نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


اعضای هیئت علمی

ردیف نام خانوادگی نام مرتبه واحد سازمانی پست الکترونیک
1 ابراهیمیان آزاده استادیار دانشکده فنی فومن aebrahimian@ut.ac.ir
2 ابری نیا کارن استاد دانشکده مهندسی مکانیک cabrinia@ut.ac.ir
3 ابوالقاسمی حسین دانشیار دانشکده مهندسی شیمی hoab@ut.ac.ir
4 احمدی کرویق حسن استادیار دانشکده مهندسی عمران ahmadihassan.k@gmail.com
5 اخایی محمدعلی استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر akhaee@ece.ut.ac.ir
6 اخلاقی فرشاد استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد fakhlagh@ut.ac.ir
7 اخوان بهابادی محمدعلی استاد دانشکده مهندسی مکانیک akhavan@ut.ac.ir
8 اربابی احسان استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر earbabi@ut.ac.ir
9 ارسالی صالحی نسب مصطفی استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر mersali@ut.ac.ir
10 اسدپور مسعود استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر asadpour@ut.ac.ir
11 اسکندری قادی مرتضی دانشیار دانشکده مهندسی عمران ghadi@ut.ac.ir
12 اسماعیلی محمد استادیار دانشکده مهندسی شیمی esmaili@ut.ac.ir
13 اسماعیلی خلیل‌سرایی فاطمه استادیار دانشکده فنی فومن  
14 اشجعی مهدی استاد دانشکده مهندسی مکانیک ashjaee@ut.ac.ir
15 اصغری امید استادیار دانشکده مهندسی معدن o.asghari@ut.ac.ir
16 اصفهانیان وحید استاد دانشکده مهندسی مکانیک evahid@ut.ac.ir
17 اصل سلیمانی ابراهیم استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر soleimni@ut.ac.ir
18 اصلانی سهیلا استادیار دانشکده مهندسی معدن saslani@ut.ac.ir
19 اعلمی هرندی رضا مربی دانشکده مهندسی عمران aalami@ut.ac.ir
20 افشارنیا سعید دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر safshar@ut.ac.ir
21 افشاری اصغر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک afsharia@ut.ac.ir
22 افضلی کوشا علی استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر afzali@ut.ac.ir
23 افلاکی ساسان استادیار دانشکده مهندسی عمران aflaki@ut.ac.ir
24 اکبری موسوی سیدعلی اصغر دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد akbarimusavi@ut.ac.ir 
25 الفت علی استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر aolfat@ut.ac.ir
26 الله کرم سعیدرضا استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد akaram@ut.ac.ir
27 امامی مسعود استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد emamy@ut.ac.ir
28 امینی جلال دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری jamini@ut.ac.ir
29 امیری هادی استادیار دانشکده علوم مهندسی  
30 امینی مهدی استادیار دانشکده مهندسی معدن mamini@ut.ac.ir
31 امینی‌فر فرخ استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر faminifar@ut.ac.ir
32 ایران منش سید حسین استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها hiranmanesh@ut.ac.ir
33 ایمان محمدمهدی مربی دانشکده علوم مهندسی miman@ut.ac.ir
34 ایمان عینی حسین استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر imaneini@ut.ac.ir
35 آخوندزاده هنزایی مهدی استادیار گروه مهندسی نقشه برداری makhonz@ut.ac.ir
36 آرایی علیرضا مربی دانشکده مهندسی مکانیک alaraee@ut.ac.ir
37 آرون محمد علی استادیار دانشکده مهندسی شیمی maaroon@ut.ac.ir
38 آزاده محمدعلی استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها aazadeh@ut.ac.ir
39 آزموده اردلان علیرضا استاد گروه مهندسی نقشه برداری ardalan@ut.ac.ir
40 آسایی بهزاد دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر basaei@ut.ac.ir
41 آشوری محمدرضا دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک  
42 آقایی زاده ظروفی رضا استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر zoroofi@ut.ac.ir
