بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برنامه و اطلاعیه کارگاه های مهارت های زندگی 2

برنامه و اطلاعیه کارگاه های مهارت های زندگی 2


به اطلاع دانشجویان دوره کارشناسی رشته معماری می رساند، کارگاه" مهارتهای زندگی2" در نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار می شود.

کارگاه مهارتهای زندگی، یک واحد آموزشی می باشد و شرکت در آن برای کلیه دانشجویان ورودی سال 94 و بعد از آن الزامیست

زمان برگزاری کلاسها در نوبت صبح 12-8 و بعد از ظهر 18-14 و محل برگزاری ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا(خیابان وصال شیرازی، پلاک 54) می باشد.

لیست اسامی دانشجویان بر اساس تقسیم بندی زمان، گروه و شماره ی کلاس در بورد مرکز مشاوره و سایت پردیس 

قرار داده شده است. هر یک از دانشجویان موظف هستند، شخصا روز و ساعت مربوط به کلاس خود را پیگیری نمایند.