بخش‌های دانشکده بخش‌های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

نشست مجازی با موضوع "شهرسازی تاکتیکال: از ایده تا عمل"

نشست مجازی با موضوع "شهرسازی تاکتیکال: از ایده تا عمل"

اعطای نشان درجه یک هنری به آقای دکتر سیمون آیوازیان

اعطای نشان درجه یک هنری به آقای دکتر سیمون آیوازیان

برگزاری سمینار مجازی روش تحقیق " روش شناسی تحقیق : مرور پیشینه ها"

برگزاری سمینار مجازی روش تحقیق "روش شناسی تحقیق : مرور پیشینها

" بلبشو " جستاری در یک وضعیت

"بلبشو " جستاری در یک وضعیت نوشته دکتر سعید خاقانی توسط انتشارات علمی و فرهنگی

وبینار تخصصی روش‌های پیشرفته مستند نگاری و کاربرد آنها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کاربرد نسخه دیجیتال ابنیه (Digital Twin)

وبینار تخصصی روش‌های پیشرفته مستند نگاری و کاربرد آنها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کاربرد نسخه دیجیتال ابنیه (Digital Twin)