بخش های دانشکده بخش های دانشکده

انتخاب طرح دانشجویان دانشکده معماری در مسابقه "Future of Shade"

انتخاب طرح دانشجویان دانشکده معماری در مسابقه "Future of Shade"


شرکت سازنده سایهبانها و پوششهای چادری Sunbrella در چهارمین سال متوالی مسابقه طراحی با عنوان Future of Shade را برگزار کرد. این شرکت در سال 1961 تاسیس شده است و بزرگترین شرکت سازنده پارچههای مورد استفاده در سازههای چادری در جهان میباشد. هدف این مسابقه یافتن ایدههای ناب و خلاقانه در بهکارگیری تولیدات این شرکت است. مانند سالهای گذشته این مسابقه در سه بخش جداگانه به شرح زیر برگزار شد.

  1. چالش بشردوستانه (Humanitarian Challenge): هدف در این بخش طراحی یک سازه آسان بازشو و قابل حمل است که بتواند سرپناه موقتی برای رفع نیاز سکونتی عده ای از مردم باشد.
  2. چالش باغ سلامتی (Wellness Garden Challenge): هدف در این بخش طراحی یک فضای بیرونی است که می تواند به عنوان فضایی برای درمان و یا تمرکز و تفکر افراد استفاده شود.
  3. چالش سایه برای ساختمان (Building Shade Challenge): هدف در این بخش طراحی یک فضای سایه در موقعیت مشخص و با عملکرد مشخصی در یک پلازای شهری میباشد.

باتوجه به اهمیت موضوع، پروژه ای به مدت 5 هفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی در درس کارگاه تکنولوژی 2 در نیمسال دوم 95-94 با راهنمایی خانم دکتر کتایون تقی زاده و آقای دکتر علی اندجی تعریف گردید که موضوع آن طراحی سازهای پارچه ای با انتخاب یکی از چالشهای فوق بود.

پس از ارسال آثار دانشجویان به مسابقه فوق، گروه خانمها شیرین شبیری، زینب باقریان و سارا غروی برای ارائه طرحی با عنوان The Cube برای چالش بشردوستانه به عنوان یکی از طرحهای منتخب بخش بشر دوستانه معرفی شدند. برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.futureofshade.com مراجعه کنید.