بخش های دانشکده بخش های دانشکده

انتصاب دکتر علیرضا عینی فر به عنوان رئیس دانشکده معماری

انتصاب دکتر علیرضا عینی فر به عنوان رئیس دانشکده معماری


با برگزاری مراسم تودیع و معارفه، آقای دکتر علیرضا عینی فر به عنوان رئیس جدید دانشکده معماری منصوب گردیدند. طی این مراسم که با حضور اساتید دانشکده معماری و مسئولین پردیس هنرهای زیبا برگزار شد، از زحمات چند ساله دکتر شاهین حیدری نیز قدردانی گردید. ایشان با اشاره به وضعیت کنونی دانشکده معماری به شرح برنامه های آموزشی و پژوهشی که در طی ریاست دانشکده تدوین نمودند پرداختند. در ادامه دکتر عینی فر نیز به شرح برنامه های خود جهت گسترش و ارتقائ کیفیت دانشکده پرداختند.

دانشکده معماری ضمن قدردانی و سپاس از زحمات دکتر شاهین حیدری، این انتصاب شایسته را به دکتر علیرضا عینی فر تبریک گفته و برای ایشان سلامتی و موفقیت از درگاه ایزد منان خواستار است.