43 آماده احمدعلی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد amadeh@ut.ac.ir
44 آیتی سیدموسی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.ayati@ut.ac.ir
45 بابازاده عباس استادیار دانشکده مهندسی عمران ababazadeh@ut.ac.ir
46 بابایی علیرضا استادیار دانشکده مهندسی متالورژی alireza.babaei@ut.ac.ir
47 باغانی مصطفی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک baghani@ut.ac.ir
48 بایندری مقدم عبدالمجید استادیار دانشکده علوم مهندسی bayandori@ut.ac.ir
49 بحرودی عباس استادیار دانشکده مهندسی معدن bahroudi@ut.ac.ir
50 بدیعی پیمان استادیار دانشکده مهندسی عمران pbadiei@ut.ac.ir
51 برگی خسرو استاد دانشکده مهندسی عمران kbargi@ut.ac.ir
52 بشارتی گیوی محمد کاظم دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک bgivi@ut.ac.ir
53 بنی هاشمی محمدعلی دانشیار دانشکده مهندسی عمران banihash@ut.ac.ir
54 بنی‌اسدی مجید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.baniassadi@ut.ac.ir
55 بهاری محمدرضا دانشیار دانشکده مهندسی عمران mbahari@ut.ac.ir
56 بهرامی بوده لالو فریبا دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر fbahrami@ut.ac.ir
57 بهرامیان علیرضا دانشیار دانشکده مهندسی شیمی abahram@ut.ac.ir
58 بهمنیار حسین استاد دانشکده مهندسی شیمی hbahmany@ut.ac.ir
59 بهنیا کامبیز دانشیار دانشکده مهندسی عمران cbehnia@ut.ac.ir
60 پلاسی مسعود دانشیار دانشکده مهندسی عمران mpalas@ut.ac.ir
61 پنجه شاهی محمدحسن استاد دانشکده مهندسی شیمی mhpanj@ut.ac.ir
62 پهلوانی پرهام استادیار گروه مهندسی نقشه برداری  
63 پورفتح مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر pourfath@ece.ut.ac.ir
64 پیش بین سیدمحمدحسن استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد pishbin@gmail.com
65 تابش مسعود استاد دانشکده مهندسی عمران mtabesh@ut.ac.ir
66 ترابی سید علی دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها satorabi@ut.ac.ir
67 ترابی انگجی محمود دانشیار دانشکده مهندسی شیمی mtorabi@ut.ac.ir
68 تقی یاره فتانه دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ftaghiyar@ut.ac.ir
69 توکلان مهدی استادیار دانشکده مهندسی عمران mtavakolan@ut.ac.ir
70 توکلی مقدم رضا استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها tavakoli@ut.ac.ir
71 توکلی امید استادیار دانشکده مهندسی شیمی otavakoli@ut.ac.ir
72 جعفرآبادی آشتیانی شاهین استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر sashtiani@ut.ac.ir
73 جعفری احمد استادیار دانشکده مهندسی معدن ajafari@ut.ac.ir
74 جعفری امان آبادی سیدحسن استاد دانشکده مهندسی شیمی shjafari@ut.ac.ir
75 جلالی فراهانی فرهنگ استاد دانشکده مهندسی شیمی fjlali@ut.ac.ir
76 جمیلی امین استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها  
77 جوادی علی یار استادیار دانشکده مهندسی شیمی  
78 جولای فریبرز استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها fjolai@ut.ac.ir
79 حاجی آقا بزرگی علی استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها alibozorgi@ut.ac.ir
80 حاجی یخچالی سیامک استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها yakhchali@ut.ac.ir
81 حامدی محسن استاد دانشکده مهندسی مکانیک mhamedi@ut.ac.ir
82 حائری یزدی محمدرضا دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک myazdi@ut.ac.ir
83 حبیبی پارسا محمد استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mhparsa@ut.ac.ir
84 حسین زاده دهکردی غلامعلی دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ghzadeh@ut.ac.ir
85 حسینی سیدمحمدفاروق دانشیار دانشکده مهندسی معدن mfarogh@ut.ac.ir
86 حسینی عبدالله استادیار دانشکده مهندسی عمران hosseiniaby@ut.ac.ir
87 حسینیان سراجه لو اکرم استادیار دانشکده علوم مهندسی hoseinian@ut.ac.ir
