بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه جدید داوطلبان مصاحبه دکتری معماری و مدیریت پروژه

اطلاعیه جدید داوطلبان مصاحبه دکتری معماری و مدیریت پروژه


قابل توجه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری

دوشنبه 7 مهر(ویژه داوطلبان معماری)  و سه شنبه 8 مهر ماه (ویژه داوطلبان مدیریت پروژه و ساخت) از طریق لینک زیر وارد اتاق انتظار شوید تا همکاران بخش، به ترتیب شما را به اتاق اصلی مصاحبه هدایت کنند.

http://vclas9.ut.ac.ir/arch4

آدرس کوتاه :