بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اطلاعیه مربوط به تحویل پروپوزال کارشناسی معماری

اطلاعیه مربوط به تحویل پروپوزال کارشناسی معماری


قابل توجه دانشجویانی  که قصد دفاع در تیر ماه  را دارند

آخرین زمان برای تحویل  پروپزال و چهاربرگی  تا پایان ساعت اداری شنبه 96/12/9

  با توجه به زمانی که صرف چک کردن کارنامه می شود لطفا چهاربرگی را تا تاریخ 15 بهمن 96 جهت انجام امور به آموزش (خانم حاجی محمدی) تحویل دهید .

کارشناس آموزشی دانشکده معماری

96/10/19