بخش های دانشکده بخش های دانشکده

امور بین الملل دانشکده معماری

امور بین الملل دانشکده معماری


یکی از اهداف مهم دانشکده معماری دانشگاه تهران، گسترش ارتباطات بین المللی است، نه تنها به دلیل به اشتراک گذاشتن علم، بلکه برای آشنایی بیشتر با مدل های فکری دیگر در راسته معماری. در سال های اخیر، پروژه های مشترک بسیاری به صورت کارگاه های آموزشی، سمینارها و کنفرانس های بین المللی با دانشگاه های شاخص بین المللی مانند پلی تکنیک میلان، اکول اسپشیال پاریس، دانشگاه وین، ای ای لندن و آکادمی دوموس برگزار شده است. هدف این پرژوه های مشترک شامل نظریه های معماری، فناوری های نوین ساخت و مباحث مختلف طراحی معماری بوده است.

بخش بین الملل دانشکده معماری وابسته به بخش بین الملل پردیس هنرهای زیبا و به همین ترتیب معاونت بین الملل دانشگاه تهران می باشد.  http://international.ut.ac.ir

از اهداف بخش بین الملل دانشکده معماری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایجاد ارتباط با دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی پژوهشی بین المللی برای ایجاد همکاری و مبادله در زمینه های مختلف در راستای سیاست های کلان دانشکده و دانشگاه
- معرفی دستاوردها و خصوصیات دانشکده در صحنه بین المللی
- بررسی‌ها و مطالعات‌ لازم جهت‌ تدوین‌ قراردادها، موافقت‌‌نامه‌ها، پروتکل‌ها و یادداشت‌های‌ تفاهم‌ در چارچوب‌ وظایف‌ محوله با معرفی ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه تهران و پیگیری‌ تا تحقق‌ موارد توافق‌ شده‌
- برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش های بین المللی و تدوین آنها در رسانه های مختلف
- تلاش در جهت جذابیت بیشتر دانشکده برای حضور اساتید و دانشجویان غیر ایرانی و رفع مشکلات دانشجویان غیر ایرانی

درطی سال های گذشته دانشکده معماری پذیرای دانشجویان خارجی متعددی از کشورهایی مختلف مانند ژاپن، کره، افغانستان، عراق بوده است که حضور ایشان باعث ترقی فرهنگ بین المللی دانشکده معماری بوده است.

مشاور امور بین الملل دانشکده معماری
سید یحیی اسلامی
استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران