بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برنامه زمانبندی امتحانات دوره کارشناسی 942

برنامه زمانبندی امتحانات دوره کارشناسی 942


برنامه امتحانی دوره کارشناسی نیمسال دوم  95-94

 

10-8

12-10

4-2

یکشنبه

3/16

زبان عمومی

 

آشنایی با معماری معاصر 1 و 2

( دکتر حقیر) ( سالن امتحانات )

 

دو شنبه

3/17

ایستایی ( دکتر طوسی )( دکتر یوسفی )

 (سالن امتحانات )

مصالح ساختمانی  ( دکتر طوسی )( دکتر یوسفی )

 ( سالن امتحانات )

تاسیسات نور و صدا( مهندس سروش )  

  ( سالن امتحانات )

تاسیسات مکانیکی( مهندس خاتمی) ( سالن امتحانات )

 

سه شنبه

3/18

سیستم های ساختمانی پیشرفته

دکتر گلابچی

( سالن امتحانات )

فرآیند طراحی( سالن امتحانات )

(دکتر)

(دکتر محمودی )

آشنایی با مرمت ابنیه

( دکتر رضازاده  )

( سالن امتحانات )

 

تاریخ اسلام

چهار شنبه

3/19

مبانی برنامه ریزی کالبدی ( دکتر مطلبی و ابراهیمی )( سالن امتحانات )

مبانی نظری معماری( دکتر مهدی حجت)

( سالن امتحانات )

اندیشه اسلامی (2)

 

 

شنبه

3/22

سیستمهای ساختمانی 93

( دکتر تقی زاده )

( سالن امتحانات )

طراحی ساختمانهای بتنی

 ( دکتر تقی زاده )

( سالن امتحانات )

جمعیت خواهران

 جمعیت برادران

زبان تخصصی ( دکتر محمودی)

( سالن امتحانات )

 

یکشنبه

3/23

 

انقلاب اسلامی

 

دوشنبه

3/24

نقشه برداری

(دکتر جمور  و مهندس عبدالملکی )

اتلیه 5

آشنایی با معماری جهان

( دکتر اندرودی )( سالن امتحانات )

اندیشه اسلامی (1)

سیستمهای ساختمانی 92

(دکترگلابچی  )

مقاومت مصالح( دکتر گلابچی )

( سالن امتحانات )

 

سه شنبه

3/25

برآورد و مدیریت( سالن امتحانات )

( دکتر پرچمی و دکتر یوسفی  )

 

 

چهار شنبه

3/26

 

اخلاق اسلامی

معماری داخلی( سالن امتحانات )

دکتر اصانلو

 

 

تنظیم شرایط محیطی

( سالن امتحانات )

انسان، طبیعت ، معماری

 

( سالن امتحانات )

شنبه

3/29

ساختمان 1( دکتر وکیلی   )اتلیه 3

ساختمان 2( مهندس تقوایی دکتر نورزاد )اتلیه 4

 

تفسیر موضوعی قران

 

یکشنبه

3/30

 

آشنایی با معماری اسلامی 1

(دکتر خاقانی )( سالن امتحانات )

آشنایی با معماری اسلامی 2

( دکتر خاقانی )

( سالن امتحانات )

ادبیات فارسی

 

دوشنبه

3/31

 

 

کار افرینی