88 حسینی رشاد استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر  
89 حشمتی منش سعبد دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد sheshmat@ut.ac.ir
90 حقیقی‌یزدی مجتبی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک mohaghighi@ut.ac.ir
91 حقیقی محمدعلی استادیار دانشکده مهندسی معدن  
92 حکیم پور فرشاد استادیار گروه مهندسی نقشه برداری fhakimpour@ut.ac.ir 
93 حلاجی ثانی احمد استادیار دانشکده فنی کاسپین hallaj@ut.ac.ir
94 حلوایی ایوب دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد halvaee@ut.ac.ir
95 حمزه نوا قدرت الله مربی دانشکده مهندسی مکانیک hamzehnava@ut.ac.ir
96 حمیدی علی اصغر استاد دانشکده مهندسی شیمی aahamidi@ut.ac.ir
97 حنفی‌زاده پدرام استادیار دانشکده مهندسی مکانیک hanafizadeh@ut.ac.ir
98 حیدرزاده سهی محمود استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mhsohi@ut.ac.ir
99 حیدری جعفر استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها j.heydari@ut.ac.ir
100 خادمی نوید استادیار دانشکده مهندسی عمران navid.khademi@ut.ac.ir
101 خان محمدی محمد استادیار دانشکده مهندسی عمران mkhan@ut.ac.ir
102 خجسته علی استادیار دانشکده علوم مهندسی akhojasteh@ut.ac.ir
103 خدادادی عباسعلی استاد دانشکده مهندسی شیمی khodadad@ut.ac.ir
104 خدیو پارسی پریسا استادیار دانشکده مهندسی شیمی kparsi@ut.ac.ir
105 خسروی رامتین استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر rkhosravi@ece.ut.ac.ir
106 خسروی محمدحسین استادیار دانشکده مهندسی معدن mh.khosravi@ut.ac.ir
107 خونساری احمد دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر akhonsari@ut.ac.ir
108 دانش مهر علیرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک daneshmehr@ut.ac.ir 
109 داورپناه مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر  
110 دلاور محمودرضا دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری mdelavar@ut.ac.ir
111 دهقانیان چنگیز استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد cdehghan@ut.ac.ir
112 دهملائیان مجتبی استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر m.dehmollaian@ut.ac.ir
113 دولتشاهی پیروز محرّم دانشیار دانشکده مهندسی عمران mdolat@ut.ac.ir
114 دولتی ارده جانی فرامرز استاد دانشکده مهندسی معدن fdoulati@ut.ac.ir
115 ذاکرزاده محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک zakerzadeh@ut.ac.ir
116 راثی زاده غنی جعفر دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد jghani@ut.ac.ir
117 راستگو قمصری عباس استاد دانشکده مهندسی مکانیک arastgo@ut.ac.ir
118 راستی ویسی حیدر استادیار گروه مهندسی نقشه برداری  
119 راشدمحصّل جلیل آقا استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر jrashed@ut.ac.ir
120 راشدی حمید دانشیار دانشکده مهندسی شیمی hrashedi@ut.ac.ir
121 رایگان شهرام دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد shraygan@ut.ac.ir
122 ربّانی مسعود استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها mrabani@ut.ac.ir
123 ربیعی امیرمسعود استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر rabiei@ut.ac.ir
124 رجایی سلماسی فرزاد دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر frajaei@ut.ac.ir
125 رجبی هامانه مهدی استادیار دانشکده مهندسی شیمی rajabi@ut.ac.ir 
126 رحامی حسین استادیار دانشکده علوم مهندسی hrahami@iust.ac.ir
127 رحیمی کیان اشکان دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر arkian@ut.ac.ir
128 رحیمیان محمدحسن دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک rahimyan@ut.ac.ir
129 رحیمیان محمد استاد دانشکده مهندسی عمران rahimian@ut.ac.ir
