بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اطلاعیه دوره دکتری درباره انتخاب استاد راهنما

اطلاعیه دوره دکتری درباره انتخاب استاد راهنما


به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری ورودی مهر95 می‏‌رساند: تا پایان نیمسال اول، قبل از شروع نیمسال دوم فرصت دارند استاد راهنمای خود را انتخاب نموده و کتبا پس از تائید استاد، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری ارائه نمایند.