انتشار کتاب "معماری سبز، زمردین" ترجمه دکتر سید امیر سعید محمودی و مهندس محمد امیر رنجبر

انتشار کتاب "معماری سبز، زمردین" ترجمه دکتر سید امیر سعید محمودی و مهندس محمد امیر رنجبر


کتاب حاضر معرف 24 پروژه در حوزه‌های متنوع و مطرح روز معماری شامل: پروژه‌های شهری و فرهنگی، پروژه‌های آموزشی؛ پروژه‌های دولتی؛ پروژه‌های اداری؛ پروژه‌های مسکونی؛ و پروژه‌های مرتبط با علوم و فن‌آوری می‌باشد. این معرفی‌ها با یک نظام مشخص و هماهنگ در خصوص ویژگی‌های این 24 پروژه‌ انجام گرفته که این مطلب توجه مرا به عنوان یک استاد معماری در خصوص روش شناسی معرفی نمونه‌های موردی به خود جلب کرد. از جمله مطالبی که این کتاب به آنها می‌پردازد می‌توان به معرفی معماری سبز، نظام امتیاز‌دهی لید، تمهیدات طراحی پایدار در حوزه‌های انتخاب سایت، انتخاب مصالح، پیش‌بینی‌های لازم در خصوص شرائط جوی و تدارکات لازم  در زمینه بازیافت آب  و مصالح و همچنین توجه به مقوله بام سبز اشاره داشت.