130 رزمی جعفر استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها jrazmi@ut.ac.ir
131 رسایی محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی شیمی mrasaei@ut.ac.ir
132 رستمی بهزاد استادیار دانشکده مهندسی شیمی brostami@ut.ac.ir
133 رشچی فرشته دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد rashchi@ut.ac.ir
134 رضایی کامران دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها krezaie@ut.ac.ir
135 رضاییان باجگیران ایرج استاد دانشکده مهندسی شیمی rezaeian@ut.ac.ir
136 رمضانی تبار حیدر مربی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ramezani@ut.ac.ir
137 رمضانیان پور امیرمحمد استادیار دانشکده مهندسی عمران ramezanian@ut.ac.ir
138 رهگذر مسعود استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر rahgozar@ut.ac.ir
139 رومینا رضا استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد roumina@gmail.com
140 رییسی دهکردی مهرداد دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mraisee@ut.ac.ir
141 ریاحی سیاوش استادیار دانشکده مهندسی شیمی riahi@ut.ac.ir
142 ریاسی علیرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ariasi@ut.ac.ir
143 زارعی هنزکی عباس استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد zareih@ut.ac.ir 
144 زاهدی پیام استادیار دانشکده مهندسی شیمی phdzahedi@ut.ac.ir
145 زمانی سیروس استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد c.zamani@ut.ac.ir
146 زهرایی بنفشه دانشیار دانشکده مهندسی عمران bzahraie@ut.ac.ir
147 زهرایی سیدمهدی دانشیار دانشکده مهندسی عمران mzahrai@ut.ac.ir
148 ستاره دان سیدکمال الدین دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ksetareh@ut.ac.ir
149 ستوده قره باغ رحمت استاد دانشکده مهندسی شیمی sotudeh@ut.ac.ir
150 سجادی بهرنگ استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
151 سراجیان مارالان محمدرضا دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری sarajian@ut.ac.ir
152 سعادت سرشت محمد استادیار گروه مهندسی نقشه برداری msaadat@ut.ac.ir 
153 سلطانی ناصر استاد دانشکده مهندسی مکانیک nsoltani@ut.ac.ir
154 سلطانیان زاده حمید استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر hszadeh@ut.ac.ir
155 سلطانی رضا استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد rsoltani@ut.ac.ir
156 سنایی زینب استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر z.sanaee@ut.ac.ir
157 سید ابراهیمی سید علی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد saseyyed@ut.ac.ir
158 شاکری آزاده استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر shakery@ut.ac.ir
159 شاه آبادی محمود استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر shahabad@ut.ac.ir
160 شاه منصوری وحید استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر  
161 شایگانی اکمل امیر عباس استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر shayegani@ut.ac.ir
162 شریعتی نیاسر مجتبی استاد دانشکده مهندسی شیمی mshariat@ut.ac.ir
163 شریعت پناهی مسعود دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mshariatp@ut.ac.ir
164 شریفی محمدعلی دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری sharifi@ut.ac.ir
165 شعاعی امید استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر oshoaei@ut.ac.ir
166 شعبانخواه محمود استادیار دانشکده علوم مهندسی  
167 شفایی تنکابنی سیدضیاءالدین استاد دانشکده مهندسی معدن zshafaie@ut.ac.ir
168 شکاری فرد علی استادیار دانشکده مهندسی شیمی ashekary@ut.ac.ir
169 شکرچی زاده محمد استاد دانشکده مهندسی عمران shekarch@ut.ac.ir
170 شکوری گنجوی حامد دانشیار دانشکده مهندسی صنایع hshakouri@ut.ac.ir 
171 شکوهمند حسین استاد دانشکده مهندسی مکانیک hshokoh@ut.ac.ir
