بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه تحویل نهایی دروس عملی دوره کارشناسی 942

برنامه تحویل نهایی دروس عملی دوره کارشناسی 942


  برنامه تحویل نهایی دروس عملی دوره کارشناسی 942

تاریخ          

12-8

چهارشنبه 4/2

نقشه برداری   

طرح معماری (5)

 

شنبه 4/5

روستا (1) / روستا (2)

یکشنبه 6 /4

آشنایی با مرمت ابنیه

چهار شنبه 4/9

 

طرح معماری ( 1 )

انسان، طبیعت، معماری

تحلیل فضاهای شهری

شنبه 4/12

تحویل ارشد

 دوشنبه  4/14

برآورد و مدیریت کارگاه/ طراحی فنی

طرح معماری (3)

 

تذکر

  • تحویل کار طرحهای معماری ساعات 10 الی 12 صبح می باشد.
  • دانشجویان باید کارهای خود را در سالن بزرگ قضاوت ( نمایشگاه ) نصب نمایند.
  • درب سالن قضاوت راس ساعت 12 ظهر بسته می شود و از آن ساعت به بعد کاری از دانشجویان تحویل گرفته نمی شود.
  • دانشجویان باید فردای روز تحویل ( از ساعت 14 الی 16) کارهای خود را از سالن قضاوت بردارند.
  • در صورتیکه دانشجویان در موعد مقرر کارهای خود را برندارند گروه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.
آدرس کوتاه :