بخش های دانشکده بخش های دانشکده

انجمن علمی معماری (کارشناسی)

انجمن علمی معماری (کارشناسی)


به پشتوانه‌ی قدمت دانشگاه تهران، بسیاری از معماران امروز ایران، دانشجویان دیروز پردیس هنرهای زیبا بوده و در آن به پژوهش و آموزش پرداخته‌اند. دانشگاهی که پویایی خود را از رفت و آمد‌ها می‌گیرد. عده‌ای وارد می‌شوند و عده‌ای هم برای ساخت دنیای بهتر، به اصطلاح «فارغ التحصیل» می‌شوند. به همین رسم، انجمن علمی معماری دوره کارشناسی در  تلاش است که از حضور خود در دانشگاه استفاده کرده و پویایی و بهره‌وری علمی و پژوهشی دانشجویان را اعتلا دهد. آن چه که این انجمن  را از دیگر نهاد‌ها جدا می‌سازد، دانشجویی بودن آن است.