بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 5-قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع دکتری

اطلاعیه شماره 5-قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع دکتری


قابل توجه تمامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری معماری و معماری منظر

اصل و کپی مدارک تحصیلی خود را صبح دوشنبه مورخ 20 خرداد ماه تحویل مسئول دفتر معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری دهید.

آدرس کوتاه :