172 شیبانی سعید استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ssheibani@ut.ac.ir
173 شیخایی صمد استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر sheikhaei@ut.ac.ir
174 صادق آذر مجید دانشیار دانشکده مهندسی عمران msadegha@ut.ac.ir
175 صادق عمل نیک محسن استادیار دانشکده مهندسی صنایع amalnick@ut.ac.ir
176 صادقی کیوان استاد دانشکده مهندسی مکانیک sadeghy@ut.ac.ir 
177 صارمی محسن استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد saremi@ut.ac.ir
178 صالحی دزفولی عبدالرحیم مربی دانشکده علوم مهندسی adezfuli@ut.ac.ir
179 صالحی زینب استادیار دانشکده مهندسی شیمی zsalehy@ut.ac.ir
180 صبّاغیان مریم استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر msabbaghian@ut.ac.ir
181 صدر افسانه مربی دانشکده مهندسی شیمی asadr@ut.ac.ir
182 صدیق دامغانی‌زاده محمدجعفر دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک  
183 صراف زاده محمدحسین دانشیار دانشکده مهندسی شیمی sarrafzdh@ut.ac.ir
184 صرافین اردبیلی محسن مربی دانشکده علوم مهندسی sarrafin@ut.ac.ir
185 صفرآبادی فراهانی مجید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک msafarabadi@ut.ac.ir
186 صفری سعید استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر saeed@ut.ac.ir
187 صفری عبدالرضا دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری asafari@ut.ac.ir 
188 صمدزادگان فرهاد دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری samadz@ut.ac.ir
189 صنایع پسند مجید استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر msanaye@ut.ac.ir
190 ضرغامی رضا دانشیار دانشکده مهندسی شیمی rzarghami@ut.ac.ir
191 طالعی‌زاده عطاالله استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها taleizadeh@ut.ac.ir
192 طاهری سیدمحمود استادیار دانشکده علوم مهندسی  
193 طاهونی نسیم استادیار دانشکده مهندسی شیمی ntahuni@ut.ac.ir
194 عابدینی عباس استادیار گروه مهندسی نقشه برداری  
195 عارفی حسین استادیار گروه مهندسی نقشه برداری hossein.arefi@ut.ac.ir
196 عباسفر علی اعظم استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر abbasfar@ut.ac.ir
197 عباسیان تورج استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر najafabadi@ut.ac.ir
198 عبدالاحد محمد استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر  
199 عبداللهی هادی استادیار دانشکده مهندسی معدن  
200 عبدی زاده حسین استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد abdizade@ut.ac.ir
201 عزیزی علی دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری aazizi@ut.ac.ir
202 عطارنژاد رضا استاد دانشکده مهندسی عمران attarnjd@ut.ac.ir
203 عطایی ابوالقاسم استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد aataie@ut.ac.ir
204 عطایی علی اصغر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک aataee@ut.ac.ir
205 عقیقی محمدعلی استادیار دانشکده مهندسی معدن  
206 علی عباسپور رحیم استادیار گروه مهندسی نقشه برداری b.alizadeh@ece.ut.ac.ir
207 علیزاده ملفه بیژن استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر abaspour@ut.ac.ir
208 عموعابدینی قاسم دانشیار دانشکده مهندسی شیمی amoabedini@ut.ac.ir
209 غرقانی نرگس استادیار دانشکده علوم مهندسی  
210 غفاری میاب محسن استادیار دانشکده علوم مهندسی  
211 غیاثی رضا استادیار دانشکده مهندسی عمران rghiassi@ut.ac.ir
212 فاخر علی دانشیار دانشکده مهندسی عمران afakher@ut.ac.ir
213 فاطمی امید استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر omid@fatemi.net
214 فاطمی شهره استاد دانشکده مهندسی شیمی shfatemi@ut.ac.ir
215 فتحی پور مرتضی دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر mfathi@ut.ac.ir
