بخش های دانشکده بخش های دانشکده

بازدید دانشجویان جدید الورود معماری از باغ کتاب

بازدید دانشجویان جدید الورود معماری از باغ کتاب


روز دوشنبه، ۱۰ مهرماه، دانشجویان جدید الورود معماری به همراه برخی از دانشجویان ورودی ۹۵ از باغ کتاب، واقع در تپه های عباس آباد تهران بازدید کردند. در این سفر علمی یک روزه که  توسط انجمن علمی معماری دانشکده هماهنگ شده بود، دانشجویان از بخش های مختلف این بنای جدید بازدید نموده وسپس در گفتگویی با دکتر سید یحیی اسلامی، به نقد و بررسی بنا  و ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.