انتخاب آقای دکتر غلامرضا اکرمی به عنوان رئیس دانشکده معماری

انتخاب آقای دکتر غلامرضا اکرمی به عنوان رئیس دانشکده معماری


با شروع بهمن ماه، جناب آقای دکتر اکرمی دانشیار محترم دانشکده معماری، با رأی اعضای هیأت علمی دانشکده معماری و حکم رییس دانشگاه به‌ عنوان رییس جدید دانشکده معماری منصوب گردیدند.

ایشان در سالهای 1362 الی 1368 معاون دانشکده هنرهای زیبا بودند. همچنین ایشان در سال 1384 با تبدیل شدن دانشکده هنرهای زیبا به پردیس هنرهای زیبا با رای اعضای هیات علمی دانشکده به عنوان اولین رییس دانشکده معماری انتخاب و با حکم رییس دانشگاه تا سال 1387 رییس دانشکده معماری بودند.

استادان و کارکنان دانشکده معماری ضمن قدردانی و سپاس از زحمات سرکار خانم دکتر کتایون تقی زاده، رییس پیشین دانشکده، انتخاب شایسته جناب آقای دکتر غلامرضا اکرمی را به عنوان رییس جدید، تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق و سلامتی در تمامی امور را دارد.