بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 3- قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع دکتری مرمت

اطلاعیه شماره 3- قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع دکتری مرمت


 

ضروری است متقاضیان محترم ورود به دوره ی دکتری "مرمت" دانشکده معماری

   در تاریخ یکشنبه  19/03/1398  تمامی مدارک فوق را به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری ( دوره دکتری ) تحویل دهند.

آدرس کوتاه :