چالشتری

* معماری

174889

گلبرگ   صادقیان

* معماری

174464

بهنوش    طاهر خانی

* معماری

175603

صنم       طیبی خواه

* معماری

175487

معین     کارگری

* معماری

174883

الهام           نیائی

* معماری


قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان معماری در دوره دکتری سال 1401-1400

لطفا فقط دانشجویانی که گرایش معماری را به عنوان (اولویت اول یا الویت دوم) انتخاب کرده اند در روزهای یکشنبه   1400/3/23 دوشنبه  1400/3/24برای مصاحبه  آنلاین  شوند.                                  

                                                                                                                

قابل توجه پذیرفته شدگان مصاحبه دوره دکتری معماری سال 1401 -1400

 

اسامی مصاحبه شوندگان روز اول مصاحبه دکتری به ترتیب حروف الفبا از الف تا آخر  س- روز یکشنبه مورخ: 1400/03/23

     

اسامی مصاحبه شوندگان روز دوم مصاحبه دکتری به ترتیب حروف الفبا از ش تا آخر  ی- روز دوشنبه مورخ:  1400/3/24