بخش های دانشکده بخش های دانشکده

انتشار کتاب "معماری ژاپن از آغاز تا شروع دوره میجی" ترجمه دکتر الهام اندرودی

انتشار کتاب "معماری ژاپن از آغاز تا شروع دوره میجی" ترجمه دکتر الهام اندرودی


معماری ژاپن به عنوان یک کشور آسیایی دارای جایگاه ویژه­ ای در دنیاست و مفاهیم مختلفی همچون خلوص و سادگی پالایش شده و استفادۀ هنرمندانه از تکنولوژی­ های پیشرفته را به همراه دارد. با وجود منابع مختلف پیرامون معماری ژاپن در مراجع جهانی، مرجع معتبر در مورد معماری تاریخی ژاپن در کشور محدود است و کتاب حاضر با نام "اشکال معماری ژاپن"، نوشتۀ پروفسور کازوئو نیشی، استاد مهندسی دانشگاه کاناگاوا و کازوئو هوزومی  معمار و نقاش مستقل انتخاب و ترجمه شده است. ترجمۀ کتاب از روی متن انگلیسی پروفسور اِچ مک هورتون استاد دپارتمان فرهنگ و زبان شرق آسیا از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی با نام" معماری ژاپن چیست" صورت گرفته است.

کتاب حاضر معماری ژاپن را از ابتدا تا شروع دوره مِیجی در 1868 بررسی می­ کند. معماری مذهبی ژاپن، معماری مسکونی، معماری دفاعی و ابنیۀ شاخصی همانند چایخانه­ های ژاپنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. جنبه های مختلف به هم پیوسته همانند اجزای معمارانه، خصوصیات فضایی، سازه و ساختار، افراد وابسته به تاریخچۀ شکل گیری و تحولات مجموعه­ ها و زندگی جاری در آنها به دقت تشریح شده است. منابع متعدد تاریخی و به­ ویژه طومارهای تصویری مورد استفاده قرار گرفته و با گزارش­ های باستانشناسی و برداشت­ های میدانی تکمیل شده است. به عنوان کتابی در حوزۀ معماری، ارائۀ بصری شرح نوشتاری با کمک صدها کروکی توصیفی و تحلیلی دستی و دقیق، خوانا شده است.

امید است رویکرد کتاب حاضر در مطالعه و تشریح همه جانبۀ معماری تاریخی ژاپن بتواند برای انجام و انتشار پژوهشی مشابه پیرامون معماری با ارزش تاریخی ایران مورد توجه قرار گیرد.