بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتشار کتاب "منظر شهری تاریخی، مدیریت میراث در قرن شهری" ترجمه دکتر پویا دولابی، دکتر پرستو عشرتی و دکتر سمیه فدائی‌نژاد

انتشار کتاب "منظر شهری تاریخی، مدیریت میراث در قرن شهری" ترجمه دکتر پویا دولابی، دکتر پرستو عشرتی و دکتر سمیه فدائی‌نژاد


کتاب «منظر شهری تاریخی: مدیریت میراث در قرن شهری» نوشته پروفسور فرانچسکو باندرین و دکتر رون ون‌اوئرز می‌باشد. پروفسور فرانچسکو باندرین- معمار و برنامه‌ریز-  به عنوان مدیر کل مرکز میراث جهانی از سپتامبر سال 2000 میلادی  تا سال 2014 میلادی بوده است. وی استاد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه ونیز ایتالیا و مشاور تعدادی زیادی از پروزه‌های بین‌المللی در حوزه حفاظت و توسعه شهرهای تاریخی بوده است. همکار باندرین در نگارش این کتاب، دکتر رون ون اوئرز بود. او معاون بخش آموزش و پژوهش مدیر میراث جهانی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و از همکاران مرکز میراث جهانی از سال 2000 میلادی تا سال 2015 میلادی بوده است و تلاش فراوانی به منظور تدوین و توسعه دستورالعمل‌های جدید برای حفاظت شهری نموده است. کتاب حاضر در تابستان سال 1396 توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. مترجمان آن (به ترتیب حروف الفباء) آقای دکتر پویا دولابی، خانم دکتر پرستو عشرتی و خانم دکتر سمیه فدائی نژاد میباشند.

از لحاظ ساختار فصل یک کتاب، نگاهی به منشأ الگوهای حفاظت شهری مدرن ­دارد که بیشتر بر مدل‌های اروپایی مبتنی­ هستند و رویکردهای مفهومی که از اواخر سدة نوزدهم میلادی تاکنون توسعه یافته‌اند. این فصل کتاب به­دنبال ردیابی راه‌ و روش‌های معماران و برنامه‌ریزان بعد از جنگ جهانی در واکنش به شکست‌های مدرنیته است و این که چگونه آنها یک چارچوب عملی هوشمند و کارآمد برای توسعۀ بین‌المللی اصول و اقدامات حفاظت شهری­ایجاد کردند. در فصل دوم کتاب، ظهور و گسترش حفاظت شهری بررسی شده است. این بررسی شامل تحلیل فرایند توسعۀ کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی، تحلیل منشورها و سازمان‌های دست اندرکار حفاظت میراث پس از جنگ جهانی است. همچنین فصل سوم کتاب توضیحی است به اختصار در مورد فرایند جهانی ایدة حفاظت که ضرورت تجدیدنظر در الگوی حفاظت را مطرح می‌کند. فصل چهار کتاب، نگاهی به رویکردهای بدیع دهه‌های اخیر در سطح بین‌المللی در حوزۀ برنامه‌ریزی و حفاظت شهری در پاسخ به چالش‌های مرتبط­ است. پیدایش مسائل مربوط به پایداری، انعطاف‌پذیری و سازگاری نسبت به تغییرات اقلیمی، بُعد بین‌المللی سیاست‌های شهری را قوت می­بخشد.  سیاست‌های جدید مجموعه‌ای از ابزارهای ابتکاری، با هدف پرداختن به مسائل خاص در زمینۀ تنظیم قانون­ها، تعاملات اجتماعی، تجزیه و تحلیل فنی و حمایت مالی را فراهم­کرده که در فصل پنج بررسی شده­است.‌ در آخرین بخش از این کتاب، فصل ششم، رویکرد منظر شهری برای طرح موضوعات زیادی معرفی شده است. مسائلی از قبیل نیاز به یکپارچه‌سازی حفاظت و برنامه‌ریزی شهری و توسعه در یک فرایند واحد، همچنین نیاز به بازبینی الگوهای حفاظت کلاسیک به­منظور شناسایی و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و طبیعت پویای میراث شهری. (بخشهایی از این‌متن برگرفته از پیشگفتار کتاب  است)

 

آدرس کوتاه :