بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اطلاعیه دوره دکتری درباره امتحان جامع

اطلاعیه دوره دکتری درباره امتحان جامع


به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری ورودی مهر 94 می‏‌رساند: امتحان جامع کتبی روز  شنبه مورخ 95/8/29 از ساعت  9 تا 12 در محل بخش دکتری برگزار می شود.

برای شرکت در آزمون جامع لازم است تسویه حساب مالی دانشجویان نوبت دوم با تائید امور مالی و ثبت نمرات دونیمسال آموزشی با تائید اداره آموزش در فرم درخواست امتحان جامع حداکثر تا تاریخ 95/8/20 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری ارائه شود.