216 فراهانی محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک mrfarahani@ut.ac.ir
217 فرجودی جمشید استادیار دانشکده مهندسی عمران jfarjood@ut.ac.ir
218 فرجی دانا رضا استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر reza@ut.ac.ir
219 فرجی اسفنگره قادر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
220 فرزانگان اکبر دانشیار دانشکده مهندسی معدن farzanegan@ut.ac.ir
221 فرزانه اورنگ استادیار دانشکده مهندسی عمران ofarzane@ut.ac.ir
222 فرنوش محمد مربی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mfarnush@ut.ac.ir
223 فرهنگی حسن دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد farhangy@ut.ac.ir
224 فرهنگی شاهرخ استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر farhangi@ut.ac.ir
225 فروزنده بهجت دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر bforooz@ut.ac.ir
226 فهیم علی استادیار دانشکده علوم مهندسی  
227 فیض جواد استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر jfaiz@ut.ac.ir
228 فیض دیزجی احمد دانشیار دانشکده علوم مهندسی feyzdiz@ut.ac.ir
229 فیلی هشام استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر hfaili@ut.ac.ir
230 قادری سیدفرید استاد دانشکده مهندسی صنایع ghaderi@ut.ac.ir
231 قاسمیه مهدی دانشیار دانشکده مهندسی عمران mghassem@ut.ac.ir
232 قاسمی حسن استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر h.ghasemi@ut.ac.ir
233 قاسمی اصفهانی فاطمه استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر fghassemi@ece.ut.ac.ir
234 قاسمی منفرد راد حمیدرضا استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد hghasemi@ut.ac.ir
235 قدّوسیان امین استادیار دانشکده علوم مهندسی a.ghodousian@ut.ac.ir
236 قدسی رضا استادیار دانشکده مهندسی صنایع ghodsi@ut.ac.ir 
237 قراباغی مهدی استادیار دانشکده مهندسی معدن gharabaghi@ut.ac.ir
238 قربانی اصل قادر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ghorbani@ut.ac.ir
239 قربانی تنها سید امیرکیوان استادیار دانشکده مهندسی عمران ghtanha@ut.ac.ir
240 قربانیان سهرابعلی استادیار دانشکده مهندسی شیمی ghorban@ut.ac.ir
241 قلندرزاده عباس دانشیار دانشکده مهندسی عمران aghaland@ut.ac.ir
242 قلی پور یعقوب استاد دانشکده مهندسی عمران ygpoor@ut.ac.ir
243 قلی زاده کلخوران حسین استادیار دانشکده علوم مهندسی gholizade@ut.ac.ir
244 قمبری محمد استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mgambari@ut.ac.ir
245 کراچیان رضا استاد دانشکده مهندسی عمران kerachian@ut.ac.ir
246 کفاشی بابک دانشیار دانشکده مهندسی شیمی kaffashi@ut.ac.ir
247 کمره ای محمود استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر kamarei@ut.ac.ir
248 کوثری فرشاد استاد دانشکده مهندسی مکانیک fkowsari@ut.ac.ir
249 کارآموز محمد استاد دانشکده مهندسی عمران karamouz@ut.ac.ir
250 کارگهی مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر kargahi@ut.ac.ir
251 کاشانی بزرگ سیدفرشید دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد fkashani@ut.ac.ir
252 کاوند علی استادیار دانشکده مهندسی عمران akavand@ut.ac.ir
253 کبریایی حامد استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر  
254 کرامتی عباس استادیار دانشکده مهندسی صنایع keramati@ut.ac.ir 
255 کریم پور مراد استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
256 کریمی پور فرید استادیار گروه مهندسی نقشه برداری fkarimipr@ut.ac.ir
257 کلاهدوز اصفهانی محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر kolahdouz@ece.ut.ac.ir
258 گتمیری بهروز استاد دانشکده مهندسی عمران behrouz.ghatmiri@andra.fr
259 گنجیانی سیدمهدی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ganjiani@ut.ac.ir
260 گیلانی ندا استادیار دانشکده فنی فومن gilani@ut.ac.ir
