بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اطلاعیه در خصوص کمدهای دانشجویان در دوره کارشناسی

اطلاعیه در خصوص کمدهای دانشجویان در دوره کارشناسی


قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

دانشجویانی که شماره کمدشان نزد سرکار خانم دهفولی ثبت نگردیده و همچنین تمام فارغ التحصیلان کارشناسی معماری، جهت تخلیه کمدهای خود تا تاریخ 1 آبان ماه به دفتر ایشان در انتهای آتلیه 3 مراجعه نمایند. در غیر اینصورت قفل کمدها پس از این تاریخ توسط حراست دانشکده باز می گردد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال وسایل دانشجویان نخواهد داشت.