بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برنامه تحویل نهایی دروس عملی دوره کارشناسی 942

برنامه تحویل نهایی دروس عملی دوره کارشناسی 942


  برنامه تحویل نهایی دروس عملی دوره کارشناسی 942

تاریخ          

12-8

چهارشنبه 4/2

نقشه برداری   

طرح معماری (5)

 

شنبه 4/5

روستا (1) / روستا (2)

یکشنبه 6 /4

آشنایی با مرمت ابنیه

چهار شنبه 4/9

 

طرح معماری ( 1 )

انسان، طبیعت، معماری

تحلیل فضاهای شهری

شنبه 4/12

تحویل ارشد

 دوشنبه  4/14

برآورد و مدیریت کارگاه/ طراحی فنی

طرح معماری (3)

 

تذکر

  • تحویل کار طرحهای معماری ساعات 10 الی 12 صبح می باشد.
  • دانشجویان باید کارهای خود را در سالن بزرگ قضاوت ( نمایشگاه ) نصب نمایند.
  • درب سالن قضاوت راس ساعت 12 ظهر بسته می شود و از آن ساعت به بعد کاری از دانشجویان تحویل گرفته نمی شود.
  • دانشجویان باید فردای روز تحویل ( از ساعت 14 الی 16) کارهای خود را از سالن قضاوت بردارند.
  • در صورتیکه دانشجویان در موعد مقرر کارهای خود را برندارند گروه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.