بازدید هیئت آلمانی به همراهی پروفسور استفن لاو

بازدید هیئت آلمانی به همراهی پروفسور استفن لاو


روز یکشنبه نهم آبان ماه تعدادی از اساتید و دانشجویان آلمانی از دانشگاه پتسدام در پردیس هنرهای زیبا حضور یافتند که آقای پروفسور استفن لاو ( Prof. Steffen Laue ) متخصص رشته مرمت ابنیه نیز در بین آنها حضور داشتند. از برنامه های تدارک دیده شده برای ایشان بازدید از فضاهای دانشکده معماری بود. در این میان، امکان ادامه تحصیل به زبان انگلیسی در پردیس هنرهای زیبا و ایجاد ارتباط و همکاریهای بیشتر بین دو دانشگاه از طرف معاون بین الملل پردیس مطرح شد. برخی از دانشجویان آلمانی نیز جهت ادامه تحصیل در دانشگاه تهران ابراز علاقه کرده و درباره امکانات موجود سوالاتی را مطرح کردند.