261 لاهوتی فرشاد دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر lahouti@ut.ac.ir
262 لسانی حمید استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر lesani@ut.ac.ir
263 لطیفی نمین منوچهر دانشیار دانشکده مهندسی عمران mlatifi@ut.ac.ir
264 مالک شاهرخ استادیار دانشکده مهندسی عمران maalek@ut.ac.ir
265 متوّلی مسعود استادیار دانشکده مهندسی عمران masoud.motavalli@empa.ch
266 مجد نیّره استادیار دانشکده علوم مهندسی naymajd@ut.ac.ir 
267 مجدی عباس دانشیار دانشکده مهندسی معدن amajdi@ut.ac.ir
268 محجوب جهرمی محمد دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mmahjoob@ut.ac.ir
269 محسنی حسین استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر mohseni@ut.ac.ir
270 محمد طاهری محمود دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر mtaheri@ut.ac.ir
271 محمدپور اقدم کریم استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر  
272 محمدی توچایی سهیل استاد دانشکده مهندسی عمران smoham@ut.ac.ir
273 محمدی روشنده جمشید دانشیار دانشکده مهندسی شیمی roshandeh@ut.ac.ir
274 محمدی سیامک استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر smohamadi@ut.ac.ir
275 محمدی خاناپشتانی محمد استادیار دانشکده فنی فومن muhammadi_mu@ut.ac.ir
276 محمودزاده کنی ایرج استاد دانشکده مهندسی عمران imkani@ut.ac.ir
277 محمودی رضا استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mahmudi@ut.ac.ir
278 محمودی داریان حسین استادیار دانشکده علوم مهندسی hmahmoodi@ut.ac.ir
279 مداح ساداتیه سیدرضا استادیار دانشکده علوم مهندسی srmaddah@ut.ac.ir 
280 مدرسی مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر modarressi@ec.ut.ac.ir
281 مرادزاده علی استاد دانشکده مهندسی معدن  
282 مرادی مجید استادیار دانشکده مهندسی عمران mmoradi@ut.ac.ir
283 مرادی سبزوار منوچهر استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر moradih@ut.ac.ir
284 مرتضوی یدالله استاد دانشکده مهندسی شیمی mortazav@ut.ac.ir
285 مستوفی نوید استاد دانشکده مهندسی شیمی mostoufi@ut.ac.ir
286 مشیری بهزاد استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر moshiri@ut.ac.ir
287 مطهری سیامک استادیار دانشکده مهندسی شیمی smotahari@ut.ac.ir
288 معرفت محمدصادق استاد دانشکده مهندسی عمران mmarefat@ut.ac.ir
289 معصومی ابوالفضل دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک amasomi@ut.ac.ir
290 معصومی ناصر استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر nmasoumi@ut.ac.ir
291 معظمی دارا استاد دانشکده علوم مهندسی dmoazami@ut.ac.ir
292 معماریان حسین استاد دانشکده مهندسی معدن memarian@ut.ac.ir
293 معینی علی دانشیار دانشکده علوم مهندسی moeini@ut.ac.ir
294 مقیمی زند مهدی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک mahdimoghimi@ut.ac.ir
295 ملکان مهدی استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mmalekan@ut.ac.ir
296 منتظررحمتی محمدمهدی استاد دانشکده مهندسی شیمی mrahmati@ut.ac.ir
297 منتظری نمین مسعود استادیار دانشکده مهندسی عمران mnamin@ut.ac.ir
298 منصف حسن دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر hmonsef@ut.ac.ir
299 منصورپور زهرا استادیار دانشکده مهندسی شیمی mansourp@ut.ac.ir
300 مهاجرزاده سیدشمس الدین استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر mohajer@ut.ac.ir
301 مهام بهروز استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر bmaham@ut.ac.ir
302 مهدوی نژاد رمضانعلی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mahdavin@ut.ac.ir
303 مهرنیا محمدرضا دانشیار دانشکده مهندسی شیمی mmehrnia@ut.ac.ir
304 موسوی مهدی دانشیار دانشکده مهندسی معدن mmoosavi@ut.ac.ir
