بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برنامه زمانبندی آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری دانشکده معماری سال 1402جهت متقاضیان معرفی شده سازمان سنجش و استعداد درخشان

برنامه زمانبندی آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری دانشکده معماری سال 1402جهت متقاضیان معرفی شده سازمان سنجش و استعداد درخشان


برنامه زمانبندی آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری 1402جهت متقاضیان معرفی شده سازمان سنجش  و استعداد درخشان 

نظر به برگزاری آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری  در رشته‌های چهارگانه زیر دانشکده معماری برنامه زمان بندی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

آزمون رشته معماری منظر:

به‌صورت شفاهی در روز یکشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹:۳۰ دقیقه در محل دانشکده معماری ساختمان تحصیلات تکمیلی (دوره دکتری) برگزار می‌گردد.

آزمون رشته مرمت و حفاظت ابنیه و بافت‌های تاریخی:

به‌صورت شفاهی در روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹:۳۰ دقیقه در محل دانشکده معماری ساختمان تحصیلات تکمیلی (دوره دکتری) برگزار می‌گردد.

آزمون رشته فناوری معماری:

به‌صورت شفاهی در روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹:۳۰ دقیقه در محل دانشکده معماری ساختمان تحصیلات تکمیلی (دوره دکتری) برگزار می‌گردد.

آزمون رشته معماری:

آزمون کتبی در روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹:۳۰ دقیقه در محل دانشکده معماری ساختمان تحصیلات تکمیلی (دوره دکتری) برگزار می‌گردد.

آزمون شفاهی در روزهای سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ و چهار شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹:۳۰ دقیقه در محل دانشکده معماری ساختمان تحصیلات تکمیلی (دوره دکتری) برگزار می‌گردد.

ضروری است داوطلبان حداقل از یک ساعت قبل در محل آزمون حضور داشته و برنامه زمان بندی خود را دریافت نمایند و همچنین لازم است به همراه خود اصل مدارک و حداقل یک پیشنهاده (پروپوزال) به همراه خود داشته باشند.