بخش های دانشکده بخش های دانشکده

بازدید هیأت کره جنوبی از پردیس هنرهای زیبا

بازدید هیأت کره جنوبی از پردیس هنرهای زیبا


هیأتی چهارنفره متشکل از مدیر همکاری‌های بین‌المللی وزارت امورخارجه، دبیر اول و دوم امور فرهنگی سفارت جمهوری کره جنوبی در ایران و مسئول موزه ملی گیونگجو، روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ضمن بازدید از پردیس هنرهای زیبا، با مسئولان این پردیس دیدار و گفتگو کردند..

در این جلسه دو طرف پیشنهادات خود را در مورد گسترش فعالیت‌های علمی در قالب تبادل استاد و دانشجو و تأسیس مراکز و گروه‌های دانشجویی، برگزاری نمایشگاهی از فرهنگ و هنر کره جنوبی در ایران و بالعکس، ارائه دادند.همچنین مقرر شد در اواخر مهر ۱۳۹۶ نمایشگاه فرهنگ و هنر ایران زمین در پایتخت کره جنوبی برگزار شود.

نقل از سایت: www.ut.ac.ir