305 موسویان سیدمحمدعلی استاد دانشکده مهندسی شیمی moosavian@ut.ac.ir
306 موسوی سیدحامد استادیار دانشکده فنی کاسپین mhmousavi@ut.ac.ir
307 موسوی مشهدی محمود استاد دانشکده مهندسی مکانیک mmosavi@ut.ac.ir
308 میرقاسمی علی اصغر استاد دانشکده مهندسی عمران hmirzadeh@ut.ac.ir
309 میرزاده سلطان پور حامد استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد aghasemi@ut.ac.ir
310 میرقادری سیدرسول استادیار دانشکده مهندسی عمران rmirghaderi@ut.ac.ir
311 میرمحمدی میرصالح استادیار دانشکده مهندسی معدن m.mirmohammadi@ut.ac.ir
312 میریان مریم السادات استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر mmirian@ut.ac.ir
313 نادری محمودی رضا استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد rezanaderi@ut.ac.ir
314 نایی محمدحسن دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mhnaei@ut.ac.ir
315 نائینی سیدتقی (امید) استادیار دانشکده مهندسی عمران stnaeeni@ut.ac.ir
316 نبوی رضوی سیدمحمدتقی مربی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر nabavi@ut.ac.ir
317 نجات امیر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک nejat@ut.ac.ir 
318 نجاراعرابی بابک دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر araabi@ut.ac.ir
319 نجفی فرشید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک farshid_najafi@ut.ac.ir
320 نخعی علی استادیار دانشکده مهندسی شیمی anakhaee@ut.ac.ir
321 نشاط محمد استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر mneshat@ec.ut.ac.ir
322 نصیری خونساری محمدمهدی استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها mmnasiri@ut.ac.ir
323 نظری برزو استادیار دانشکده علوم مهندسی  
324 نظری محمدعلی مربی دانشکده مهندسی مکانیک  
325 نظیف سارا استادیار دانشکده مهندسی عمران snazif@ut.ac.ir
326 نوابی شیرازی زین العابدین استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر navabi@ut.ac.ir
327 نوربخش سیداحمد استاد دانشکده مهندسی مکانیک anour@ut.ac.ir
328 نورعلیشاهی عمیدالدین استادیار دانشکده فنی کاسپین  
329 نوروزی باغکمه غلامحسین استاد دانشکده مهندسی معدن norouzih@ut.ac.ir
330 نوع پرست محمد استاد دانشکده مهندسی معدن noparast@ut.ac.ir
331 نیایش کاوه دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر kniayesh@ut.ac.ir
332 نیلی احمد آبادی محمود استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد nili@ut.ac.ir
333 نیلی احمد آبادی مجید استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر mnili@ut.ac.ir
334 هادیان علی محمد استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد hadian@ut.ac.ir
335 هاشمی محمود رضا استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر rhashemi@ut.ac.ir
336 هاشمی مطلق قدرت الله استادیار دانشکده مهندسی شیمی ghmotlagh@ut.ac.ir
337 هروی غلامرضا استادیار دانشکده مهندسی عمران heravi@ut.ac.ir
338 واعظ زاده صادق استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر vaezs@ut.ac.ir
339 وزیری‌سرشک محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.vaziri@ut.ac.ir
340 وطنی علی دانشیار دانشکده مهندسی شیمی avatani@ut.ac.ir
341 وهابی سیدشمس الدین مربی دانشکده مهندسی معدن shvahabi@ut.ac.ir
342 وهدانی شهرام استادیار دانشکده مهندسی عمران shvahdani@ut.ac.ir
343 یزدان پناه محمدجواد استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر yazdan@ut.ac.ir
344 یزدانی ناصر استاد دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر yazdani@ut.ac.ir
345 یوسفی کما عقیل استاد دانشکده مهندسی مکانیک aykoma@ut.ac.ir
346 یاوری شهرضا مهدی مربی دانشکده مهندسی معدن myavary@ut.ac.ir
347 یوسفی لیلا استادیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر lyousefi@ut.ac.ir

بالای صفحه