اصلاحیه مربوط به اطلاعیه شماره دو آزمون دکتری 96

اصلاحیه مربوط به اطلاعیه شماره دو آزمون دکتری 96


اصلاحیه اطلاعیه شماره 2

قابل توجه پذیرفته‌‏شدگان مرحله اول آزمون دکتری

سال 1396

متقاضیان پس از انجام امتحان کتبی تخصصی و اعلام اسامی قبول‏شدگان، طبق جدول زیر با همراه داشتن کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی خود، برای مصاحبه به بخش تحصیلات تکمیلی، طبقه اول راهرو دکتری مراجعه نمایند.

 

رشته مرمت

رشته معماری منظر

رشته معماری

سه شنبه و چهارشنبه

 20و 21تیر 1396

یکشنبه و دوشنبه

 18 و 19تیر 1396

سه شنبه و چهارشنبه

 20و 21تیر 1396