برگزاری اولین جلسه شورای عمومی دانشکده معماری در سال 98

برگزاری اولین جلسه شورای عمومی دانشکده معماری در سال 98


اولین نشست اعضای هیات علمی دانشکده معماری در سال 1398 در روز سه شنبه 20 فروردین ماه در محل سالن نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.

در این نشست ضمن صرف نهار، استادان محترم دیدارها را تازه کرده و با هم گفتگو کردند.

رئیس دانشکده دکتر غلامرضا اکرمی در مورد برنامه های دانشکده در سال جدید صحبت کردند. سپس تعدادی از استادان نیز اظهار نظرات مثبت را برای ادامه این جلسات بیان داشتند. در این ارتباط دکتر پرچمی به عنوان دبیر جلسات عمومی دانشکده انتخاب شدند و قرار شد، استادان گرامی پیشنهادات خود را برای طرح در جلسات عمومی به ایشان ارائه کنند.

همچنین مقرر شد که جلسات عمومی هر ماه یکبار تشکیل شود.