بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »

برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »

  • سخنران: سید منصور سید سجادی، انریکو اسکالونه
  •  زمان: ٢٥ دی ۱۳۹۹‌، ساعت  ١٤:٣٠