بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اطلاعیه دوره‌های بین‌الملل پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

اطلاعیه دوره‌های بین‌الملل پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران


به اطلاع دانشجویان می‌رساند پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران از طریق شیوه‌نامه در دوره‌های بین‌المللی (به زبان انگلیسی) برای 15 رشته در دوره کارشناسی ارشد و 12 رشته در دوره دکتری، دانشجو می پذیرد.

علاقمندان می توانند اطلاعات بیشتر را از سایت پردیس کیش یا دانشگاه تهران پیگیری نمایند.